Program zasadnutia RVR dňa 13. 9. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 13. 9. 2016 o 10:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu
1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 491/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 23.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 492/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 24.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 493/SO/2016, 494/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 25. a 26. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 495/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 27.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 496/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 28.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 497/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 29.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 498/SO/2016, 499/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 30. a 31. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 500/SO/2016                     
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 1. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 501/SO/2016                     
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 2. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 502/SO/2016                     
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 3. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 503/SO/2016                     
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 4. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 504/SO/2016                     
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 5. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 505/SO/2016                    
(na vysielanie programovej služby TV MARKÍZA zo dňa 6.6.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 527/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 14. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 528/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 15. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 529/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 17. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 530/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 19. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 531/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 21. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 532/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 22. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 533/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 13. 5. 2016 (hokej MS 2016 Česko – Kazachstan)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 534/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 14. 5. 2016 (hokej MS 2016 Rusko – Švajčiarsko)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 535/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 15. 5. 2016 (Hokej MS 2016 Nemecko – USA))
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 536/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 16. 5. 2016 (Hokej MS 2016, Nemecko – Maďarsko)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 537/SO/2016, 538/SO2016                    
(na vysielanie programu Hokej MS 2016 zo dňa 17. 5. 2016 (Bielorusko – Francúzsko; Kanada – Fínsko) a 19. 5. 2016 (Kanada – Švédsko)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 539/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 21. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 540/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 22. 5. 2016 (hokej MS 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 609/SO/2016                
(na vysielanie programu Sexi show zo dňa 14. 8. 2016)
Vysielateľ: INTERACTIV.ME s.r.o.                    číslo licencie: T/190 TD/33

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 576/SO/2016                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 22.7.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 582/SO/2016                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 30.7.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 508/SO/2016                
(na vysielanie spravodajstva Rádia Anténa Rock  zo dňa 19. 6. 2016)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                                                            číslo licencie: R/88

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 569/SO/2016                
(na vysielanie programu Majstrovský plán  zo dňa 16.7.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17
33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 489/SO/2016                    
(na vysielanie programu Futbal EURO 2016 CZE - CRO 17. 6. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 541/SO/2016                    
(na vysielanie programu Zamenení zo dňa 2. 7. 2016)
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s.r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 568/SO/2016                    
(na vysielanie programu Eldorádo zo dňa 17. 7. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/219, TD/16

36/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 567/SO/2016                    
(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 16.7.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/219, TD/16

37/ Kontrolný monitoring
Správa č. 597/M/2016
(monitorované dni: 22. 6. 2016 )
Vysielateľ: Gúta TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/168

38/ SK č.: 359/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa  č. 279/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Vyzerá to na dvojkoalíciu/Posledný prieskum/15. 2. a 19. 2. 2016 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

39/ SK č.: 354/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 122/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/príspevok/deň/programová služba: Rádiožurnál 5. 2. 2016/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

40/ SK č.: 445-PLO/O/5444/2012  zo dňa 23. 10. 2012
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4173/291-2012)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy STV/Pacient, pre pacienta, kvôli pacientovi/8. 8. 2012/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1
                    
41/ SK č.: 361/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa č.  281/M/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Kronika /18. 2. a 19. 2. 2016/Rádio Patria
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/5

42/ SK č.: 322/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: neodvysielal oznam o porušení zákona na základe rozhodnutia Rady č. RO/1/2015 / 21. 12., 22. 12., 23. 12. 2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

43/ SK č.: 355/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 152/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/U školského ombudsmana/16. 2. 2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41,TD/17

44/ SK č.: 254/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 41/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Teleráno/19. 1. 2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

                                                
NEVEREJNÉ

45/ SK č.: 616/SKL/2016 zo dňa 15.8. 2016
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/3
       
46/ Rôzneprof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                   
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak