Program zasadnutia RVR dňa 7. 2. 2017

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 2. 2017 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 885/SO/2016                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 20. 11. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 860/SO/2016                    
(na vysielanie programu ...a rána sú tu tiché zo dňa 4. 12. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 804/SO/2016                    
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 12. 11. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 855/SO/2016                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 29.11.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 817/SO/2016                    
(na vysielanie programu C.S.I.: Kriminálka NY zo dňa 21. 11. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/219;TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 869/SO/2016                    
(na vysielanie programu V politike zo dňa 4.12.2016)
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 831/SO/2019                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 21. 11. 2016)
Vysielateľ:  C.E.N. s.r.o.                                 číslo licencie: TD/14

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 808/SO/2016                    
(na vysielanie programu Dobré ráno Slovensko – Prehľad tlače zo dňa 15. 11. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 861/SO/2016                    
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 5. 12. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 795/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 3. 11. 2016)
Vysielateľ: Bardejovská televízna spoločnosť s.r.o.            číslo licencie: TD/100

12/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2016
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
                       MAC TV s.r.o.
                       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

13/ SK č.: 843/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: nezačatie vysielania programovej služby do 360 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie/ DANCE FM
ÚK: AT MEDIA Slovakia, s.r.o.                    číslo licencie: R/129

14/ SK č.: 819/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 719/SO/2014, 686/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Veľké noviny/ 19. 9. 2014 v čase od 19:30 hod. a 19:55 hod. do 23:59 hod., 20. 9. 2014 od 00:00 hod. do 00:05 hod./JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39; TD/15

15/ SK č.: 773/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 634/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rytmus – Sídliskový sen/29.8.2016/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

16/ SK č.: 707/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 564/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Fetiše televízie/8.7.2016/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                  číslo licencie: TD/1

17/ SK č.: 770/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 665/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Trabantom z Austrálie do Ázie/14.9.2016/Dvojka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                  číslo licencie: TD/2

18/ SK č.: 670/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 491/SO/2016 – 505/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Dnes večer uvidíte/23.5.-31.5.2016, 1.6.-6.6.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 706/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 620/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Dobre vedieť!/18.8.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 52/SKL/2017 zo dňa 10. 1. 2017
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                         

21/ SK č.: 910/SKL/2016 zo dňa 27. 12. 2016
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                     číslo licencie: R/119, RD/16

22/ SK č.: 24/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                    číslo licencie: R/110    

23/ SK č.: 859/SKL/2016 zo dňa 2. 12. 2016
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.                    číslo licencie: R/110

24/ SK č.: 824/SKL/2016 zo dňa 24. 11. 2016
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.                    číslo licencie: R/106

25/ SK č.: 85/SKL/2017 zo dňa 13. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo licencie: T/201

26/ SK č.: 63/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ISPER,  s.r.o.                     číslo licencie: TD/166

27/ SK č.: 62/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ISPER, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/291

28/ SK č.: 88/SKL/2017 zo dňa 17. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice                číslo registrácie: TKR/213

29/ SK č.: 57/SKL/2017 zo dňa 12. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: e-Net, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/346

30/ SK č.: 72/SKL/2017 zo dňa 13. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: OBEC SAT s.r.o., Kochanovce                     číslo registrácie: TKR/232

31/ SK č.: 109/SKL/2017 zo dňa 20. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom                    číslo registrácie: TKR/134

32/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    859/SKL/2016    RADIO ROCK, s.r.o.
10:20 hod.    824/SKL/2016  RADIO ONE ROCK, s.r.o.

                        

PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak