Program zasadnutia RVR dňa 11. 10. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 11. 10. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 607/SL/2016 zo dňa 20.7.2016
Sťažnosť smeruje proti: IN TV, s.r.o.                     číslo licencie: T/181, TD/13

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona
Sťažnosť č. 606/SL/2016 zo dňa 15.7.2016
Sťažnosť smeruje proti: SWAN, a.s.                     číslo registrácie: TKR/353

4/ / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 570/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy na pivo Šariš zo dňa 15.7.2016)
Vysielateľ: MEDIA COMPANY s.r.o.                      číslo licencie: TD/159

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 596/SO/2016                
(na vysielanie programu Deň, keď sa zastavila Zem zo dňa 7.8.2016)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 630/SO/2016                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 25.8.2016)
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 590/SO/2016, 592/SO/2016, 593/SO/2016                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 11. a 22. 07.2016 a Správy zo dňa 23.07.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 589/SO/2016                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 09.07.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 645/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 04.09.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 608/SO/2016                
(na vysielanie programu a upútavky Ja, Frankenstein zo dňa 13. 8. 2016)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

11/ SK č.: 517/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 318/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: V siedmom nebi/30.3.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

12/ SK č.: 356/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 132/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Správy/ 15.2.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

13/ SK č.: 552/SKO/2016 zo dňa 1. 7. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 346/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi / Boj o život po zrážke s kamiónom /Starší vodič zomrel v nemocnici/19.4.2016, 24.4.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

14/ SK č.: 357/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 150/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Debata na telefón/21.2.2016/Rádio Frontinus
ÚK: FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie: R/115

15/ SK č.: 360/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa č. 280/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Hlavné správy/Do NR SR by išlo 7 strán/15.2.2016 a Do NR SR by išlo 8 strán/19.2.2016/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                             číslo licencie: TD/14

16/ SK č.: 352/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 113/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ctihodný občan/ 3.2.2016/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

17/ SK č.: 526/SKO/2016 zo dňa 21. 6. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 289/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Grzimek/10.4.2016 /Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

18/ SK č.: 523/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 271/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Tvoja tvár znie povedome/27. 3. 2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.    číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 525/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 258/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Črepiny* /27. 3. 2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/219, TD/16

20/ SK č.: 433/SKO/2016 zo dňa 24.5.2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 178/SO/2016)
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /3. 3. 2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16

21/ SK č.: 472/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 212/SO/2016)
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /11. 3. 2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16

22/ SK č.: 524/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 247/SO/2016)
(vo veci možného porušenia§ 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Eurominúty /2. 3. 2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16

                                              
NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 643/SKL/2016 zo dňa 7.9.2016
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: EUROPA 2, a.s.                    

24/ SK č.: 651/SKL/2016 zo dňa 12.9.2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: KABEL TELEKOM, s.r.o.                    

25/ SK č.: 642/SKL/2016 zo dňa 31.8.2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Raj Production, s.r.o., Žilina                     

26/ SK č.: 583/SKL/2016 zo dňa 2.8.2016                    
Žiadosť o registráciu retransmisie
AVIS s.r.o.                     

27/ SK č.: 549/SKL/2016 zo dňa 7.7. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava                číslo licencie: T/232

28/ SK č.: 666/SKL/2016 zo dňa 20.9.2016
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Elements Channel, s.r.o.                     číslo licencie: TD/174

29/ SK č.: 667/SKL/2016 zo dňa 20.9.2016                    
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Novo dubnická dražobná, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/323

30/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služieb www.sport-stream.sk
a www.sportstream.radiosport.sk
Poskytovateľ: ČH HORNETS PRODUCTION s. r. o.
Stanovisko č. 679/ITV/2016
        
31/ Rôzneprof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak