Program zasadnutia RVR dňa 30. 8. 2017

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 30. 8. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 398-PLO/O-6170/2010 zo dňa 21. 12. 2010
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo registrácie: TKR/255

3/ SK č.: 630/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017
(vo veci možného porušenia  § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné            číslo registrácie: TKR/114

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 876/SL/2017 zo dňa 5. 6. 2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.             číslo licencie: R/106

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 954/SL/2017 zo dňa 21 .6. 2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ,  s.r.o.                 číslo licencie: R/91

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosti č. 895/SL/2017 zo dňa 12. 6. 2017, č. 1075/SL/2017 zo dňa 26. 7. 2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Rádio Rebeca, s.r.o.                 číslo licencie: R/123

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 926/SO/2017                
(na vysielanie programu Farma a Farma Duel zo dňa 26. 5. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 927/SO/2017                
(na vysielanie programu Farma a Farma Duel zo dňa 29. 5. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 925/SO/2017                    
(na vysielanie programu Labyrint: Útek zo dňa 18. 6. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39; TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 905/SO/2017                
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny zo dňa 12. 6. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 861/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy zo dňa 2. 6. 2017)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                                       číslo licencie: T/73; TD/132

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 924/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy zo dňa 14. 6. 2017)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o.                              číslo licencie: T/73; TD/132

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 903/SO/2017                    
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 10. 6. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                          číslo licencie: RD/1; TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 955/SO/2017                    
(na vysielanie programu Ars litera zo dňa 26. 6. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/3

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 860/SO/2017                    
(na vysielanie programu Klimatickí skeptici zo dňa 31. 5. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 857/SO/2017                    
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 2. 6. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                          číslo licencie: RD/1; TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 875/SO/2017                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2.6.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1035/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 12. 7. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 918/SO/2017                
(na vysielanie programu Ranné správy zo dňa 14. 6. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 721/M/2017
(monitorované dni: 5. 5. 2017)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                    číslo licencie:TD/53

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 722/M/2017
(monitorované dni: 5. 5. 2017)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.,            číslo licencie:T/86

22/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2017
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

23/ Štatistika o odvysielaných programoch rozhlasových programových - podiel slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2017
Vysielatelia: vysielatelia rozhlasových programových služieb

24/ SK č.: 547/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 909/SO/2016)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy RTVS/17.12.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1

25/ SK č.: 441/SKO/2014 zo dňa 27. 5. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 223/SO/2014)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevky/deň/programová služba: Správy RTVS/ Aktuálna situácia na Ukrajine, Na pohyb ruských vojsk reagoval celý svet, Na situáciu na Ukrajine reaguje aj slovenská vláda, Analytik o ďalšom vývoji na Ukrajine a Aktuálna situácia na Ukrajine (rozhovor s M. Karasom)/1.3.2014/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1

26/ SK č.: 632/SKO/2017 zo dňa 5. 4. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 326/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/12.2.2017/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1

27/ SK č.: 608/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 308/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: Kolabs/19.4.2015 o cca 14:40 hod./JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/219, TD/16

28/ SK č.: 90/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1277/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: vysielanie v čase od 21:55 hod do 23:59 hod  27.11.2015 a v čase od 00:00 hod do 02:05 hod. 28.11.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

29/ SK č.: 872/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 743/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Aféry/ 16. 10. 2014 v čase o cca 12:55 hod /JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

30/ SK č.: 549/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 114/SO/2017)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Dedičstvo / 19.1.2017/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

31/ SK č.: 709/SKO/2017 zo dňa 25. 4. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 228/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 18aa ods. 1 písm. a)  a § 18aa ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Súdna sieň/16.2.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

32/ SK č.: 712/SKL/2017 zo dňa 25. 4. 2017
(vo veci možného porušenia  § 31 ods. 2 písm. a)  zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: E L E C T R I S spol. s r.o.     číslo registrácie: TD/89

33/ SK č.: 634/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017
(vo veci možného porušenia  § 31 ods. 3 písm. b)  zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Slovak Sport, s.r.o. v konkurze     číslo licencie: TD/96, TD/116, TD/126

34/ SK č.: 1078/SKL/2017 zo dňa 28. 7. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na  televízne  vysielanie
ÚK: Mediaworks s.r.o., Moldava nad Bodvou             

35/ SK č.: 1092/SKL/2017 zo dňa 8. 8. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.             

36/ SK č.: 962/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

37/ SK č.: 963/SKL/2017 zo dňa 28. 6. 2017
Oznámenie  o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s.r.o.                 číslo licencie: T/179
            
38/ SK č.: 952/SKL/2017 zo dňa 22. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: TES Media, s.r.o.                              číslo licencie: TD/172

39/ SK č.: 950/SKL/2017 zo dňa 23. 6. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                            číslo registrácie: TKR/348

40/ SK č.: 951/SKL/2017 zo dňa 23. 6. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: VARES,  s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/107

41/ SK č.: 992/SKL/2017 zo dňa 7. 7. 2017
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Obec Nižná                            číslo registrácie: TKR/287

42/ SK č.: 1076/SKL/2017 zo dňa 27. 7. 2017
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: K T R, s.r.o.                            číslo registrácie: TKR/155

43/ SK č.: 1098/SKL/2017 zo dňa 11. 8. 2017
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Miroslav Bobák                        číslo registrácie: TKR/223

44/ Oznámenie o prevádzkovaní služby appDay.tv
Oznámenie č. 858/AMS/2017
Vysielateľ: FLOK, s.r.o.                        

45/ Oznámenie o prevádzkovaní služby VJU
Oznámenie č. 1010/AMS/2017
Vysielateľ: News and media holding a.s.                

46/ RôznePhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak