Program zasadnutia RVR dňa 24. 1. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 1. 2017 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 659/SKL/2016 zo dňa 5. 9. 2016           
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                        číslo licencie: R/126

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 779/SO/2016                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1. 11. 2016 a Teleráno zo dňa 2. 11. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 797/SO/2016                
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 3. 11. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 835/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 11. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 830/SO/2016                    
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 25. 11. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 766/SO/2016                
(na vysielanie programu Prvá pomoc zo dňa 31. 10. 2016)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                    číslo licencie: TD/163

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 816/SO/2016                    
(na vysielanie programu Kameňák 5 zo dňa 20. 11. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 760/SO/2016                    
(na vysielanie programu Eva Nová zo dňa 24. 10. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 790/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 09. 2016 – 04. 10. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 867/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 15. 11. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.                 číslo licencie: T/41 TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 822/SO/2016                
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 22. 11. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 73/M/2017
(monitorované dni: TV REGION z 03.10.2016 od 17:00 do 22:00)
Vysielateľ: MV Media, s.r.o.                        číslo licencie: T/224

14/ SK č.: 775/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016
Doplnenie: Správa č. 658/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Štúrovský magazín/27.6.2016/Televízia Centrum
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                číslo licencie: TD/18

15/ SK č.: 846/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Správa č. 759/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný súvislý  záznam z vysielania dňa 3.10.2016/Krupinská televízia (KTV)
ÚK: ATELIER TV s.r.o.                         číslo licencie: T/228

16/ SK č.: 847/SKO/2016 zo dňa 22. 11. 2016
Doplnenie: Správa č. 738/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný 4-hodinový  záznam z vysielania dňa 14.9.2016/INFO KANÁL Pliešovce (IKP)
ÚK: INFO KANÁL Pliešovce, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/235

17/ SK č.: 810/SKO/2016 zo dňa 8. 11. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 636/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) a § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: nedodaný súvislý  záznam z vysielania Púchovský magazín dňa 26.8.2016 /Za balíky zaplatíme/Púchovská televízia
ÚK: MEDIAL TV, s.r.o.                         číslo licencie: TD/101

18/ SK č.: 674/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 569/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Majstrovský plán /16.7.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.:     208-PLO/O-2365/2013  zo dňa 7. 5. 2013
               209-PLO/O-2366/2013  zo dňa 7. 5. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013)
(sťažnosti č. 1151/121-2013, 1151/122-2013, 1151/123-2013)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Noviny/Nechtiac zrazil kamaráta/4. 3. 2013/JOJ www.joj.sk v sekcii  NOVINY.SK a podsekcii Krimi/video Martina(+28) prešiel kamarát. Videla to jeho mama /4. 3. 2013
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39/, TD/15

20/ SK č.: 739/SKO/2016 zo dňa 11. 10. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 607/SL/2016)
(vo veci možného porušenia § 54 ods. 2 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z. a § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2007 Z. z.
Monitorované vysielanie/programová služba: nevysielanie programovej služby/IN TV
ÚK: IN TV, s.r.o.                             číslo licencie: T/181, TD/13


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 15/SKL/2017 zo dňa 4. 1. 2017
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.                     číslo licencie: R/90    

22/ SK č.: 23/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                    číslo licencie: R/91    

23/ SK č.: 24/SKL/2017 zo dňa 5. 1. 2017
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                    číslo licencie: R/110    

24/ SK č.: 887/SKL/2016 zo dňa 14. 12. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Radio ON  s.r.o.                    číslo licencie: R/99

25/ SK č.: 824/SKL/2016 zo dňa 24. 11. 2016
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: RADIO ONE ROCK,  s.r.o.                    číslo licencie: R/106

26/ SK č.: 859/SKL/2016 zo dňa 2. 12. 2016
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: RADIO ROCK,  s.r.o.                    číslo licencie: R/110

27/ SK č.: 16/SKL/2017 zo dňa 4. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT                    číslo registrácie: TKR/233

28/ SK č.: 38/SKL/2017 zo dňa 9. 1. 2017
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SANTOV, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/332

29/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby TV Senec
Poskytovateľ: TV Senec s.r.o..
Stanovisko č. 4/AMS/2017

30/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    659/SKL/2016    RADIO KISS s.r.o.
10:20 hod.    739/SKO/2016 IN TV, s.r.o.


                           
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak