Program zasadnutia RVR dňa 25. 4. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 4. 2017 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 451/SL/2017 zo dňa 6. 3. 2017)
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RADIO ROCK, s.r.o.                číslo licencie: R/110

3/ SK č.: 875/SKL/2016 zo dňa 6. 12. 2016
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                    číslo licencie: R/106

4/ SK č.: 311/SL/2017 zo dňa 13. 2. 2017
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo licencie: TKR/255

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 228/SO/2017            
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 16. 2. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 185/SO/2017                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 229/SO/2017                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 31. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 397/SO/2017                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 21. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 149/SO/2017                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 12. 2016 a Reflex zo dňa 23. 1. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 324/SO/2017                
(na vysielanie programu Československé filmové noviny zo dňa 11. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 379/SO/2017                
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 1. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 341/SO/2017                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 14. 2. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s r.o                            číslo licencie: TD/14

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 323/SO/2017                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 2. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 382/SO/2017                    
(na vysielanie programu Twentyfive zo dňa 19. 2. 2017)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                         číslo licencie: R/112

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 237/SO/2017                    
(na vysielanie programu 112 zo dňa 5. 2. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: TD/47

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 361/SO/2017                
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 16. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 325/SO/2017                
(na vysielanie programu Hriešny tanec zo dňa 12. 2. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

18/ SK č.: 898/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 704/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/2. 10. 2016/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS  s.r.o.                         číslo licencie: R/115

19/ SK č.: 900/SKO/2016 zo dňa 20.12. 2016
Doplnenie: Správa č. 813/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d), § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/umiestňovanie produktov/deň/programová služba: vysielanie v čase od 9:00 hod. do 12:00 hod. 4. 10. 2016 a v čase od 16:00 hod. do 19:00 hod. 5. 10. 2016/ Rozprávka – Bez kožušteka/Pome do kina/4. 10., 5. 10. 2016/TV 7
ÚK: seven media, s.r.o.                         číslo licencie: TD/52
               
20/ SK č.: 877/SKO/2016 zo dňa 6. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 736/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 39a ods. 5 písm. d) zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Uhádni môj vek/11. 10. 2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

21/ SK č.: 848/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Správa č. 776/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: monitorované vysielanie od 15:00 hod do 21:00 hod./28.9.2016/KTV (Kežmarská televízia)
ÚK: rEhit  s.r.o.                             číslo licencie: TD/172

22/ SK č.: 90/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 786/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: Hry o život : Skúška ohňom/6. 11. 2016/JOJ
ÚK: MAC TV  s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

23/ SK č.: 91/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 778/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2, § 39a ods. 2 s odkazom na 39a ods. 5 písm. d)  zákona
č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Česko Slovensko má talent/Neuveriteľné svetové telenty/23. 10. a 29. 10. 2016/JOJ
ÚK: MAC TV  s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

24/ SK č.: 93/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 821/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/umiestňovanie produktov/deň/programová služba: Aféry/22. 11. 2016/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/109


NEVEREJNÉ

25/ SK č.: 485/SKL/2017 zo dňa 17. 3. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: D.EXPRES, k.s.                    

26/ SK č.: 546/SKL/2017 zo dňa 30. 3. 2017
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Obec Bolešov, Obecný úrad                    

27/ SK č.: 545/SKL/2017 zo dňa 29. 3. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                     číslo licencie: R/126

28/ SK č.: 494/SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: E L E C T R I S  spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/89

29/ SK č.: 493SKL/2017 zo dňa 16. 3. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: E L E C T R I S  spol. s r.o.                    číslo registrácie: TKR/7

30/ SK č.: 139/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec                    číslo registrácie: TKR/99

31/ SK č.: 175/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                     číslo registrácie: TKR/257

32/ Rôzne


                      

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak