Program zasadnutia RVR dňa 10. 5. 2016

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 5. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1287/SKO/2015 zo dňa 24. 11. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 917/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál/ Správy/3. 9. 2015, 18. 9. 2015/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/1

3/ SK č.: 133/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1285/SO/2015, 1290/SO/2015, 1292/SO/2015, 1295/SO/2015, 1296/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Chart Show/6.12.2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

4/ SK č.:
•    1321/SKO/2015 zo dňa 22. 12. 2015
•    84/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1179/SO/2015, 1110/SO/2015, 1233/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: iQvíz/Veštenie zadarmo/17. 10. 2015,
24. 10. 2015/TV8
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/10

5/ SK č.: 253/SKO/2016 zo dňa 22. 3. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 33/SO/2016)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ sponzorovanie/deň/ programová služba: Dobré rady starej mamy/STUDIO MODERNA s.r.o./Zdravo/AROMATERAPIE Karel Hadek s.r.o./9. 12. 2015/TV Liptov
ÚK: Televízia Liptov, a.s.                        číslo licencie: TD/91

6/ Sťažnosť č. 170/SL/2016 zo dňa 15. 2. 2016
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: VTR – Komunikačné systémy, spol. s r.o.                        číslo registrácie: TKR/86                  

7/ SK č.: 1302/SKL/2015 zo dňa 8. 12. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                         číslo registrácie: TKR/257

8/ Prešetrenie sťažnosti    
Sťažnosť č. 176/SO/2016        
(na vysielanie programu Téma dňa zo dňa 3. 3. 2016)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.                         číslo licencie: TD/14

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 142/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Lidl ihrisko Žihadielko zo dňa 17. 2. 2016)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                     číslo licencie: R/88

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 245/SO/2016, 246/SO/2016                    
(na vysielanie programovej služby JOJ a JOJ PLUS zo dňa 2. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 156/SO/2016                
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 23. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 124/SO/2016                    
(na vysielanie programu Kriminálka Staré mesto zo dňa 8. 2. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 143/SO/2016                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 14. 2. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 151/SO/2016                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 21. 2. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 145/SO/2016                
(na vysielanie programu Pozri, kto to hovorí 2 zo dňa 13. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 162/SO/2016                
(na vysielanie programu Pozri, kto to hovorí 3 zo dňa 20. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 237/SO/2016                    
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 19. 3. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 149/SO/2016                
(na vysielanie programu Voľby 2016: Predvolebná diskusia zo dňa 21. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 154/SO/2016                
(na vysielanie reklamného spotu Juro! zo dňa 22.2.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15     

20/ Prešetrenie sťažnosti    
Správa č. 347/M/2016        
(monitorované programy Téma dňa zo dní 17. 2. 2016 a 29. 2. 2016)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.                         číslo licencie: TD/14

21/ Prešetrenie sťažnosti    
Správa č. 338/M/2016        
(monitorované programy V politike zo dní 14. 2. 2016 a 28. 2. 2016)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.                         číslo licencie: TD/14

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/M/2016
(monitorované dni:11. 1. 2016)
Vysielateľ: Quartex Group, s.r.o.                    číslo licencie: TD/53
    
                            
NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 183/SKL/2016 zo dňa 7. 4. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Arena TV, s.r.o., Nitra

24/ SK č.: 282/SKL/2016 zo dňa 7. 4. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Arena TV, s.r.o., Nitra

25/ SK č.: 283/SKL/2016 zo dňa 7. 4. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Arena TV, s.r.o., Nitra

26/ SK č.: 284/SKL/2016 zo dňa 7. 4. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Arena TV, s.r.o., Nitra

27/ SK č.: 330/SKL/2016 zo dňa 22. 4. 2016
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                    číslo licencie: T/39, TD/15

28/ SK č.: 268/SKL/2016 zo dňa 4. 4. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na televízne vysielanie
ÚK: Radoslav Haring – „PANORÁMA PRODUCTION“        číslo licencie: T/176

29/ SK č.: 342/SKL/2016 zo dňa 11. 3. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/173
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/173

30/ SK č.: 109/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/203
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/203

31/ SK č.: 239/SKL/2016 zo dňa 22. 3. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275
ÚK: SWAN Mobile, a.s.                     číslo registrácie: TKR/275

32/ SK č.: 108/SKL/2016 zo dňa 22. 2. 2016
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. R/100
ÚK: Rádio Prešov s.r.o.                    číslo licencie: R/100
    Oskar Wilde
    STEPNEYEV LTD

33/ Rôzne

 
prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                  
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak