Program zasadnutia RVR dňa 30. 8. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 30. 8. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu





1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 479/SO/2016, 480/SO/2016 a 512/SO/2016                
(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 9., 11. a 23.6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie:T/41; TD/17; TD/7

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 450/SO/2016                    
(na vysielanie reklamného spotu Idelyn Beliema zo dňa 2.6.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 511/SO/2016                
(na vysielanie programu Televízne noviny (Na návšteve u Keltov) zo dňa 14.6.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41; TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 454/SO/2016 a 455/SO/2016                    
(na vysielanie programu Leto v Barcelone zo dňa 4.6.2016 a Vražedná hra zo dňa 5.6.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41; TD/17; TD/7

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 463/SO/2016 a 464/SO/2016                    
(na vysielanie programu Divergencia zo dňa 21. 5. 2016 a Rezistencia zo dňa 22. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 453/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 462/SO/2016                    
(na vysielanie programu Spojky zo dňa 5.6.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 488/SO/2016                    
(na vysielanie programu Superpolicajt zo dňa 20.6.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie:T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 452/SO/2016                    
(na vysielanie programu Národnostné správy zo dňa 26.5.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/2

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 459/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 6.6.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/2

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 461/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 4. 6. 2016 (18:00 – 19:00 hod.)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 477/SO/2016 a 478/SO/2016            
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 5., 30. 3., 1. 2., 2. 2. a 30. 1. 2016 a Reflex zo dňa 17. 5., 30. 3., 1. 2. a 2. 2. 2016 + príspevky na www.tvnoviny.sk)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17
Prevádzkovateľ AVMS: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 457/SO/2016                    
(na vysielanie programu Inkognito zo dňa 2.6.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 507/SO/2016                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 20.6.2016)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 486/SO/2016                    
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 15.6.2016)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                                číslo licencie: TD/14

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 546/SO/2016                     
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 7.7.2016
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 447/SO/2016                
(na vysielanie reklamného spotu Šariš zo dňa 1. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: TD/7

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 456/SO/2016                
(na vysielanie spravodajstva Rádia Anténa Rock  zo dňa 6. 6. 2016)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                                                       číslo licencie: R/88

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 458/SO/2016                
(na vysielanie reklamného spotu 4ka dňa 6. 6. 2016)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie:T/219,TD/16

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 575/SO/2016                
(na vysielanie komunikátu označujúce za sponzora Clavin Plainum dňa 20. 7. 2016)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 446/SO/2016, 451/SO/2016                
(na vysielanie komunikátu Šperkománia z dní 1. a 3. 6. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: TD/7

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 542/SO/2016                    
(na vysielanie programu Jozef: Kráľ snov zo dňa 3. 7. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 566/SO/2016                    
(na vysielanie programu Futurama zo dňa 13. 7. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 600/M/2016.
(monitorované dni: 27. 6. 2016)
Vysielateľ: Július Pereszlényi-Servis TV-Video                     číslo licencie: TD/18

27/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2016
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

28/ SK č.: 255/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016
Doplnenie: Správa č.  13/SO/2016 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Vysielanie zo dňa 6. 1. 2016/Piešťanský magazín /6.1.2016/ Piešťany TV
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.                číslo licencie: TD/158

29/ SK č.: 220/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 2/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Vo vražde má prsty aj manželka/26.11.2015 / TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

30/ SK č.: 320/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 64/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba:  Profesionáli/22. 1. 2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16
    
31/ SK č.: 358/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 101/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Záznam vysielania programovej služby Západoslovenská televízia//19. 1. 2016/ Západoslovenská televízia
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.,                číslo licencie: TD/150

32/ SK č.: 252/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 21/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z., § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z. )
Monitorovaný program/deň/programová služba: Záznam vysielania programovej služby Televízia Turiec (TVT)/10.1. 2016/ Televízia Turiec (TVT)
ÚK: Televízia Turiec s.r.o.                               číslo licencie: T/73, TD/132
                                
33/ SK č.: 323/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 46/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mrcha učiteľka/23.1.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: T/41,TD/17

34/ SK č.: 351/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 112/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vysoká hra, Chladnokrvný/31.1.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15

35/ SK č.: 349/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 121/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Dokonalá lúpež/ 1.2.2016/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/47

36/ SK č.: 222/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1331/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a), § 20 ods. 3, § 39a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Naj, naj, naj/Moja mama varí lepšie ako tvoja/ 28.12.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15

37/ SK č.: 362/SKO/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Doplnenie: Správa č. 1297/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  (vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba:  pieseň  Tell Your Friends/3. 12. 2015 a  4. 12. 2015/Rádio One
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.     číslo licencie: R/91

38/ SK č.: 431/SKO/2016 zo dňa 24.5. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 259/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 32  ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Noviny/Drsňačky/ 27.3.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15

39/ SK č.: 325/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 65/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Nurofen pre deti a Nurofen pre deti 4% jahoda/27.1.2016/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.     číslo licencie: TD/7

40/ SK č.: 218/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016
           324/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1309/SO/2015, 1311/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1327/SO/2015, 1315/SO/2015)
(Sťažnosť č. 49/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1., § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Clavin/Tiesňová linka/Macík/Bez servítky/Tantum Verde/ 13.12., 14.12., 16.12., 17.12.2015/19.12.2015/19.1.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

41/ SK č.: 585/SKL/2016 zo dňa 3.8. 2016
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: INFO VOJNA, o.z.  

42/ SK č.: 278/SKL/2016 zo dňa 6. 4. 2016
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Golf Zone Sovakia, s.r.o.

43/ SK č.: 304/SKL/2016 zo dňa 7. 4. 2016
Žiadosť o pridelenie frekvencie 88,9 MHz Liptovský Mikuláš v rámci výberového konania
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                    R/106

44/ SK č.: 445/SKL/2016 zo dňa 2. 6. 2016
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: WINTER média, a.s.                     R/108

45/ SK č.: 487/SKL/2016 zo dňa 17. 6. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Prešov s.r.o.                    číslo licencie: R/100

46/ SK č.: 571/SKL/2016 zo dňa 14. 7. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO, a.s.                     číslo licencie: R/116

47/ SK č.: 572/SKL/2016 zo dňa 19. 7. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                     číslo licencie: R/126

48/ SK č.: 610/SKL/2016 zo dňa 17.8. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.                     číslo licencie: R/117

49/ SK č.: 467/SKL/2016 zo dňa 8. 6. 2016
Žiadosť  o zmenu registrácie retransmisie
ÚK: Ge-Com, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/302

50/ SK č.:
Zánik  registrácie retransmisie zo zákona
ÚK: Towercom, a.s.                     číslo registrácie: TKR/351

51/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.piestanytv.sk
Poskytovateľ: TV PIEŠŤANY production, s. r. o.
Stanovisko č. 587/AMS/2016

52/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tvkosice.sk
Poskytovateľ: MARK MEDIA s. r. o.
Stanovisko č. 588/AMS/2016

53/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.  278/SKL/2016 Golf Zone Slovakia,  s.r.o.



prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                   
pre vysielanie a retransmisiu



 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak