Program zasadnutia RVR dňa 21. 6. 2017

N á v r h   p r o g r a m u

zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 6. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 628/SL/2017 zo dňa 30. 3. 2017)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Regio TV,  s.r.o.                 číslo licencie: TKR/314

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 686/SO/2017                    
(na vysielanie programu Záhady tela zo dňa 22. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 738/SO/2017                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 9. 5. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14
 
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 678/SO/2017                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 643/SO/2017                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 674/SO/2017                    
(na vysielanie programu Farmárska revue zo dňa 23. 4. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 602/SO/2017                    
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 4. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 530/SO/2017                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27. 3. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 702/SO/2017                    
(na vysielanie programu Infoexpres, Infoflash zo dňa 2. 5. 2017)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                                   číslo licencie: R/112, RD/27

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 594/SO/2017                    
(na vysielanie Humenskej televízie zo dňa 23. 2. 2017)
Vysielateľ: 1. Humenská, a.s.                          číslo licencie: TD/161

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 732/SO/2017                    
(na vysielanie reklamy Billa zo dňa 4. 5. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 668/SO/2017                    
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 21. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 784/SO/2017                    
(na vysielanie zo dňa 2. a 3. 4.2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 639/SO/2017                    
(na vysielanie programu Mravec Z zo dňa 17. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 706/M/2017
(monitorované dni: 26. 4. a 3 .5. 2017)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, Bánovce n/B            číslo licencie: T/227

17/ SK č.: 483/SKO/2014 zo dňa 10. 6. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 6077/443-2013)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./ 26. 12. 2013/súvislý záznam v čase od 00:55 hod. do 03:30 hod./28. 12. 2013/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s. r. o.                           číslo licencie: T/190, TD/33

18/ SK č.: 550/SKO/2017 zo dňa 22. 3. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 112/SO/2017)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Rádio One - pieseň Chill Bill/19. 1. 2017/Rádio One
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                        číslo licencie: R/91

19/ SK č.: 95/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 731/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát//deň/programová služba:  Dopravný servis - hej.sk/  Počasie – Webber Naturals/12. 10. 2016/Rádio Vlna
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                     číslo licencie: R/117


NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 847/SKL/2017 zo dňa 2. 6. 2017
Žiadosť o odňatie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o.                     číslo licencie: TD/101    

21/ SK č.: 786/SKL/2017 zo dňa 26. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Púchovská kultúra, s.r.o., Púchov                    

22/ SK č.: 724/SKL/2017 zo dňa 5. 5. 2017
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Stavebné bytové družstvo III Košice                    

23/ SK č.: 760/SKL/2017 zo dňa 15. 5. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                     číslo licencie: R/113

24/ SK č.: 429/SKL/2017 zo dňa 2. 3. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                     číslo licencie: TKR/143

25/ SK č.: 214/SKL/2017 zo dňa 2. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                      číslo licencie: TKR/203

26/ SK č.: 190/SKL/2017 zo dňa 1. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                      číslo licencie: TKR/255
                  


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                 
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak