Program zasadnutia RVR dňa 25. 10. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 10. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 388/SKL/2016 zo dňa 10. 5. 2016
Dohľad nad dodržiavaním zákona
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o.                 číslo registrácie: TKR/86

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 581/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy ZEREX zo dňa 31. 7. 2016)
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                       číslo licencie: R/113

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 652/SO/2016                    
(na vysielanie upút. na program Návštevníci zo dňa 10. 9. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 635/SO/2016                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 29.8.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 665/SO/2016                
(na vysielanie programu Trabantom z Austrálie do Ázie zo dňa 14. 9. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 657/SO/2016                
(na vysielanie komunikátu Clavin Platinum zo dňa 13. 9. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 664/SO/2016                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 9. a 10.9.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 644/SO/2016                    
(na vysielanie programu Žurnál zo dňa 6. 9. 2016)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                           číslo licencie: TD/14

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 634/SO/2016            
(na vysielanie programu Rytmus – Sídliskový sen zo dňa 29. 8. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 602/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 4. 8. 2016)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                        číslo licencie: R/88

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 637/M/2016
(monitorované dni: 5. a 6.9.2016)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                číslo licencie: TD/112

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 683/M/2016
(monitorované dni: 4. a 6. 9.2016)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.            číslo licencie: T/227

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 685/M/2016
(monitorované dni: 7.9.2016 )
Vysielateľ: Káblová televízia – Bánov s.r.o                          číslo licencie: TD/140

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 658/M/2016
(monitorované dni: 27. 6. 2016)
Vysielateľ: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                číslo licencie: TD/18

16/ SK č.: 353/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 146/SO/2016, 114/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 35 ods. 3   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Noviny/Zase ona!/21.1.2016/23.1., 24.1.2016/JOJ, JOJ PLUS
ÚK: MAC TV   s.r.o.                          číslo licencie: T/39/, TD/15, T/219, TD/16

17/ SK č.: 469/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 287/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/16.3.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

18/ SK č.: 476/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 235/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS/Na Floride oslavoval Trump a Clintonová/16.3.2016/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

19/ SK č.: 390/SKO/2016 zo dňa 10. 5. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 237/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/19.3.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

20/ SK č.: 558/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 369/SO/2016, 381/SO/2016, 392/SO/2016)
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Akčná výhra/1. 5, 9. 5, 14. 5. 2016/DAJTO
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47

21/ SK č.: 473/SKO/2016 zo dňa 7. 6. 2016
            559/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016           
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 200/SO/2016, 368/SO/2016)
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Akčná výhra/14. 3. 2016/DAJTO
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Super výhra/1. 5. 2016/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/47, TD/7

22/ SK č.: 522/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 272/SO/2016)
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Super  výhra/14. 3. 2016/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: TD/7


NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 623/SKL/2016 zo dňa 23. 8. 2016
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SURANY.NET s.r.o., Šurany

24/ SK č.: 694/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: See & Go, s.r.o., Bratislava

25/ SK č.: 611/SKL/2016 zo dňa 16.8. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio WOW, s.r.o.                      číslo licencie: R/113

26/ SK č.: 615/SKL/2016 zo dňa 16.8.2016    
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media                    číslo licencie: R/89

27/ SK č.: 603/SKL/2016 zo dňa 11. 8. 2016
Žiadosť  o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: TD/47

28/ SK č.: 604/SKL/2016 zo dňa 11. 8. 2016
Oznámenie  o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

29/ SK č.: 686/SKL/2016 zo dňa 27. 9. 2016
Žiadosť   o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o.                     číslo licencie: T/86

30/ SK č.: 695/SKL/2016 zo dňa 30. 9. 2016
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15
31/ SK č.: 714/SKL/2016 zo dňa 5. 10. 2016
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Elements Channel, s.r.o.                     číslo licencie: TD/174

32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.kosicednes.sk/tv/
Poskytovateľ: CREATV spol. s r. o.
Stanovisko č. 681/AMS/2016
                                        
33/ Rôzne


prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                 
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak