Program zasadnutia RVR dňa 10. 5. 2017

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 5. 2017 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RÁDIO KISS s.r.o.                 číslo licencie: R/126

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 521/SL/2017 zo dňa 21.3.2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 522/SL/2017 zo dňa 21.3.2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                        číslo licencie: R/110

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 524/SL/2017 zo dňa 21.3.2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: C.S.M. group s.r.o.                 číslo licencie: R/121

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 472/SO/2017                
(na vysielanie z dní 24., 27. a 30.1.2017)
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o.                         číslo licencie: TD/151

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 438/SO/2017                    
(na vysielanie programu Ako som prežil zo dňa 3.3.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 554/SO/2017                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 27.3.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 405/SO/2017                    
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 25. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 360/SO/2017                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 15.2.2017)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 440/SO/2017                    
(na vysielanie reklamného spotu Magnesia zo dňa 6. 3. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 527/SO/2017                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 13.3.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 371/SO/2017                    
(na vysielanie programu MS v biatlone 2017 zo dňa 15.2.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 372/SO/2017                    
(na vysielanie programu Liga majstrov zo dňa 15.2.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 421/SO/2017, 422/SO/2017, 423/SO/2017                    
(na vysielanie programov Televízne noviny, Správy RTVS a vysielanie TA3 zo dňa 24. 2. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17
          RTVS, vysielateľ na základe zákona                               RD/1
                   C.E.N. s.r.o.                                                                               TD/14   

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 362/SO/2017                    
(na vysielanie programu 112 zo dňa 19.2.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 404/SO/2017                    
(na vysielanie programu Park zo dňa 25. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 363/SO/2017                    
(na vysielanie programu V siedmom nebi zo dňa 19.2.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 353/M/2017
(monitorované dni: 20.2.2017)
Vysielateľ: SBD III Košice                         číslo licencie: T/36

20/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2017
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
         MAC TV s.r.o.
         MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

21/ SK č.: 412/SKO/2017 zo dňa 21. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 862/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata/ 23.11.2016/Televízia Ružinov
ÚK: TVR a RE, s.r.o.                             číslo licencie: T/89

22/ SK č.: 279/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 808/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dobré ráno - Prehľad tlače/15.11.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

23/ SK č.: 163/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa č. 73/M/2017 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodal vyžiadaný záznam z 03.10.2016 od 17:00 hod. do 22:00 hod./ TV REGION
ÚK: MV Média, s.r.o.                            číslo licencie: T/224
                
24/ SK č.: 160/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 816/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kameňák 5/20.11.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

25/ SK č.: 503/SKL/2017 zo dňa 21. 3. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: NTVS, s.r.o.                     

26/ SK č.: 656/SKL/2017 zo dňa 18. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: INTERSONIC RADIO VIVA s. r. o.                     číslo licencie: R/104

27/ SK č.: 598/SKL/2017 zo dňa 12. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: VPS Nesvady, s.r.o.                     číslo licencie: TD/118

28/ SK č.: 666/SKL/2017 zo dňa 24. 4. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ  SPOLOČNOSŤ    číslo licencie: TD/131

29/ SK č.: 571/SKL/2017 zo dňa 4.4. 2017
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. TD/151
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                    číslo licencie: TD/151
        Miroslava Mališová
        Ing. Peter Karcol
        Rastislav Ilčík

30/ SK č.: 178/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                číslo registrácie: TKR/254

31/ SK č.: 664/SKL/2017 zo dňa 21. 4. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SiNET CTV s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/325

32/ SK č.: 204/SKL/2017 zo dňa 2. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/114

33/ Rôzne

                      

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                 
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak