Program zasadnutia RVR dňa 8. 11. 2016

  Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 8. 11. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 669/SO/2016                
(na vysielanie programu Najväčšie kriminálne prípady Slovenska zo dňa 03.09.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 656/SO/2016                
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 5.9.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/219, TD/16

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 636/SO/2016                
(na vysielanie programu Púchovský magazín zo dňa 26. 08. 2016)
Vysielateľ: MEDIAL TV, s.r.o.                        číslo licencie: TD/101

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 690/SO/2016                    
(na vysielanie programu Horná Dolná zo dňa 26. 9. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 697/SO/2016, 698/SO2016, 699/SO/2016, 700/SO/2016, 701/SO/2016    
(na vysielanie programov Správy zo dňa 09. 08. 2016, Rádiožurnál zo dňa 09. 08. 2016, Rádiožurnál zo dňa 31. 08. 2016, Rádiožurnál zo dňa 06. 09. 2016, Rádiožurnál zo dňa 07. 09. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 680/SO/2016, 684/SO/2016                
(na vysielanie programov Správy RTVS, Žurnál Rádia Regina zo dňa 21. 9. 2016 a Žurnál Rádia Regina, Správy RTVS a Správy RTVS z regiónov zo dňa 22. 9. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                                   číslo licencie: RD/2, TD/1, TD/2                                                                       

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 687 a 688/SO/2016                
(na vysielanie programu Televízne noviny, Krimi a Noviny zo dňa 26. 9. 2016)
Vysielateľ MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                    číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 723/M/2016
(monitorované dni:5.9.2016)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.                        číslo licencie: TD/36

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 737/M/2016
(monitorované dni: 7. 9. 2016 )
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.                               číslo licencie: T/168

11/ SK č.: 389/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 145/SO/2016, č. 162/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Pozri, kto to hovorí 2/Pozri, kto to hovorí  3/13.2.2016, 20.2.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

12/ SK č.: 391/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016
Doplnenie: Správa č. 338/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z. v spojení s § 10 ods. 7 zákona č. 181/2014 Z.z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: V politike/14.2.2016/TA3
ÚK: C.E.N.  s.r.o.                            číslo licencie: TD/14

13/ SK č.: 660/SKO/2016 zo dňa 5. 9. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 452/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Národnostné správy/ 26.5.2016/Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2

14/ SK č.: 555/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 425/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/ 26.5.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

15/ SK č.: 468/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 236/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: O 5 minút 12/ 20.3.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

16/ SK č.: 471/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 195/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Volebný prieskum /4.2.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 518/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 372/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Graceland/4.5.2016/WAU
ÚK: MAC TV   s.r.o.                            číslo licencie: TD/109

18/ SK č.: 520/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 339/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Spor o rozsudok/ 20.4.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 560/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 384/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi /13. 4. 2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

20/ SK č.: 655/SKL/2016 zo dňa 13. 9. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo licencie: T/201

21/ SK č.: 735/SKL/2016 zo dňa 14. 10. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.                    číslo licencie: TD/14

22/ SK č.: 641/SKL/2016 zo dňa 30.8.2016
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/100
ÚK: Rádio Prešov s.r.o.
        Sandra Sabolová
        Oskar Wilde
        STEPNEYEV LTD                    číslo licencie: R/100
                                        
23/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    641/SKL/2016    Rádio Prešov s.r.o.prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                  
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak