Program zasadnutia RVR dňa 6. 12. 2016

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 6. 12. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : RÁDIO ONE,  s.r.o.                        číslo licencie: R/91

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 744/SL/2016
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : RÁDIO ONE ROCK,  s.r.o.                    číslo licencie: R/106

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 718/SO/2016                
(na vysielanie programu Ako som spoznal vašu mamu zo dňa  5.10.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: TD/109

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 734/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Sensodyne True White zo dňa 16.10.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 732/SO/2016                 
(na vysielanie programu Atletiko Cvernofka zo dňa 13. 10. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 736/SO/2016                
(na vysielanie programu Uhádni môj vek zo dňa  11.10.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 691/SO/2016                    
(na vysielanie programu Za sklom zo dňa 28.9.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39; TD/15

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 726/M/2016
(monitorované dni: 21. 09. 2016)
Vysielateľ: Rádio Rebeca, s.r.o.                        číslo licencie: R/123

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 782/M/2016
(monitorované dni: 14. 08. 2016)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME, s.r.o.                    číslo licencie: T/190, TD/33

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 793/M/2016
(monitorované dni: 17.10.2016)
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.                         číslo licencie: TD/96

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 794/M/2016
(monitorované dni: 17.10.2016)
Vysielateľ: Slovak Sport, s.r.o.                        číslo licencie: TD/116

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 696/M/2016
(monitorované dni: 1.10.2016)
Vysielateľ: Marek Petráš                                 číslo licencie: R/93

14/ SK č.: 553/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 403/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Žurnál TA3/Falošný e-shop?/ 13.5.2016/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: TD/14

15/ SK č.: 673/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 508/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/19.6.2016/Rádio Anténa Rock
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: R/88

16/ SK č.: 661/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 542/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Jozef: Kráľ snov/3.7.2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV   s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16

17/ SK č.: 672/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 609/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 a § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Sexi show/14. 8. 2016/RING TV
ÚK: INTERACTIV.ME s.r.o.     číslo licencie: T/190, TD/33

18/ SK č.: 741/SKO/2016 zo dňa 11. 10. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 596/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Deň, keď sa zastavila Zem/7. 8. 2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 557/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 331/SO/2016, 332/SO/2016, 333/SO/2016, 334/SO/2016, 335/SO/2016, 336/SO/2016, 406/SO/2016, 407/SO/2016, 408/SO/2016, 409/SO/2016, 410/SO/2016, 411/SO/2016, 412/SO/2016, 413/SO/2016, 414/SO/2016, 415/SO/2016, 416/SO/2016, 417/SO/2016, 418/SO/2016, 419/SO/2016, 420/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 39a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Šport /15.4., 16.4., 17.4., 20.4., 21.4. 2016/Noviny/5.4., 6.4.,8.4.,9.4.,10.4., 12.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 18.4., 19.4., 20.4., 21.4., 22.4., 23.4., 24.4., 25.4., 26.4.2016/reklama/15.4., 16.4., 17.4., 20.4., 21.4.2016/Šport/5.4., 6.4., 7.4., 8.4., 9.4., 12.4., 13.4., 14.4., 15.4., 16.4., 18.4., 19.4., 20.4., 21.4., 22.4., 23.4., 25.4., 26.4.2016/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 798/SKL/2016 zo dňa 11. 11. 2016
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KREOS, s.r.o.

21/ SK č.: 799/SKL/2016 zo dňa 11. 11. 2016
Žiadosť o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Stredoslovenská televízia,  s.r.o.

22/ SK č.: 787/SKL/2016 zo dňa 9. 11. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: RÁDIO WOW s.r.o.                     číslo licencie: R/113

23/ SK č.: 784/SKL/2016 zo dňa 8. 11. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                     číslo licencie: R/126

24/ SK č.: 705/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: CREATV spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/56

25/ SK č.: 780/SKL/2016 zo dňa 4. 11. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.                    číslo licencie: TD/14
    
26/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby http://hudba.zoznam.sk/videoklipy/
Poskytovateľ: Multi Media House, s.r.o.
Stanovisko č. 783/AMS/2016
                    
27/ Rôzne


PhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                      
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak