Program zasadnutia RVR dňa 22. 3. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 22. 3. 2017 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 912/SO/2016                    
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 29.11.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 909/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 17.12.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 238/SO/2017                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 05. 02. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 113/SO/2017                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 21.1.2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 114/SO/2017                
(na vysielanie programu Dedičstvo zo dňa 19.1.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 115/SO/2017                    
(na vysielanie zo dňa 13. a 15. 4. 2016)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                           číslo licencie: TD/14

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 118/SO/2017                    
(na vysielanie programu Predpoludnie s Barbarou Štubňovou – Príbeh na týždeň zo dňa 19. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: RD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6/SO/2017                
(na vysielanie programu Alvin a Chipmunkovia 3 zo dňa 1.1.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 99/SO/2017 a 128/SO/2017                
(na vysielanie programu O 10 rokov mladší z dní 17. a 24.1.2017)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 28/SO/2017                    
(na vysielanie programu Adventná výhra zo dňa 10. 12. 2016)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 188/SO/2017                
(na vysielanie reklamy na poistenie Moji blízki od 4Life Direct zo dňa 31.1.2017)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 39/SO/2017                    
(na vysielanie programu Štúdio kultúra  zo dňa 4. 1. 2017)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                           číslo licencie: TD/14

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 112/SO/2017                    
(na vysielanie zo dňa 19. 1. 2017)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o.                       číslo licencie: R/91

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 165/SO/2017                
(na vysielanie programu Poštár Pat zo dňa 25. a 26. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/2

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 60/SO/2017                    
(na vysielanie programu Sokol a holubica zo dňa 2. 1. 2017)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                        číslo licencie: TD/1

17/ SK č.: 901/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa č. 833/M/2016 a č. 834/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: neodvysielal blok Videotextu čase od cca 02:00  do 07:00 hod./24.10.2016/Arena Sport 1 a Arena Sport 2
ÚK: Arena TV, s.r.o.                             číslo licencie:TD/154,TD/155

18/ SK č.: 902/SKO/2016 zo dňa 20. 12. 2016
Doplnenie: Správa č. 828/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: 29. 9. 2016 v čase od 14:00 hod. do 20:00 hod. vysielal programovú službu Infokanál v rozpore s udelenou licenciou /Infokanál
ÚK: Kalná KTR, s.r.o.                             číslo licencie: T/239

19/ SK č.: 852/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za júl až september 2016/ RÁDIO KISS
ÚK: RÁDIO KISS, s.r.o.                         číslo licencie: R/126

20/ SK č.: 853/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za júl až september 2016/Šláger Rádio
ÚK: Marián Dokupil – DOKO Media                    číslo licencie: R/89

21/ SK č.: 854/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika za júl 2016/RADIO WOW
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                         číslo licencie: R/113

22/ SK č.: 878/SKO/2016 zo dňa 6. 12. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 691/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Za sklom/28.9.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

23/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012  zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 666/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1,  § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/28.11.2011, 31.10.2011/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

24/ SK č.: 327/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
      41/SKL/2017 zo dňa 10. 1. 2017
Žiadosť o udelenie  licencie na analógové televízne vysielanie
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                    

25/ SK č.: 350/SKL/2017 zo dňa 17. 2. 2017
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Gúta TV s.r.o., Kolárovo                    

26/ SK č.: 884/SKL/2016 zo dňa 12. 12. 2016
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne rozhlasové  vysielanie
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                     

27/ SK č.: 367/SKL/2017 zo dňa 20. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                    číslo registrácie: T/210

28/ SK č.: 145/SKL/2017 zo dňa 27. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                     číslo licencie: R/97, RD/15

29/ SK č.: 331/SKL/2017 zo dňa 14. 2. 2017
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: EUROPA 2, a.s.                    číslo licencie: R/105

30/ SK č.: 111/SKL/2017 zo dňa 18. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                     číslo licencie: R/104

31/ SK č.: 221/SKL/2017 zo dňa 3. 2. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: MÉDIA MODRA, s.r.o.                    číslo licencie: R/120

32/ SK č.: 399/SKL/2017 zo dňa 23. 2. 2017
Oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie
ÚK: Telegal, s.r.o.                     číslo licencie: T/186

33/ SK č.: 81/SKL/2017 zo dňa 16. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencií na  televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                    číslo licencie: T/207, TD/94

34/ SK č.: 346/SKL/2017 zo dňa 15. 2. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Carisma tv,  s. r. o.                     číslo registrácie: TD/57

35/ SK č.: 154/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/239

36/ SK č.: 284/SKL/2017 zo dňa 9. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/356

37/ SK č.: 194/SKL/2017 zo dňa 2. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: KROM-SAT, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/48

38/ SK č.: 122/SKL/2017 zo dňa 24. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák                    číslo registrácie: TKR/279

39/ SK č.: 197/SKL/2017 zo dňa 2. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/282

40/ SK č.: 170/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BYTHERM, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/113

41/ SK č.: 147/SKL/2017 zo dňa 27. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SWAN, a.s.                     číslo registrácie: TKR/353

42/ SK č.: 191/SKL/2017 zo dňa 1. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                     číslo registrácie: TKR/348

43/ SK č.: 146/SKL/2017 zo dňa 30. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol.  s r.o.                     číslo registrácie: TKR/150

44/ SK č.: 258/SKL/2017 zo dňa 9. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: CARISMA, spol.  s r.o.                     číslo registrácie: TKR/150

45/ SK č.: 314/SKL/2017 zo dňa 13. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote           číslo registrácie: TKR/100

46/ SK č.: 192/SKL/2017 zo dňa 1. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: 3o media, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/293

47/ SK č.: 169/SKL/2017 zo dňa 31. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: STASTEL, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/253

48/ SK č.: 138/SKL/2017 zo dňa 27. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/342

49/ SK č.: 155/SKL/2017 zo dňa 27. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.                     číslo registrácie: TKR/288

50/ SK č.: 156/SKL/2017 zo dňa 27. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Trenčianske kúpele, s. r. o.                     číslo registrácie: TKR/352

51/ SK č.: 212/SKL/2017 zo dňa 2. 2. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o.            číslo registrácie: TKR/300

52/ SK č.: 359/SKL/2017 zo dňa 15. 2. 2017
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: BENET, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/176

53/ Rôzne

                     

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak