Program zasadnutia RVR dňa 8. 3. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 8. 3. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 893/SKL/2015 zo dňa 8.9.2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Marián Dokupil - Doko Media, Dubnica nad Váhom        číslo licencie: R/89

3/ SK č.: 1222/SKL/2015 zo dňa 27.10.2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68  ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo licencie: R/126
ÚP: 10:00 hod

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 66/SO/2016                    
(na vysielanie z dní 9., 16. a 30. 11. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 67/SO/2016                
(na vysielanie reklamného spotu Goral Vodka Master z dní 24. a 26. 12. 2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                         číslo licencie: TD/14

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1315/SO/2015                
(na vysielanie programu Macík zo dňa 19. 12. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1311/SO/2015, 1309/SO/2015, 1313/SO/2015, 1314/SO/2015, 1327/SO/2015      
(na vysielanie komunikátu Clavin z dní 13., 14., 16. a 17. 12. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41; TD/17, TD/7  

8/Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1317/SO/2015                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 20. 12. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2/SO/2016                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 26. 11. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

10/Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1312/SO/2015                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 15. 12. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1/SO/2016                
(na vysielanie programu Mastičkár zo dňa 23. 12. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1330/SO/2015                
(na vysielanie šotu Návrat zo dňa 27. 12. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41; TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1331/SO/2015                    
(na vysielanie upútavky na film Neserte nám pestúnku zo dňa 28. 12. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                           číslo licencie: T/39, TD/15

14/ SK č.: 1218/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 900/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Agentura Jasno/19.9.2015/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16
ÚP: 10:20 hod

                                        
NEVEREJNÉ

15/ SK č.: 123/SKL/2016 zo dňa 10. 2. 2016
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Life TV s.r.o.

16/SK č.: 147/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016
Žiadosť  o registráciu retransmisie
ÚK: ISPER Slovakia, s.r.o., Bratislava

17/ SK č.: 126/SKL/2016 zo dňa 22. 2. 2016
Žiadosť o odňatie  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: DRV s.r.o.                     číslo licencie: R/109

18/ SK č.: 19/SKL/2016 zo dňa 13. 1. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101

19/ SK č.: 97/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona    číslo licencie: RD/13

20/ SK č.: 135/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/67

21/ SK č.: 139/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/68

22/ SK č.: 136/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/69

23/ SK č.: 137/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/70

24/ SK č.: 138/SKL/2016 zo dňa 16. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/71

25/ SK č.: 60/SKL/2016 zo dňa 5. 2. 2016
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                     číslo licencie: TD/75
            
26/ SK č.: 78/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/239
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/239

27/ SK č.: 80/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/346
ÚK: e-Net,  s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/346

28/ SK č.: 69/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/352
ÚK: Trenčianske kúpele, s.r.o.                      číslo registrácie: TKR/352

29/ SK č.: 140/SKL/2016 zo dňa 17. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/213
ÚK: Správcovské bytové družstvo IV Košice                číslo registrácie: TKR/213

30/ SK č.: 95/SKL/2016 zo dňa 3. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/224
ÚK: KÁBEL – KLUKNAVA s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/224

31/ SK č.: 158/SKL/2016 zo dňa 2. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/353
ÚK: SWAN plus, a.s.                     číslo registrácie: TKR/353

32/ SK č.: 157/SKL/2016 zo dňa 11. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275
ÚK: SWAN, a.s.                     číslo registrácie: TKR/275

33/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby banaxi
Poskytovateľ: BANAXI Limited
Stanovisko č. 1329/AMS/2015

34/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.    1222/SKL/2015    RÁDIO KISS s.r.o.
10:20 hod.    1218/SKO/2015    MAC TV s.r.o.                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                             predseda Rady                                                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak