Program zasadnutia RVR dňa 21. a 22. 11. 2016

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
v dňoch 21. a 22. 11. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

21 .11. 2016, začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania :

1.1  Žiadateľ: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
       SK: 749/SKL/2016
       vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Nitra
ÚP: 10:00 hod.                             

1.2  Žiadateľ : Radio ON s.r.o., Bratislava
       SK: 745/SKL/2016, 753/SKL/2016
       vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz Bratislava Dúbravka, 97,6 MHz Trnava
ÚP: 10:20 hod.                             

1.3  Žiadateľ : T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
        SK: 745/SKL/2016, 746/SKL/2016, 753/SKL/2016, 756/SKL/2016
        vo veci pridelenia frekvencie:  91,7 MHz Bratislava Dúbravka, 88,6 MHz Košice,
        97,6 MHz Trnava, 101,0 MHz Žilina
ÚP: 10:40 hod.                             

1.4  Žiadateľ: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava
        SK: 750/SKL/2016
        vo veci pridelenia frekvencie:  90,3 MHz Poprad
ÚP: 11:00 hod.                             

1.5  Žiadateľ : Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
       SK: 752/SKL/2016
       vo veci pridelenia frekvencie:  101,9 MHz Spišská Nová Ves
ÚP: 11:20 hod.                                

1.6  Žiadateľ : Rádio ONE, s.r.o., Nitra
        SK: 755/SKL/2016
        vo veci pridelenia frekvencie:  88,2 MHz Žilina
ÚP: 11:40 hod.                                

1.7  Žiadateľ : Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany
        SK: 754/SKL/2016
        vo veci pridelenia frekvencie:  103,9 MHz Trnava
ÚP: 12:00 hod.                                

1.8  Žiadateľ : Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou
       SK: 748/SKL/2016
       vo veci pridelenia frekvencie:  93,6 MHz Nitra
ÚP: 12:20 hod.                                

1.9  Žiadateľ : Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
        SK: 747/SKL/2016
        vo veci pridelenia frekvencie:  92,9 MHz Lendak
ÚP: 12:40 hod.                                

1.10  Žiadateľ : Marek Petráš, Košice
          SK: 751/SKL/2016
          vo veci pridelenia frekvencie:  91,7 MHz Poprad
ÚP: 13:00 hod.                                


Prehľad ústnych pojednávaní dňa 21. 11. 2016 – výberové konanie:
 
10:00 hod.     C.S.M. group s.r.o., Bratislava
10:20 hod.     RADIO ON, s.r.o., Bratislava
10:40 hod.     T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
11:00 hod.     Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava
11:20 hod.     Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona
11:40 hod.     RADIO ONE, s.r.o., Nitra
12:00 hod.    Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany
12:20 hod.    Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou
12:40 hod.     Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica
13:00 hod.    Marek Petráš, Košice


22. 11. 2016, začiatok o 9:30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 745/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz  Bratislava Dúbravka
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava
        T.W.Rádio s.r.o., Bratislava                    

3/ Výberové konanie
SK: 746/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 88,6 MHz Košice
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava                    

4/ Výberové konanie
SK: 747/SKL/2016
Vo veci pridelenia frekvencie: 92,9 MHz Lendak
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica                
         
5/ Výberové konanie
SK: 748/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 93,6 MHz Nitra
ÚK: Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou                
 
6/ Výberové konanie
SK: 749/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 104,1 MHz Nitra
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                    

7/ Výberové konanie
SK: 750/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 90,3 MHz Poprad
ÚK: Best FM Media spol. s r.o., Bratislava                
         
 8/ Výberové konanie
SK: 751/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 91,7 MHz Poprad
ÚK: Marek Petráš, Košice                        

9/ Výberové konanie
SK: 752/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 101,9 MHz Spišská Nová Ves
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    

10/ Výberové konanie
SK: 753/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,6 MHz Trnava
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava
        Radio ON s.r.o., Bratislava                        

11/ Výberové konanie
SK: 754/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 103,9 MHz Trnava
ÚK: Trnavská produkčná s.r.o., Piešťany                

12/ Výberové konanie
SK: 755/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 88,2 MHz Žilina
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra                        

13/ Výberové konanie
SK: 756/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie:  101,0 MHz Žilina
ÚK: T.W.Rádio s.r.o.,  Bratislava                    

14/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK : AT MEDIA Slovakia, s.r.o.                    číslo licencie: R/127

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 668/SO/2016                    
(na vysielanie programu Zaostrené na... z dní 9. a 17. 8. 2016)
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.                    číslo licencie: TD/91

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 702/SO/2016                
(na vysielanie programu Zlodejka kníh zo dňa  24. 9. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 703/SO/2016                
(na vysielanie programu Milujem Slovensko zo dňa 30. 9. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 721/SO/2016                    
(na vysielanie programu Pozrime sa na to... zo dňa 4.10.2016)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                           číslo licencie: TD/14

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 689/SO/2016                    
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 23.9.2016)
Vysielateľ: MEDIAL TV, s.r.o.                        číslo licencie: TD/101

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.724/M/2016
(monitorované dni:6.9.2016)
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s r.o,                    číslo licencie: TD/159

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 692/M/2016
(monitorované dni: 30.9. a 3.10.2016)
Vysielateľ: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o.            číslo licencie: T/43, TD/19

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 693/M/2016
(monitorované dni: 17.9. a 30.9.2016)
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                                 číslo licencie: T/101

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 759/M/2016
(monitorované dni: 3.10.2016)
Vysielateľ: ATELIER TV s.r.o.                                 číslo licencie:  T/228

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 738/M/2016
(monitorované dni: 14.9.2016 )
Vysielateľ: INFOKANÁL PLIEŠOVCE, spol. s.r.o.                 číslo licencie: T/235

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.776/M/2016
(monitorované dni: 28. 9. 2016)
Vysielateľ: rEhit s.r.o.                            číslo licencie: TD/172

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.762/M/2016
(monitorované dni: 28. 9. 2016)
Vysielateľ: C.S.M. group s.r.o.                        číslo licencie: R/121

27/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2016
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
                       MAC TV s.r.o.
                       MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

28/ Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 3. štvrťrok 2016
Vysielatelia: rozhlasové programové služby

29/ SK č.: 556/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 340/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS / Ďalšia zmena vo vedení Úradu pre dohľad / Za kauzu predraženého piešťanského CT niekto musí niesť zodpovednosť/  20.4.2016 a 24.4.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

30/ SK č.: 554/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 383/SO/2016, 399/SO/2016, 400/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Problémové prístroje/ 7.5.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

31/ SK č.: 676/SKO/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Doplnenie: Správa č.  597/M/2016 kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e),  § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Magazín/22. 6. 2016/ Gúta TV
ÚK: Gúta TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/168

32/ SK č.: 663/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016
Doplnenie: Správa č. 600/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: nedodaný záznam vysielania 27.6.2016/Televízia Centrum
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                         číslo licencie: TD/18    

33/ SK č.: 474/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 248/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Športové  noviny/Škantárovci nepodceňujú regeneráciu/ 23.3.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

34/ SK č.: 763/SKL/2016 zo dňa 25. 10. 2016
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: JOLIN, s.r.o.                    číslo licencie: R/124

35/ SK č.: 781/SKL/2016 zo dňa 4. 11. 2016
Žiadosť o odňatie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: TD/122

36/ SK č.: 728/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV Štrba, s.r.o.                     číslo licencie: TD/135

37/ SK č.: 733/SKL/2016 zo dňa 13. 10. 2016
Oznámenie  o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV Štrba, s.r.o.                      číslo licencie: TKR/202

38/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.impulz.press
Poskytovateľ: Považie Company s.r.o.
Stanovisko č. 767/AMS/2016

39/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.213.sk
Poskytovateľ: Elements Channel, s.r.o.,
Stanovisko č. 765/AMS/2016
                                        
40/ RôznePhDr. Marta Danielová
predsedníčka Rady                                                    
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak