Program zasadnutia RVR dňa 7. 6. 2017

N á v r h   p r o g r a m u

zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 6. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 504/SL/2017 zo dňa 21.3.2017)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.             číslo licencie: TKR/203

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 505/SO/2017                    
(na vysielanie programu V Politike zo dňa 19.3.2017)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 570/SO/2017                
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 3.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 636/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. a 13.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 704/SO/2017                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 573/SO/2017                
(na vysielanie programu Nebezpečné známosti zo dňa 2. a 3.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 601/SO/2017                    
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 3. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 605/SO/2017                    
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 7. 4. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 615/SO/2017                    
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 13. 4. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 637/SO/2017                    
(na vysielanie programu Sľub z katakomb zo dňa 14.4.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/2

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 638/SO/2017                    
(na vysielanie programu Nekonečný príbeh zo dňa 15.4.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

13/ SK č.: 896/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 719/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Prvotný strach/ 5.10.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1

14/ SK č.: 157/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 779/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Nový spôsob vysielania/ 1.11.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

15/ SK č.: 164/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa č. 86/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Problém centra problémových detí/Problémové centrum hrozí médiám a Problémové centrum zrejme zlyhalo/Kauza rozdelila rodičov/Čo a ako hovoria deti?/Čistému dňu radil Erik Tomáš/Chyby vo vyšetrovaní/11. 9., 14. 9., 16. 9., 21. 9., 22. 9., 28. 9. 2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15
ÚP: 10:30 hod

16/ SK č.: 278/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 817/SO/2016)
(vo veci možného porušenia  § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: C.S.I.: Kriminálka New York/21.11.2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16


NEVEREJNÉ

17/ SK č.: 731/SKL/2017 zo dňa 9. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: rEhit s.r.o., Kežmarok                    

18/ SK č.: 763/SKL/2017 zo dňa 15. 5. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Marek Petráš                    

19/ SK č.: 658/SKL/2017 zo dňa 20. 4. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                     číslo licencie: R/121
ÚP: 10:00 hod

20/ SK č.: 762/SKL/2017 zo dňa 16. 5. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Trnavská produkčná  s.r.o.                     číslo licencie: R/132

21/ SK č.: 785/SKL/2017 zo dňa 17. 5. 2017
Oznámenie o zmene licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia, s.r.o.                     číslo licencie: TD/150, TD/164

22/ SK č.: 137/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: CREATV spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/56

23/ SK č.: 640/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.                     číslo licencie: TD/98

24/ SK č.: 591/SKL/2017 zo dňa 5. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Raj Production, s.r.o.                     číslo licencie: TD/177

25/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.     658/SKL/2017         C.S.M. group s.r.o.
10:30 hod.     164/SKO/2017         MAC TV s.r.o.

                    

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                 
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak