Program zasadnutia RVR dňa 21. 6. 2016

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 21. 6. 2016 o 15:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 294/SO/2016                
(na vysielanie programu Agatha Christie: Poirot zo dňa 20. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 378/SO/2016                
(na vysielanie programu Terminátor 3: Vzbura strojov zo dňa 5.5.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/47

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 270/SO/2016                    
(na vysielanie programu Bola raz jedna povesť zo dňa 3. 4. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 318/SO/2016                    
(na vysielanie programu V siedmom nebi zo dňa 30. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 372/SO/2016                    
(na vysielanie programu Graceland zo dňa 30. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                         číslo licencie: TD/109

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 365/SO/2016                
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 3. 5. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 398/SO/2016 a 402/SO/2016                
(na vysielanie reklamného šotu VÚB BANKA zo dňa 16. a 18. 5. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 298/SO/2016                    
(na vysielanie programu Krimi zo dňa 16.4.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 285/SO/2016                    
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 7. 4.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 265/SO/2016                
(na vysielanie Rádia Anténa Rock zo dňa 25.3.2016)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                                           číslo licencie: R/88

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 299/SO/2016                
(na vysielanie programu OTO 16. ročník zo dňa 12. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 341/SO/2016                
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 17. 4. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 288/SO/2016                
(na vysielanie programu Svet v obrazoch zo dňa 10. 4. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 339/SO/2016                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 20. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 297/SO/2016                
(na vysielanie programu Televízne správy zo dňa 15. 4. 2016)
Vysielateľ: IN TV, spol. s r.o.                                  číslo licencie: T/181, TD/13

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 272/SO/2016                
(na vysielanie programu Super výhra zo dňa 14. 3. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/7

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 271/SO/2016                
(na vysielanie programu Tvoja tvár znie povedome zo dňa 27. 3. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 269/SO/2016                
(na vysielanie programu Scooby-Doo: Záhady, s. r. o. zo dňa 2. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 247/SO/2016            
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 2. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 276/SO/2016                
(na vysielanie programu Ray Donovan zo dňa 1. 4. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 258/SO/2016            
(na vysielanie programu Črepiny* zo dňa 27. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 289/SO/2016                
(na vysielanie programu Grzimek zo dňa 10. 4. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 260/SO/2016                    
(na vysielanie programu Kuriér zo dňa 23. 3.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 274/SO/2016                
(na vysielanie programu Tajomstvo mojej kuchyne zo dňa 6. 4. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 257/SO/2016                
(na vysielanie programu Anna zo Zeleného domu II. zo dňa 26. 3. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/7

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 295/M/2016
(monitorované dni: 13.4., 15.4.2016)
Vysielateľ: SBD III Košice                          číslo licencie: T/36

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 296/M/2016
(monitorované dni: 15.4.2016)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o.                číslo licencie: T/86

29/ SK č.: 221/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Mastičkár/23.12.2015/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

30/ SK č.: 171/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1275/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 27. 11. 2015/Rádio KISS
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

31/ SK č.: 88/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1247/SO/2015, 1251/SO/2015, 1252/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 písm.  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Šťavnatý vŕšok, časť Jastrabie mláďa, časť Oči Nátržníka, časť Zrada/8.11.2015, 13.11.2015, 15.11.2015/Dvojka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/2

32/ SK č.: 250/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 40/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 písm.  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Policajt z Beverly Hills 2/16.1.2016/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 172/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1291/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 písm.  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Peklo v Ríme/5.12. a 6.12.2015/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16

34/ SK č.: 174/SKO/2016 zo dňa 23. 2. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1328/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 písm.  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli/26.12.2015/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16

35/ SK č.: 319/SKO/2016 zo dňa 12. 4. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 64/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 písm.  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli/22.1.2016/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16

36/ SK č.: 217/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 67/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: GORAL Vodka Master/24.12.2015, 26.12.2015/TA3
ÚK: C.E.N. s.r.o.                     číslo licencie: TD/14
                                    
                                
NEVEREJNÉ

37/ SK č.: 465/SKL/2016 zo dňa 6. 6. 2016
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: Towercom, a.s., Bratislava

38/ SK č.: 444/SKL/2016 zo dňa 1. 6. 2016
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                     číslo licencie: R/119, RD/16

39/ SK č.: 430/SKL/2016 zo dňa 27. 5. 2016
Oznámenie o zmene licencie na  televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                     číslo licencie: T/210

40/ SK č.: 434/SKL/2016 zo dňa 24. 5. 2016
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/126
ÚK: RÁDIO KISS  s.r.o.                    číslo licencie: R/126
        EuroClearing Association Praha s.r.o.
        Ing. Róbert Bartoš
ÚP: 15:30 hod

41/ Rôzne

 
Ústne pojednávanie:

15:30 hod.    434/SKL/2016        Rádio KISS  s.r.o.


prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                   
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak