Program zasadnutia RVR dňa 1. 7. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 1. 7. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č.: 379/SL/2016 zo dňa 20.4. 2016
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17  ods. 1  písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/254

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 346/SO/2016                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 19., 24.4.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 363/SO/2016                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 30. 4. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 401/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 403/SO/2016                    
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 13.5.2016)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 383/SO/2016, 399/SO/2016, 400/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.5.2016, 13.5. a 16.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 441/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 7.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 425/SO/2016                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 26.5.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 405/SO/2016                    
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 24. 5. 2016 a upút. na Reflex zo dňa 23. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 423/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Jupí zo dňa 26. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 291/SO/2016                    
(na vysielanie programu Nebezpečný cieľ zo dňa 11. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 443/SO/2016                
(na vysielanie programu Správy a komentáre zo dňa 30.5.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 442/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Hornet Autosklo zo dňa 30.5.2016)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                        číslo licencie: R/112

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 377/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Telekom, Sagan v Prahe zo dňa 8.5.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 366/SO/2016                
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 1.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 340/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 24. 4. a 20. 4. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 387/SO/2016                    
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 12. 5. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 424/SO/2016                    
(na vysielanie programu Hokej MS 2016 zo dňa 16. 5. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 317/SO/2016                    
(na vysielanie programu Nákupné maniačky zo dňa 18. 4. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 393/SO/2016                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 11.4.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 436/SO/2016, 437/SO/2016                    
(na vysielanie programu Krimi, Noviny a Televízne noviny zo dňa 17.5.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.,                        číslo licencie: T/39, TD/15
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 331/SO/2016 a 332/SO/2016                
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 5.4. a 6.4.2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 333/SO/2016, 334/SO/2016                    
(na vysielanie televízie JOJ v dňoch 7.4. a 8.4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 335/SO/2016, 336/SO/2016                    
(na vysielanie televízie JOJ v dňoch 9.4. a 10.4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 406/SO/2016                    
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 12.4. 2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 407/SO/2016, 408/SO/2016 a 409/SO/2016                    
(na vysielanie televízie JOJ z dní 13. 4., 14. 4. a 15. 4. 2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 410/SO/2016                
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 16. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/SO/2016                
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 17. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 412/SO/2016, 413/SO/2016                
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 18. a 19. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 414/SO/2016 a č. 415/SO/2016            
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 20. 4. 2016 a 21. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 416/SO/2016 a č. 417/SO/2016                    
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 22.4. a 23.4.2016 v čase od 19:00 do 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15
    
33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 418/SO/2016                
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 24. 4. a 25. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 420/SO/2016                
(na vysielanie televízie JOJ zo dňa 26. 4. 2016 v čase 19:00 – 21:00 hod.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 438/SO/2016                    
(na vysielanie programu Tarzan, opičí muž zo dňa 29.5.2016)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

36/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 373/SO/2016                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 6. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

37/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 369/SO/2016                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 1. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 381/SO/2016                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 9. 5. a 10.5. 2016)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 392/SO/2016                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 14. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 380/SO/2016                    
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 10. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 368/SO/2016                    
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 1. 5. 2016)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 384/SO/2016                
(na vysielanie televízie programu V siedmom nebi zo dňa 13. 4. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 374/SO/2016                    
(na vysielanie programu Bean: Najväčšia filmová katastrofa zo dňa 25. 3. a 27. 3. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

44/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 375/SO/2016                    
(na vysielanie programu Návštevníci zo dňa 17. 4. a 18. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.           číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47

45/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 376/SO/2016                    
(na vysielanie programu Návštevníci 2 zo dňa 24. 4. a 25. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47

46/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 426/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Magnesia zo dňa 26. 5. 2016)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

47/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 460/SO/2016                    
(na vysielanie Discovery z dní 25., 26., 27., 28.  5. 2016)
Držiteľ registrácie: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.        číslo registrácie: TKR/254

48/ SK č.: 93/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1240/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Večera s Havranom/10.11.2015/Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2

49/ SK č.: 87/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1213/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reflex/Striedavá starostlivosť/ 21.10.2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

50/ SK č.: 86/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1250/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b), § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/upútavka/deň/programová služba: Policajná akadémia: Moskovská misia/Bad Boys/25.10.2015, 27.10.2015/TV MARKÍZA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                           číslo licencie: T/41,TD/17, TD/47

51/ SK č.: 173/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1316/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamy/komunikát/deň/programová služba: reklamný blok v čase od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod./ Štartovací balík televízie JOJ /19.12.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15
                              
                                
NEVEREJNÉ

52/ SK č.: 367/SKL/2016 zo dňa 3. 5. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: T.W.Rádio, s.r.o.,  Bratislava

53/ SK č.: 421/SKL/2016 zo dňa 25. 5. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: TES Media,  s.r.o., Žilina

54/ SK č.: 422/SKL/2016 zo dňa 26. 5. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Bratislava

55/ SK č.: 506/SKL/2016 zo dňa 21. 6. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: Elements Channel, s. r. o., Bratislava

56/ SK č.: 396/SKL/2016 zo dňa 18. 5. 2016
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Správa majetku obce Bijacovce s.r.o.

57/ SK č.: 484/SKL/2016 zo dňa 15. 6. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: EUROPA 2, a.s., Bratislava                     číslo licencie: R/105

58/ SK č.: 1326/SKL/2015 zo dňa 18. 12. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: Lotos Plus, s.r.o., Lietavská Lúčka                    číslo licencie: TD/119

59/ SK č.: 427/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/7

60/ SK č.: 428/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/17

61/ SK č.: 429/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/47

62/ SK č.: 485/SKL/2016 zo dňa 15. 6. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TV – SKV s.r.o., Snina                    číslo registrácie: TKR/243

63/ SK č.: 490/SKL/2016 zo dňa 2. 6. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PEREMEDIA, s.r.o., Štúrovo                    číslo registrácie: TKR/331

64/ SK č.: 155/SKL/2016 zo dňa 23. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Kinet Inštal s.r.o., Prievidza                    číslo registrácie: TKR/345

65/ SK č.: 96/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                    číslo registrácie: TKR/255

66/ SK č.: 510/SKL/2016 zo dňa 24. 6. 2016
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov            číslo registrácie: TKR/130

67/ SK č.: 481/SKL/2016 zo dňa 10.6. 2016
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. R/126
ÚK: RÁDIO KISS  s.r.o.                    číslo licencie: R/126
        Bc. Jaroslav Roško
        DENTRA, s.r.o.

68/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.vegatv.sk/www.respublica.sk
Poskytovateľ: Slov Media Group s. r. o.
Stanovisko č. 466/AMS/2016

69/ Rôzne

 

prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                   
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak