Program zasadnutia RVR dňa 7. 6. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 6. 2016 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 236/SO/2016                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 20. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 286/SO/2016 a 287/SO/2016                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 27.3.2016 a Správy zo dňa 16.3.2016 o 9.00 h)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1, RD 1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 242/SO/2016                    
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 22.3.2016)
Vysielateľ: C.E.N s.r.o.                            číslo licencie: TD/14

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 337/SO/2016                    
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 11.4.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 192/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 1. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 193/SO/2016                    
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 2. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 195/SO/2016
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 4. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 194/SO/2016, 196/SO/2016 a 197/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby JOJ z dní 3. 2, 5. 2. a 6. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 198/SO/2016
(na vysielanie programovej služby JOJ zo dňa 7. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 187/SO/2016                    
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 10. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 212/SO/2016                    
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 11. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/219, TD/16

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 200/SO/2016                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 14. 3. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 248/SO/2016                    
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 23. 3. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 191//SO/2016, 290/SO/2016 a 292/SO/2016                    
(na vysielanie reklamného šotu na produkt Idelyn Beliema  z dní 13. 3., 11. 4. a 12. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 293/SO/2016                    
(na vysielanie programu 96 hodín: Odplata zo dňa 9. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 210/SO/2016, 211/SO/2016                    
(na vysielanie programu Prvé TN z 23. 6. 2015, TN z 23.6.2015, a 11. 3. 2016, Noviny o 17 z 23.6.2015, Krimi z 23.6.2015 a 11.3.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: T/39, TD/15

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 215/SO/2016                    
(na vysielanie programu Wagnerovci zo dňa 10.3.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 234/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 263/SO/2016                    
(na vysielanie programu Kolonáda II zo dňa 21. 2. 2016 a 25. 2. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 273/SO/2016.                    
(na vysielanie programu Horná Dolná  zo dňa 4. 4. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 243/SO/2016, 244/SO/2016                    
(na vysielanie  produktu Clavin zo dňa 2. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 235/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 16. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 233/SO/2016                    
(na vysielanie piesne Boulevard of Broken Dreams zo dňa 16. 3. 2016)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                      číslo licencie: R/88

25/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 1. štvrťrok 2016
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

26/ SK č.: 251/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 3/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Naši/6.1.2016/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15


NEVEREJNÉ

27/ Výberové konanie
SK: 303/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov
       RADIO ONE, s.r.o., Nitra
       INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica                    

28/ SK č.: 395/SKL/2016 zo dňa 17. 5. 2016
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o.                    číslo licencie: TD/14

29/ Rôzne
 

prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                   
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak