Program zasadnutia RVR dňa 27. 8. 2016

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 27. 9. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 620/SO/2016                    
(na vysielanie programu Dobre vedieť! zo dňa 18. 08. 2016)
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 563/SO/2016                    
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 26.6.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 564/SO/2016                    
(na vysielanie programu Fetiše televízie zo dňa 8.7.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 599/SO/2016                    
(na vysielanie programu Čert nikdy nespí zo dňa 1.8.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 598/SO/2016                    
(na vysielanie programu Vo štvorici po Slovensku zo dňa 1.8.2016)
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 577/SO/2016 a 578/SO/2016                    
(na vysielanie piesne I Took a Pill in Ibiza zo dňa 26. 7. 2016)
Vysielateľ: RADIO, a.s.                        číslo licencie: R/116
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                        číslo licencie: R/112

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 543/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 20. a 27. 6. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 565/SO/2016                
(na vysielanie programu Ezoterická poradňa zo dňa 8. 7. 2016)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                 číslo licencie: TD/163

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 591/SO/2016, č. 594/SO/2016, č. 595/SO/2016            
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 12. 7. 2016, 27. 7. 2016, 3.7.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/1
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 544/SO/2016                    
(na vysielanie programu Futbal EURO 2016 (Francúzsko – Island) zo dňa 3. 7. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 614/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Idelyn Beliema zo dňa 13. 9. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15  

13/ Štatistika o podiele slovenských hudobných diel za 2. štvrťrok 2016
Vysielatelia: rozhlasové programové služby

14/ SK č.: 327/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 45/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: Sobotné dialógy/ 23.1.2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

15/ SK č.: 328/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 49/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Voľby 2016: Prieskum/ 19.1.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41,TD/17

16/ SK č.: 326/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa  č. o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 118/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/program/deň/programová služba: Star Wars Rebeli/6.2.2016 /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 432/SKO/2016  zo dňa 24.5 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 259/SO/2016 )
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Vietnam – Vietnamský „tukabel“/27.3.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15
                    
18/ SK č.: 475/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 273/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Horná dolná/4.4. 2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41,TD/17

19/ SK č.: 519/SKO/2016 zo dňa 21.6.2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 256/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4, § 32  ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: skladba So what!/reklama na mobilnú aplikáciu vysielania Rádia Anténa Rock/25.3.2016/Rádio Anténa Rock
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.       ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                        číslo licencie: R/88
    
20/ SK č.:
321/SKO/2016 zo dňa 12.4.2016
350/SKO/2016 zo dňa 26.4.2016
470/SKO/2016 zo dňa 7.6.2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 117/SO/2016, 120/SO/2015, 192/SO/2016 – 198/SO/2016)
(vo veci možného porušenia§ 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 39a ods. 2 s odkazom na § 39a ods. 5 písm. d)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba:1. - 8.2.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 562/SKL/2016 zo dňa 14.7.2016
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/113
ÚK: Rádio WOW s.r.o.
        Martin Jursa
        Patrik Bujna
        MM Investície s.r.o.                    číslo licencie: R/113

22/ SK č.: 648/SKL/2016 zo dňa 2.9. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Šport s.r.o.                     číslo licencie: R/97, RD/15

23/ SK č.: 622/SKL/2016 zo dňa 19.8. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.                 číslo licencie: T/86

24/ SK č.: 647/SKL/2016 zo dňa 31.8. 2016
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie č. T/165 na televízne vysielanie
ÚK: MANIN PB s.r.o.                     číslo licencie: T/165

25/ SK č.: 650/SKL/2016 zo dňa 12.9. 2016
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie                 číslo licencie: TKR/235
ÚK: Laštek s.r.o.

26/ SK č.: 548/SKL/2016 zo dňa 11. 7. 2016
Žiadosť o zmenu registrácie retransmisie                 číslo licencie: TKR/359
ÚK: Towercom, a.s.

27/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.halali.sk
Poskytovateľ: Anima Production spol. s r. o.
Stanovisko č. 638/AMS/2016

28/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služieb Rio 1 - Rio 8
Poskytovateľ: Rozhlas a televízia Slovenska
Stanovisko č. 639/AMS/2016

29/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Rádio Šírava
Poskytovateľ: Šírava s.r.o.
Stanovisko č. 640/AMS/2016

30/ Rôzne


prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                   
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak