Program zasadnutia RVR dňa 5. 4. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 5. 4. 2017 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 196/SL/2017 zo dňa 2.2.2017)
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: LEVONET, s.r.o., Levoča

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(Sťažnosť č. 168/SL/2017 zo dňa 30.1.2017)
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné    číslo registrácie: TKR/114

4/ SK č.: 740/SKL/2016 zo dňa 11. 10. 2016
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SWAN, a.s.                            číslo registrácie: TKR/353

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 236/SO/2017                
(na vysielanie programu Borat: Nakúkanie do ameryckej kultúry na objednávku slavnoj kazašskoj národa zo dňa 27.1.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                  číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 40/SO/2017                    
(na vysielanie programu Sokol a holubica zo dňa 7.1.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 253/SO/2017                
(na vysielanie programu Návštevníci a Návštevníci 2 zo dňa 1. 1. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 186/SO/2017                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 27.1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 166/SO/2017                     
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja  zo dňa 27. 1. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 370/SO/2017                
(na vysielanie programu Zelená vlna zo dňa 15. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 127/SO/2017                
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 23. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 167/SO/2017                
(na vysielanie programu Vitassuk meg Szilvássy Józseffel zo dňa 7. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/5

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 259/SO/2017                
(na vysielanie programu Budíček s Táňou a Lukášom zo dňa 8.2.2017)
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                číslo licencie: R/84

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 98/SO/2017                     
(na vysielanie programu Moja prvá dovolenka zo dňa 17. 1. 2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 187/SO/2017                
(na vysielanie zo dňa 30. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 383/SO/2017                
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 17. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 326/SO/2017                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. 2. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 376/SO/2017                
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 15. 2. 2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 87/SO/2017                
(na vysielanie programu Nezmieriteľní zo dňa 11. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 230/M/2017
(monitorovaný deň: 6.2.2017 )
Vysielateľ: CREATV spol. s r.o., Košice                číslo licencie:  TD/56

21/ SK č.: 774/SKO/2016 zo dňa 25.10. 2016
Doplnenie: Správa č. 685/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodal súvislé záznam vysielania / 7.9.2016 v čase od 18:00 hod. do 22:00 hod./ Infokanál TV – video teletextové oznamy
ÚK: Káblová televízia – Bánov s.r.o.                    číslo licencie: TD/140

22/ SK č.: 880/SKO/2016 zo dňa 6. 12. 2016
Doplnenie: Správa č. 793/M/2016 a č. 794/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodal súvislé celodenné záznamy / 17.10.2016/ Slovak Sport. TV, Slovak Sport. TV2
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.                            číslo licencie: TD/96, TD/116

23/ SK č.: 879/SKO/2016 zo dňa 6. 12. 2016
           94/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017
Doplnenie: Správa č. 782/M/2016  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 742/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l), § 20 ods. 4, § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodal súvislý 4-hodinový záznam / 14.8.2016, 15.10.2016/ komunikát Sexi show/15.10.2016/ RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME, s.r.o.                         číslo licencie: T/190, TD/33
                
24/ SK č.: 897/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 722/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zázrak/8.10.2016/Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/2

25/ SK č.: 92/SKO/2017 zo dňa 10. 1. 2017
                  162/SKO/2017 zo dňa 24. 1. 2017
                  281/SKO/2017 zo dňa 7. 2. 2017      
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 821/SO/2016, Sťažnosť č. 822/SO/2016, Sťažnosť č. 861/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: Aféry/22.11.2016, 5.12.2016/WAU, JOJ,
ÚK: MAC TV  s.r.o.                             číslo licencie: TD/109, T/39, TD/15

26/ SK č.: 844/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
                 895/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 703/SO/2016, Sťažnosť č. 720/SO/2016 a 730/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Milujem Slovensko/30.9.2016, 7.10.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1


NEVEREJNÉ

27/ SK č.: 456/SKL/2017 zo dňa 8. 3. 2017
Žiadosť o  registráciu retransmisie
ÚK: ISPER Slovakia s.r.o.                     

28/ SK č.: 342/SKL/2017 zo dňa 15. 2. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                     číslo licencie: R/121, RD/20

29/ SK č.: 464/SKL/2017 zo dňa 10. 3. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: EUROPA                     číslo licencie: R/105, RD/22

30/ SK č.: 242/SKL/2017 zo dňa 7. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Towercom, a.s.                     číslo registrácie: TKR/359

31/ SK č.: 150/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/9

32/ SK č.: 151/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/121

33/ SK č.: 402/SKL/2017 zo dňa 27. 2. 2017
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. R/126
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                    číslo licencie: R/126
        Doc. Ing. Július Kováč, CSc.
        Rochambeau, s.r.o.

34/ SK č.: 478/SKL/2017 zo dňa 15. 3. 2017
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/107
ÚK: L-MEDIA s.r.o.                    číslo licencie: R/107
        British Invest, s.r.o.
        Eva Ponechalová

35/ SK č.: 463/SKL/2017 zo dňa 10. 3. 2017
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/121
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                    číslo licencie: R/121
        Martin Lengyel
        Roman Masár
        Stredoeurópske Mediálne Družstvo

36/ SK č.: 243/SKL/2017 zo dňa 6. 2. 2017
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. T/181 a TD/13
ÚK: IN TV, s.r.o.                    číslo licencie: T/181, TD/13
        Peter Marček
ÚP: 10:00 hod

37/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.       243/SKL/2017   IN TV, s.r.o.
                       

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak