Program zasadnutia RVR dňa 20. 12. 2016

  Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 20. 12. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 768/SKI/2016 zo dňa 31. 10. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/2

3/ SK č.: 815/SKI/2016 zo dňa 18. 11. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Radio ON s.r.o.                             číslo licencie: R/99

4/ SK č.: 826/SKI/2016 zo dňa 24. 11. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: R/88

5/ SK č.: 827/SKI/2016 zo dňa 25. 10. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: JOLIN,  s.r.o.                             číslo licencie: R/124

6/ SK č.: 829/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: CORPORATE LEGAL,  s.r.o.                     číslo licencie: R/117

7/ SK č.: 836/SKI/2016 zo dňa 30. 11. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO, a.s.                            číslo licencie: R/116

8/ SK č.: 837/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/3

9/ SK č.: 838/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/5

10/ SK č.: 839/SKI/2016 zo dňa 28. 11. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                    číslo licencie: RD/13

11/ SK č.: 864/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101

12/ SK č.: 865/SKI/2016 zo dňa 8. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                         číslo licencie: R/121

13/ SK č.: 866/SKI/2016 zo dňa 7. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: D.EXPRES, k.s.                             číslo licencie: R/112

14/ SK č.: 873/SKI/2016 zo dňa 9. 12. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.                             číslo licencie: R/90

15/ SK č.: 551/SKL/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z.Z.)
ÚK : UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                číslo registrácie : TKR/254

16/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 729/SO/2016                 
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 10. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 758/SO/2016                    
(na vysielanie programu Skyfall zo dňa 22. 10. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 785/SO/2016                
(na vysielanie programu Hry o život zo dňa 30.10.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 720/SO/2016 a 730/SO/2016            
(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 7.10.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 764/SO/2016                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 25.10.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 719/SO/2016            
(na vysielanie programu Prvotný strach zo dňa 5. 10. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 725/SO/2016                    
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 10. 10. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 722/SO/2016                    
(na vysielanie programu Zázrak zo dňa 8.10.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/2

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 704/SO/2016                    
(na vysielanie programu Debata na telefón zo dňa 2. 10. 2016)
Vysielateľ: FRONTINUS, s.r.o.                        číslo licencie: R/115

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 727/M/2016
(monitorované dni: 21. 9. 2016)
Vysielateľ: NTVS, s.r.o.                                 číslo licencie: T/174

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 813/M/2016
(monitorované dni: 4. 10. a 5. 10. 2016)
Vysielateľ: seven media, s.r.o.                        číslo licencie: TD/52

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 823/M/2016
(monitorované dni: 27. 9. 2016)
Vysielateľ: Slov Media Group s. r. o.                             číslo licencie: TD/160

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 825/M/2016
(monitorované dni: 26. 10. 2016)
Vysielateľ: KROM – SAT TV, s.r.o.                    číslo licencie: T/206

29/ Kontrolný monitoring
Správa č. 833/M/2016
(monitorované dni: 24.10.2016)
Vysielateľ: Arena TV, s.r.o                        číslo licencie: TD/155

30/ Kontrolný monitoring
Správa č. 834/M/2016
(monitorované dni: 24.10.2016)
Vysielateľ: Arena TV, s.r.o                        číslo licencie: TD/154

31/ Kontrolný monitoring
Správa č. 828/M/2016
(monitorované dni: 29. 9. 2016)
Vysielateľ: Kalná KTR, s.r.o.                        číslo licencie: T/239

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 812/M/2016
(monitorované dni: 30. 9. 2016)
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o.                číslo licencie: T/78; TD/92

33/ Kontrolný monitoring
Správa č. 840/M/2016
(monitorované dni: 27. 9. 2016)
Vysielateľ: ANTIK Telecom s.r.o.                    číslo licencie: TD/66

34/ SK č.: 561/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 374/SO/2016, 375/SO/2016, 376/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Bean: Najväčšia filmová katastrofa/ Návštevníci/Návštevníci 2/25.3.2016, 27.3.2016, 17.4.2016, 18.4.2016, 24.4.2016, 25.4.2016/TV MARKÍZA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/41, TD/17, TD/47

35/ SK č.: 521/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 297/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne správy/Prihlásil sa na polícii/15.4.2016/IN TV
ÚK: IN TV,  s.r.o.                                                číslo licencie: T/181, TD/13

36/ SK č.: 708/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Rádio Regina
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/2

37/ SK č.: 709/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/Rádio Piešťany
ÚK: WINTER média, a.s.                         číslo licencie: R/108

38/ SK č.: 710/SKO/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016
(vo veci možného porušenia § 28b ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/programová služba: štatistika apríl až jún 2016/RADIO PLUS
ÚK: JOLIN,  s.r.o.                             číslo licencie: R/124


NEVEREJNÉ

39/ SK č.: 805/SKL/2016 zo dňa 14. 11. 2016
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: Life TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/165

40/ Rôzne
PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak