Program zasadnutia RVR v dňoch 23. a 24. 5. 2016

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
v dňoch 23. a 24. 5. 2016 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

23. 5. 2016, začiatok o 10:00 hod v sídle Rady

Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania:

1.1 Žiadateľ: D.EXPRES, k.s., Bratislava
SK: 312/SKL/2016, 313/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Spišská Nová Ves, 91,3 MHz Terchová
ÚP: 10:00 hod                                     

1.2 Žiadateľ : C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
SK: 302/SKL/2016, 307/SKL/2016, 309/SKL/2016, 311/SKL/2016, 314/SKL/2016,   315/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz Dolný Kubín, 91,0 MHz Poprad, 107,5 MHz Prešov,
106,4 MHz Prievidza, 95,0 MHz Trenčín, 106,2 MHz Trnava
ÚP: 10:20 hod                                     

1.3 Žiadateľ : Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava
SK: 306/SKL/2016, 310/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Martin, 89,6 MHz Prievidza
ÚP: 10:40 hod                                     

1.4 Žiadateľ: RADIO ONE, s.r.o., Nitra
SK: 303/SKL/2016, 308/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice, 97,2 MHz Prešov
ÚP: 11:00 hod                                     

1.5 Žiadateľ : RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra
SK: 304/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš
ÚP: 11:20 hod                                    

1.6 Žiadateľ : Rádio Prešov, s.r.o., Prešov
SK: 303/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice                    
ÚP: 11:40 hod

1.7.  Žiadateľ : Rádio Rebeca, s.r.o., Martin
SK: 301/SKL/2016, 305/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 89,0 MHz  Dolný Kubín, 99,8 MHz Liptovský Mikuláš
ÚP: 12:00 hod                                    

1.8.  Žiadateľ : INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica
SK: 300/SKL/2016, 303/SKL/2016, 308/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz Banská Bystrica, 97,7 MHz Košice, 97,2 MHZ Prešov
ÚP: 12:20 hod                                    


Prehľad ústnych pojednávaní dňa 23. 5. 2016 – výberové konanie
 
10:00 hod      D.EXPRES, k.s., Bratislava
10:20 hod      C.S.M. group s.r.o., Bratislava
10:40 hod      Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava
11:00 hod      RADIO ONE, s.r.o., Nitra
11:20 hod      RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra
11:40 hod      Rádio Prešov,  s.r.o., Prešov
12:00 hod      Rádio Rebeca, s.r.o., Martin
12:20 hod      INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica


24. 5. 2016, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 312/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Spišská Nová Ves
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava                        

3/ Výberové konanie
SK: 313/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 93,1 MHz Terchová
ÚK: D.EXPRES, k.s., Bratislava                        

4/ Výberové konanie
SK: 302/SKL/2016
Vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz Dolný Kubín
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                        

5/ Výberové konanie
SK: 307/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 91,0 MHz Poprad
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                        

6/ Výberové konanie
SK: 309/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 107,5 MHz Prešov
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                        

7/ Výberové konanie
SK: 311/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie:  106,4 MHz Prievidza
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                        

8/ Výberové konanie
SK: 314/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 95,0 MHz Trenčín
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                        

9/ Výberové konanie
SK: 315/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 106,2 MHz Trnava
ÚK: C.S.M. group s.r.o., Bratislava                        

10/ Výberové konanie
SK: 306/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 92,4 MHz Martin
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava                    

11/ Výberové konanie
SK: 310/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 89,6 MHz Prievidza
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o., Bratislava                    

12/ Výberové konanie
SK: 304/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 88,9 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra                        
         
13/ Výberové konanie
SK: 308/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,2 MHz Prešov
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra
       INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica                    

14/ Výberové konanie
SK: 303/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 97,7 MHz Košice
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov
        RADIO ONE, s.r.o., Nitra
        INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica                    

15/ Výberové konanie
SK: 300/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 99,4 MHz  Banská Bystrica
ÚK: INICIATÍVA s.r.o., Banská Bystrica                    

16/ Výberové konanie
SK: 301/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 89,0 MHz Dolný Kubín
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o., Martin                        

17/ Výberové konanie
SK: 305/SKL/2016
vo veci pridelenia frekvencie: 99,8 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: Rádio Rebeca, s.r.o., Martin                        

18/ SK č.: 34/SKO/2016 zo dňa 12. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1235/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Kórejci stavajú načierno/29. 10. 2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 35/SKO/2016 zo dňa 12. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1239/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Gorila po rokoch/
1. 11. 2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

20/ SK č.: 1325/SKO/2015 zo dňa 22. 12. 2015
Doplnenie: Správa č. 1279/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 1, § 20 ods. 4, § 32 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Hot girls/15. 10. 2015/TV8
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/10

21/ SK č.: 89/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1207/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Farma/28. 10. 2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

22/ SK č.:
36/SKO/2016 zo dňa 12. 1. 2016
83/SKO/2016 zo dňa 26.1.2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1169/SO/2015, 1170/SO/2015, 1172/SO/2015,  1178/SO/2015)
(Sťažnosti č. 1234/SO/2015, 1236/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Akčná výhra/21. 10. 2015, 22. 10. 2015,
23. 10. 2015, 24. 10. 2015, 27. 10. 2015, 29. 10. 2015/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

23/ SK č.: 219/SKO/2016 zo dňa 8. 3. 2016
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1309/SO/2015, 1311/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1327/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný komunikát/deň/programová služba: Kingswood Hot Cider/13. 12. 2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 259/SO/2016                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 27. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.175/SO/2016                     
(na vysielanie programu Transformers: Zánik  zo dňa 27. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 277/SO/2016                
(na vysielanie programu Pomáda zo dňa 28. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 161/SO/2016                    
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 24. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 262/SO/2016                
(na vysielanie programu Pálenica Borisa Filana zo dňa 19. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 178/SO/2016
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 3. 3. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                       číslo licencie: T/219, TD/16

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 186/SO/2016                
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 8. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/2

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 182/SO/2016                
(na vysielanie piesne Arrows zo dňa 4. 3. 2016)
Vysielateľ: MAXMEDIA s.r.o.                        číslo licencie: R/114

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.169/SO/2016                     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 21.1.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 238/SO/2016                    
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 15.3.2016)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14
    
                            
NEVEREJNÉ

34/ SK č.: 364/SKL/2016 zo dňa 29. 4. 2016
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV Pezinok, s.r.o.                            číslo licencie: T/99, TD/97

35/ SK č.: 261/SKL/2016 zo dňa 11. 3. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.                         číslo licencie: T/237

36/ SK č.: 343/SKL/2016 zo dňa 26. 4. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/124

37/ SK č.: 110/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/150
ÚK: CARISMA, spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/150

38/ Rôzne
 

prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                  
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak