Program zasadnutia RVR dňa 12. 4. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 4. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.:
•    128/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016
•    129/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016
•    130/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016
•    131/SKO/2016 zo dňa 9. 2. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 1285/SO/2015, 1290/SO/2015, 1292/SO/2015, 1295/SO/2015, 1296/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: Komunikát Clavin/Zľavomat/Ocutein     Brilant/Tantum Verde/2., 3., 4., 5. a 6. 12. 2015/TV MARKÍZA, TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7

3/ SK č.: 1217/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 839/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Clavin/20. 8. 2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

4/ SK č.: 85/SKO/2015 zo dňa 26. 1. 2016
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1248/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3, § 36 ods. 2, § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/reklamy/deň/programová služba: Avengers: Pomstitelia/Lov na zabijaka/13.11.2015 od cca 20:25:46 do 21:35:46 hod., o 22:35 hod a 23:19 hod /JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 64/SO/2016                    
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 22. 1. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219, TD/16

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 117/SO/2016                    
(na vysielanie programu Janko a Marienka: Lovci čarodejníc zo dňa 5. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

7/ SK č.: 1220/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DRV s.r.o.                             číslo licencie: R/109

8/ SK č.: 1221/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                         číslo licencie: R/91

9/ SK č.: 1223/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.                         číslo licencie: R/110

10/ SK č.: 207/SKI/2016 zo dňa 12. 2. 2016      
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: D.EXPRES, k.s.                            číslo licencie: R/112
ÚP: 10:00 hod

11/ SK č.: 209/SKI/2016 zo dňa 11. 1. 2016      
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: CORPORATE LEGAL, s. r. o.                    číslo licencie: R/117
ÚP: 10:20 hod

12/ SK č.: 213/SKI/2016 zo dňa 14. 3. 2016      
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Radio ON s.r.o.                            číslo licencie: R/99
ÚP: 10:40 hod

13/ SK č.:
•    228/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016
•    229/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016
•    230/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016
•    231/SKO/2016 zo dňa 17. 3. 2016
Posúdenie žiadostí o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska                      čísla licencií: RD/2, RD/3, RD/5, RD/13
ÚP: 11:00 hod

14/ SK č.: 206/SKI/2016 zo dňa 3. 3. 2016      
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Marek Petráš                            číslo licencie: R/93
ÚP: 11:40 hod

15/ SK č.: 227/SKI/2016 zo dňa 17. 3. 2016      
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: C.S.M. group s. r. o.                        číslo licencie: R/121
ÚP: 12:00 hod

16/ SK č.: 199/SKI/2016 zo dňa 14. 1. 2016  
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: EUROPA 2, a.s.                            číslo licencie: R/105

17/ SK č.: 201/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                    číslo licencie: R/106

18/ SK č.: 202/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.                        číslo licencie: R/110

19/ SK č.: 203/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                        číslo licencie: R/91

20/ SK č.: 204/SKI/2016 zo dňa 22. 2. 2016
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO, a.s.                            číslo licencie: R/116

21/ SK č.: 205/SKI/2016 zo dňa 19. 2. 2016
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                        číslo licencie: R/101

22/ SK č.: 208/SKI/2016 zo dňa 29. 1. 2016      
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                        číslo licencie: R/88

23/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. k) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

24 / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 50/SO/2016                    
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 25. 1. 2016)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 160/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny, Prvé televízne noviny zo dňa 5. 2. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 47/SO/2016                    
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 23. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 46/SO/2016                    
(na vysielanie programu Mrcha učiteľka zo dňa 23. 1. 2016/hlasitosť)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 44/SO/2016                    
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 22. 1. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 49/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 26/SO/2016                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 12. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 65/SO/2016                    
(na vysielanie programu reklama – Nurofen pre deti zo dňa 27. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 118/SO/2016                    
(na vysielanie programu Star Wars Rebeli zo dňa 6. 2. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 45/SO/2016                
(na vysielanie programu Sobotné dialógy zo dňa 23. 1. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 51/SO/2016                    
(na vysielanie programu 5 proti 5 zo dňa 26. 1. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

35/ SK č.: 1216/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 803/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Tvoj snúbenec, môj milenec/12. 8. 2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

36/ SK č.: 1288/SKO/2015 zo dňa 24. 11. 2015
Doplnenie: Správa č. 1229/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/ komunikáty/deň/programová služba: Hrajeme na přání/Hráme na želanie/Ochutené morom/30. 9. 2015/SENZI
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/122

37/ SK č.: 1246/SKO/2015 zo dňa 10. 11. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 918/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 24 hodinové vysielanie- 20.9.2015/Rádio KISS
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

38/ SK č.: 1300/SKO/2015 zo dňa 8. 12. 2015
Doplnenie: Správa č. 1259/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 29. 9. 2015 v čase od 09:00 hod do 12:00 hod./INFO Kanál
ÚK: BELNET SNINA, s.r.o.                        číslo licencie: TD/95

39/ SK č.: 1114/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 793/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Rodinné prípady/4.8.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

40/ SK č.: 1286/SKO/2015 zo dňa 24. 11. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 988/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Akčná výhra/17. 9. 2015/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47


NEVEREJNÉ

41/ SK č.: 184/SKL/2016 zo dňa 9. 3. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Televízne káblové rozvody, s.r.o., Humenné

42/ SK č.: 148/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ISPER s.r.o., Bratislava

43/ SK č.: 241/SKL/2016 zo dňa 23. 3. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101

44/ SK č.: 216/SKL/2016 zo dňa 15. 3. 2016
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: 1. Humenská a.s.                     číslo licencie: TD/161

45/ SK č.: 119/SKL/2016 zo dňa 8. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/314
ÚK: Regio TV, s.r.o., Košice                    číslo registrácie: TKR/314

46/ SK č.: 214/SKL/2016 zo dňa 15. 3. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/348
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava                    číslo registrácie: TKR/348

47/ SK č.: 159/SKL/2016 zo dňa 29. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353
ÚK: SWAN plus, a.s.                     číslo registrácie: TKR/353

48/ SK č.: 42/SKL/2016 zo dňa 19. 1. 2016
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencií č. TD/150 a TD/164
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.                    číslo licencie: TD/150,TD/164
    Ing. Juraj Chromík
    Ing. Peter Prokopčák
    Marin Pavletić

49/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod    207/SKI/2016    D.EXPRES, k.s.
10:20 hod    209/SKI/2016    CORPORATE LEGAL, s. r. o.
10:40 hod    213/SKI/2016    Radio ON s.r.o.
11:00 hod    228/SKI/2016    Rozhlas a televízia Slovenska
                      229/SKI/2016    Rozhlas a televízia Slovenska
                      230/SKI/2016    Rozhlas a televízia Slovenska
                      231/SKI/2016    Rozhlas a televízia Slovenska
11:40 hod    206/SKI/2016  Marek Petráš
12:00 hod    227/SKI/2016     C.S.M. group s. r. o.
  


prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                   
pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak