Program zasadnutia RVR dňa 10. 1. 2017

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 1. 2017 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh2/ SK č.: 904/SKI/2016 zo dňa 22. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: WINTER média, a.s.                                         číslo licencie: R/108

3/ SK č.: 1/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                                  číslo licencie: R/91

4/ SK č.: 2/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.                                         číslo licencie: R/110

5/ SK č.: 3/SKI/2017 zo dňa 28. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                    číslo licencie: R/106

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 786/SO/2016                    
(na vysielanie programu Hry o život: Skúška ohňom zo dňa 6. 11. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 788/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 8. 11. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                           číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 778/SO/2016                
(na vysielanie programu Česko Slovensko má talent zo dňa 23. a 29. 10. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 821/SO/2016                
(na vysielanie programu Aféry zo dňa 22. 11. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: TD/109

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 796/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. 11. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                             číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 742/SO/2016                
(na vysielanie zo dňa 15. 10. 2016)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                                         číslo licencie: T/190, TD/33

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 731/SO/2016                
(na vysielanie Rádia Vlna zo dňa 12. 10. 2016)
Vysielateľ: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                                číslo licencie: R/117

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 791/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 24. 9. 2016 – 4. 10. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 789/SO/2016                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 24. 9. 2016 – 4. 10. 2016)
Vysielateľ:   MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

15/ SK č.: 772/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 664/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Žurnál/Obul sa do populistov/6. 9. 2016/ TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                            číslo licencie: TD/14

16/ SK č.: 811/SKO/2016 zo dňa 8. 11. 2016
Doplnenie: Správa č. 723/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikát/deň/programová služba: Like IT/Hudobné klipy/Infotext/
5. 9. 2016/TV ORAVIA
ÚK: TV ORAVIA, s.r.o.                                        číslo licencie: TD/36

17/ SK č.: 711/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/RÁDIO KISS
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                     číslo licencie: R/126

18/ SK č.: 712/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Šláger Rádio
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                       číslo licencie: R/89

19/ SK č.: 675/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 541/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zamenení /2.7.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41, TD/17

20/ SK č.: 769/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 652/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Návštevníci/10.9.2016/JOJ
ÚK: MAC TV   s.r.o.                                číslo licencie: T/39/, TD/15

21/ SK č.: 771/SKO/2016 zo dňa 25. 10. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 657/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 39a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z.z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Šport/Clavin Platinum/13.9.2016/JOJ
ÚK: MAC TV   s.r.o.                                číslo licencie: T/39/, TD/15


NEVEREJNÉ

22/ SK č.: 872/SKL/2016 zo dňa 9. 12. 2016
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: OTS  s.r.o., Čadca                     

23/ SK č.: 911/SKL/2016 zo dňa 29. 12. 2016
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: SURANY.NET s.r.o.                                  číslo licencie: TD/179

24/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby tv.webnoviny.sk
Poskytovateľ: iSITA s.r.o.
Stanovisko č. 841/AMS/2016

25/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.    772/SKO/2016    C.E.N. s.r.o.PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak