Program zasadnutia RVR dňa 22. 3. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 22. 3. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1222/SKL/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126

3/ SK č.: 199/SKI/2016 zo dňa 14. 1. 2016   
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: EUROPA 2, a.s.                            číslo licencie: R/105
ÚP: 10:00 hod

4/ SK č.: 201/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016     
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                    číslo licencie: R/106
ÚP: 10:20 hod

5/ SK č.: 202/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016     
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ROCK, s. r. o.                        číslo licencie: R/110
ÚP: 10:40 hod

6/ SK č.: 203/SKI/2016 zo dňa 5. 1. 2016     
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO ONE, s.r.o.                        číslo licencie: R/91
ÚP: 11:00 hod

7/ SK č.: 204/SKI/2016 zo dňa 22. 2. 2016  
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: RADIO, a.s.                            číslo licencie: R/116
ÚP: 11:20 hod

8/ SK č.: 205/SKI/2016 zo dňa 19. 2. 2016  
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Best FM Media spol. s r.o.                        číslo licencie: R/101
ÚP: 11:40 hod

9/ SK 208/SKI/2016 zo dňa 29. 1. 2016           
Posúdenie žiadosti o udelenie výnimky podľa § 5 ods. 1 písm. o) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                        číslo licencie: R/88
ÚP: 12:00 hod

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 9/SO/2016                    
(na vysielanie programu Hodinový manžel zo dňa 6. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 40/SO/2016                    
(na vysielanie programu Policajt z Beverly Hills 2 zo dňa 16. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3/SO/2016                    
(na vysielanie upútavky na seriál Naši zo dňa 6. 1. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 12/SO/2016.                    
(na vysielanie programu Naši zo dňa 9. 1. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 21/SO/2016                
(na vysielanie programovej služby Televízia Turiec (TVT) zo dňa 10. 1. 2016)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.                                číslo licencie: T/73, TD/132

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 20/SO/2016                
(na vysielanie programu Správy zo dňa 30. 12. 2015)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.                                číslo licencie: T/73, TD/132

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5/SO/2016                    
(na vysielanie programu Tŕne lásky zo dňa 7. 1. 2016)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7/SO/2016                    
(na vysielanie programu Liptovské noviny zo dňa 16. - 18. 12. 2015)
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.                    číslo licencie: TD/91

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 31/SO/2016, č. 32/SO/2016                    
(na vysielanie programovej služby Rádio LIPTOV z dní 18. - 20. 12. 2015)
Vysielateľ: L-MEDIA s.r.o.                        číslo licencie: R/107

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 33/SO/2016                    
(na vysielanie programu Liptovské noviny zo dňa 9. 12. 2015)
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.                    číslo licencie: TD/91

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 41/SO/2016                    
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 19. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 25/SO/2016                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 3. 12. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 27/SO/2016                    
(na vysielanie programu Káčerovo a Vtierka Castle zo dňa 17. 1. 2016)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 13/SO/2016                    
(na vysielanie programu Piešťanský magazín zo dňa 6. 1. 2016)
Vysielateľ: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.                číslo licencie: TD/158

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 73/SO/2016                    
(na vysielanie komunikátu Clavin zo dňa 3. 1. 2016)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

25/ SK č.: 1218/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 900/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Agentura Jasno/19. 9. 2015/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16

26/ SK č.: 1113/SKO/2015  zo dňa 13. 10. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 797/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba:  Neuveríte, koľko chlapov sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru!/ Amundsen vodka/31. 7. 2015/ audiovizuálna mediálna služba (internetová stránka) www.tivi.cas.sk
ÚK: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.

27/ SK č.: 928/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015
Doplnenie: Správa č. 804/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 8, § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/reklamy/deň/programová služba: Dopravný servis/BB Country bál/Bonsai PKO exhibition 2015/koncert Františka a Vojtu Nedvědovcov/24. 6. 2015 od cca 6:07:53 hod do cca 17:38:10 hod. /RÁDIO PREŠOV
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                         číslo licencie: R/100

                                  
NEVEREJNÉ

28/ SK č.: 163/SKL/2016 zo dňa 22. 2. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o.                     číslo licencie: R/100

29/ SK č.: 165/SKL/2016 zo dňa 17. 2. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/124

30/ SK č.: 177/SKL/2016 zo dňa 2. 3. 2016
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/124, TD/10

31/ SK č.: 164/SKL/2016 zo dňa 24. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: MANIN PB, s.r.o.                    číslo licencie: T/165

32/ SK č.: 94/SKL/2016 zo dňa 3. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/290
ÚK: TES Media, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/290

33/ SK č.: 79/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/282
ÚK: DSI DATA s.r.o.,                     číslo registrácie: TKR/282

34/ SK č.: 100/SKL/2016 zo dňa 4. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/100
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote        číslo registrácie: TKR/100

35/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    199/SKI/2016    EUROPA 2, a.s.
10:20 hod.    201/SKI/2016    RADIO ONE ROCK, s.r.o.
10:40 hod.    202/SKI/2016    RADIO ROCK, s. r. o.
11:00 hod.    203/SKI/2016    RADIO ONE, s.r.o.
11:20 hod.    204/SKI/2016    RADIO, a.s.
11:40 hod.    205/SKI/2016   Best FM Media spol. s r.o.
12:00 hod.    208/SKI/2016   GES Slovakia, s.r.o.  prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                        
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak