Program zasadnutia RVR dňa 23. 2. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 23. 2. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 858/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17  ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SWAN, a.s.                            číslo registrácie: TKR/275

3/ SK č.: 863/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17  ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: KABEL  TELEKOM, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/179

4/ SK č.: 860/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ISPER, s.r.o.

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1274/SO/2015                    
(na vysielanie zo dňa 27. 11. 2015/hlasitosť)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1275/SO/2015                
(na vysielanie Rádia KISS zo dňa 27. 11. 2015)
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o.                        číslo licencie: R/126

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1291/SO/2015                    
(na vysielanie programu Peklo v Ríme zo dňa 5. a 6. 12. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                  číslo licencie: T/219, TD/16

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1316/SO/2015                
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja - špeciál zo dňa 19. 12. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1310/SO/2015                
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 15. 12. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1328/SO/2015                
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 26. 12. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1283/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 11. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1268/SO/2015                
(na vysielanie Rádia Expres zo dňa 23. 11. 2015)
Vysielateľ: D.EXPRES, k.s.                         číslo licencie: R/112

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 11/M/2016
(monitorované dni: 11. 1. 2016)
Vysielateľ: TELECOM TKR, s.r.o.                    číslo licencie: T/149

14/ SK č.: 1218/SKO/2015 zo dňa 27. 10. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 900/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Agentura Jasno/19. 9. 2015/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/219, TD/16
ÚP: 10:00 hod.

                                        
NEVEREJNÉ

15/ SK č.: 57/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: L-MEDIA s. r. o.                                                                            číslo licencie: R/107

16/ SK č.: 43/SKL/2016 zo dňa 21. 1. 2016
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15

17/ SK č.: 54/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava                      číslo registrácie: TKR/9

18/ SK č.: 53/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava                      číslo registrácie: TKR/121

19/ SK č.: 29/SKL/2016 zo dňa 18. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/187
ÚK: Káblová televízia Komjatice, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/187

20/ SK č.: 63/SKL/2016 zo dňa 28. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo                    číslo registrácie: TKR/131

21/ SK č.: 68/SKL/2016 zo dňa 28. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                      číslo registrácie: TKR/257

22/ SK č.: 70/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/288
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice a.s.                     číslo registrácie: TKR/288

23/ SK č.: 23/SKL/2016 zo dňa 15. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/155
ÚK: K. T. R., s.r.o., Imeľ                    číslo registrácie: TKR/155

24/ SK č.: 98/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/173
ÚK: Kabel TV Močenok, s.r.o., Močenok                    číslo registrácie: TKR/173

25/ SK č.: 58/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/99
ÚK: Stavebné bytové družstvo Lučenec, Lučenec            číslo registrácie: TKR/99

26/ SK č.: 56/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/196
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica                    číslo registrácie: TKR/196

27/ SK č.: 62/SKL/2016 zo dňa 19. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/279
ÚK: Černušák Drahoslav, Hlohovec                    číslo registrácie: TKR/279

28/ SK č.: 55/SKL/2016 zo dňa 26. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/104
ÚK: KABSEN, s.r.o., Senica                     číslo registrácie: TKR/104

29/ SK č.: 59/SKL/2016 zo dňa 27. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/324
ÚK: PROGRES-T, s.r.o., Rovinka                     číslo registrácie: TKR/324

30/ SK č.: 99/SKL/2016 zo dňa 1. 2. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/325
ÚK: SiNET CTV s.r.o., Poprad                     číslo registrácie: TKR/325

31/ SK č.: 61/SKL/2016 zo dňa 19. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/102
ÚK: Holkatel, spol. s r.o., Holíč                      číslo registrácie: TKR/102

32/ Rôzne


Ústne pojednávanie:

10:00 hod.           1218/SKO/2015     MAC TV s.r.o.                                                                                       prof. Miloš Mistrík
                                                                                         predseda Rady                                                         
                                                                              pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak