Program zasadnutia RVR dňa 26. 4. 2016

 Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 26. 4. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1245/SKL/2015 zo dňa 10.11.2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DEMAX internet, s.r.o., Smižany                         

3/ SK č.: 82/SKL/2016 zo dňa 26.1. 2016
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 220/2007 Z. z.)
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.                             číslo licencie: TD/119

4/ S/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 153/SO/2016                
(na vysielanie programu Popshow z dní 18. 2., 19. 2., 22. 2. a 23. 2. 2016)
Vysielateľ: Rádio WOW s.r.o.                          číslo licencie: R/113

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 121/SO/2016                    
(na vysielanie programu Dokonalá lúpež zo dňa 1.2.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 120/SO/2016                    
(na vysielanie programu Clavin Platinum zo dňa 8. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 112/SO/2016                
(na vysielanie programu Vysoká hra zo dňa 31. 1. 2016/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 111/SO/2016                
(na vysielanie programu Chladnokrvný zo dňa 31. 1. 2016/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 113/SO/2016                    
(na vysielanie programu Ctihodný občan zo dňa 3. 2. 2016/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 114/SO/2016                
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 21. 1. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 146/SO/2016                    
(na vysielanie programu Zase ona! zo dňa 23. 1. a 24. 1. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 77/SO/2016                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 31.1.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 134/SO/2016 a 144/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 31. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 76/SO/2016                    
(na vysielanie programu O 5 minút 12 zo dňa 31. 1. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie:TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 122/SO/2016                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 5. 2. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie:RD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 75/SO/2016                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 31. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 92/SO/2016                    
(na vysielanie reklamy Lidl na ihrisko Žihadielko zo dňa 27.1.2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 152/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 16.2.2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 132/SO/2016                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 15.2.2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie:RD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 150/SO/2016                    
(na vysielanie programu Debata na telefón z 21. 2. 2016)
Vysielateľ: FRONTINUS s.r.o.                         číslo licencie: R/115

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 141/SO/2016                    
(na vysielanie programu Voľby 2016: Predvolebná diskusia zo dňa 14. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/SO/2016                    
(na vysielanie programu Zelená pre Slovensko zo dňa 19. 1. 2016)
Vysielateľ:
Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ         číslo licencie: T/170; TD/131
seven media s.r.o.                                                             číslo licencie: TD/52
HRONKA PRODUCTION s.r.o.                                                 číslo licencie: TD/11
Slov Media Group s.r.o.                                                       číslo licencie: TD/106
SATRO s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/19
MEDIA COMPANY s.r.o.                                                      číslo licencie: TD/159
Západoslovenská televízia s.r.o.                                                 číslo licencie: TD/150

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 279/M/2016
(monitorované dni: 15.2. a 19. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 280/M/2016
(monitorované dni: 15. 2. a 19. 2. 2016)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                            číslo licencie: TD/14

25/ Kontrolný monitoring
Správa č. 281/M/2016
(monitorované dni: 18. 2. a 19. 2. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie:RD/5

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1297/M/2015
(monitorované dni: 3. 12. a 4. 12. 2015)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o.                        číslo licencie: R/91

27/ SK č.: 90/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1277/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: vysielanie v čase od 21:55 hod do 23:59 hod 27.11.2015 a v čase od 00:00 hod do 02:05 hod. 28.11.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

28/ SK č.: 1301/SKO/2015 zo dňa 8. 12. 2015
Doplnenie: Správa č. 1271/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 24 hodinové vysielanie- 23.10.2015/Rádio KISS
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

29/ SK č.: 1323/SKO/2015 zo dňa 22. 12. 2015
Doplnenie: Správa č. 1284/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: celodenné vysielanie - 28.9.2015/Západoslovenská televízia
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.                     číslo licencie: TD/150

30/ SK č.: 127/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1266/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: vysielanie v čase od 21.30 hod do 02:30 hod /14.10. – 15.10.2015 /TV8
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/10

31/ SK č.: 37/SKO/2016 zo dňa 12. 1. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1177/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Mongol - Džingischán/24.10.2015/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: TD/1

32/ SK č.: 1322/SKO/2015 zo dňa 22. 12. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1107/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/komunikát/deň/programová služba: Superstar/Búrlivé víno/11.10.2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 91/SKO/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1277/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Prepadnutie v Pacifiku/27.11.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

34/ SK č.: 1324/SKO/2015 zo dňa 22. 12. 2015
Doplnenie: Správa č. 1278/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: 24 hodinové vysielanie/Hotel Rozálka/Československo má talent/Búrlivé víno/Itafilm, Bonton Film, Saturn Entertainment/ 1.10.2015/FUN RADIO
ÚK: RADIO, a.s.                            číslo licencie: R/116
ÚP: 10:00 hod.

                                
NEVEREJNÉ

35/ SK č.: 116/SKL/2016 zo dňa 5. 2. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/124

36/ SK č.: 264/SKL/2016 zo dňa 31. 3. 2016
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                    číslo licencie: TD/85

37/ SK č.: 226/SKL/2016 zo dňa 25. 2. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ    číslo licencie: TD/131

38/ SK č.: 52/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/253
ÚK: STASTEL, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/253

39/ SK č.: 28/SKL/2016 zo dňa 18. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                číslo registrácie: TKR/254

40/ SK č.: 38/SKL/2016 zo dňa 19. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/307
ÚK: Ing. Miroslav Maco - MULTICHANNEL                číslo registrácie: TKR/307

41/ SK č.: 81/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/348
ÚK: Slovanet, a.s.                     číslo registrácie: TKR/348

42/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    1324/SKO/2015    RADIO, a.s.
 prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                  
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak