Program zasadnutia RVR dňa 4. 7. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 4. 7. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 665/SL/2017 zo dňa 23.4.2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.             číslo licencie: R/106

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 698/SO/2017                
(na vysielanie programu Kráska a zviera zo dňa 1.5.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 650/SO/2017                    
(na vysielanie programu Hangadó – Zvuk-art zo dňa 18. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/5

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/SO/2017                
(na vysielanie programu Dobré ráno Slovensko - Čítanie zo zahraničnej tlače zo dňa 5. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 792/SO/2017                
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 19.05.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 677/SO/2017                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 25. 4. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                    číslo licencie: TD/14

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 685/SO/2017                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 26. 4. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                    číslo licencie: TD/14

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 725/SO/2017                
(na vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 4. 5. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 730/SO/2017                    
(na vysielanie programu V politike zo dňa 7. 5. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                    číslo licencie: TD/14

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 669/SO/2017                    
(na vysielanie programu Kamarát do dažďa zo dňa 23. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 815/SO/2017                    
(na vysielanie programu Tango a Cash zo dňa 2. 5. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17, T/47

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 729/SO/2017                
(na vysielanie programu Farma zo dňa 05.05.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 820/SO/2017                
(na vysielanie programu Góly, body, sekundy zo dňa 29. 5. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 676/SO/2017                    
(na vysielanie programu Láska z pasáže zo dňa 14. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 752/SO/2017                
(na vysielanie programu Da Vinciho kód zo dňa 13.5.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 728/SO/2017                
(na vysielanie programu Farma zo dňa 4.5.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 751/SO/2017                    
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja  zo dňa 11. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                    číslo licencie: T/39, TD/15

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 814/SO/2017                
(na vysielanie programu Shrek zo dňa 17. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 699/SO/2017                
(na vysielanie programu Noviny o 12 zo dňa 28.4.2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 697/SO/2017                
(na vysielanie programu Zelená vlna zo dňa 28.04.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 642/SO/2017                
(na vysielanie programu Falošní poliši zo dňa 17. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 726/SO/2017                
(na vysielanie programu Ochrancovia zo dňa 5. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

24/ SK č.: 277/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 804/SO/2016)
(vo veci možného porušenia  § 19 ods. 1 písm. e), § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Pálenica Borisa Filana/12.11.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1

25/ SK č.: 548/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 114/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dedičstvo /19.1.2017/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

26/ SK č.: 161/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 760/SO/2016)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eva Nová /24. 10. 2016/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1


NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 741/SKL/2017 zo dňa 12. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: Media Rock, s.r.o., Bratislava                

28/ SK č.: 874/SKL/2017 zo dňa 8. 6. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Miklovky TV s.r.o., Nová Dubnica                

29/ SK č.: 734/SKL/2017 zo dňa 10. 5. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: BitCompTV s.r.o., Vráble            

30/ SK č.: 644/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Ján Sopúch PROMA elektronik, Žaškov            

31/ SK č.: 836/SKL/2017 zo dňa 31. 5. 2017
Žiadosť o predĺženie platnosti  licencie na rozhlasové terestriálne  vysielanie
ÚK: GROUND 4, s.r.o., Skalica                    číslo licencie: R/111

32/ SK č.: 848/SKL/2017 zo dňa 2. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RÁDIO ROCK, s.r.o.                    číslo licencie: R/110

33/ SK č.: 879/SKL/2017 zo dňa 8. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s.r.o.                    číslo licencie: R/104

34/ SK č.: 849/SKL/2017 zo dňa 2. 6. 2017
Žiadosť  o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                      číslo licencie: T/86

35/ SK č.: 915/SKL/2017 zo dňa 15. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

36/ SK č.: 931/SKL/2017 zo dňa 19. 6. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ  SPOLOČNOSŤ    číslo licencie: TD/131

37/ Oznámenie o prevádzkovaní služby www.radiotempo.sk
Oznámenie č. 856/ITV/2017
Vysielateľ: IMPORTAT DE BONA s.r.o.                číslo licencie:

38/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak