Program zasadnutia RVR dňa 9. 2. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 9. 2. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 859/SKL/2015 zo dňa 25.8.2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17  ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: ISPER, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/291

3/ SK č.: 861/SKL/2015 zo dňa 25.8.2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17  ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                         číslo registrácie: TKR/255

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1263/SO/2015                
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 10. 10. 2015)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.                    číslo licencie: TD/10

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1265/SO/2015                
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 13. 10. 2015)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.                    číslo licencie: TD/10

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1266/SO/2015                
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 14. 10. 2015)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r. o.                    číslo licencie: TD/10

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1254/SO/2015                    
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 14.11.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1282/SO/2015                    
(na vysielanie programu Smotánka zo dňa 28.11.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1264/SO/2015                
(na vysielanie zo dňa 20. a 21. 10. 2015 )
Vysielateľ: Slovak Sport, s. r. o.                     číslo licencie: TD/96

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1262/SO/2015                    
(na vysielanie programu Nepriateľ pod ochranou zo dňa 21. 11. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6/SO/2016                    
(na vysielanie zo dňa 8. 10. 2015)
Vysielateľ: City TV, s.r.o.                           číslo licencie: TD/143

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1253/SO/2015                    
(na vysielanie programu Černí baroni zo dňa 17. 11. 2015/hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1281/SO/2015                    
(na vysielanie programu Kosti zo dňa 1. 12. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                                  číslo licencie: T/219, TD/16

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1270/SO/2015
(na vysielanie programu Farma zo dňa 24. 11. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1285/SO/2015; 1290/SO/2015; 1292/SO/2015; 1295/SO/2015; 1296/SO/2015
(na vysielanie komunikátu Clavin z dní 2., 3., 4., 5., 6. 12. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: T/41, TD/17, TD7

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1243/SO/2015                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 8. 11. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                                   číslo licencie: T/39, TD/15

17/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2015
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

18/ SK č.: 1299/SKO/2015 zo dňa 8. 12. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 1042/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program /deň/programová služba: vysielanie Rádia LIPTOV /12.9.2015/Rádio LIPTOV
ÚK: L-MEDIA s. r. o.                            číslo licencie: R/107
                
19/ SK č.: 868/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 561/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Šokujúca zmena/7.6.2015/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: TD/109

20/ SK č.: 925/SKO/2015 zo dňa 29.9. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 725/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kuriér 3/11.7.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

21/ SK č.: 890/SKO/2015 zo dňa 8.9.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 728/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Nočná show Európy 2/9.7.2015/Európa 2
ÚK: EUROPA     2, a.s.                            číslo licencie: R/105

22/ SK č.: 1111/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 879/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: 38 – Filmová pocta hokejovej legende /7.9 2015 od 21:00:00 hod. do 21:59:59 hod./ DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

                                       
NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 1267/SKL/2015 zo dňa 23. 11. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.                     číslo licencie: TD/150

24/ SK č.: 1273/SKL/2015 zo dňa 27. 11. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.                     

25/ SK č.: 4/SKL/2016 zo dňa 31. 12. 2015
Žiadosť o zmenu licencií na  televízne vysielanie
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o.                    číslo licencie: T/73, TD/132

26/ SK č.: 24/SKL/2016 zo dňa 13.1.2016
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie
ÚK: O2 Slovakia, s.r.o.                     

27/ SK č.: 22/SKL/2016 zo dňa 14. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/316
ÚK: I. HEIZER-MINI SERVIS, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/316

28/ SK č.: 39/SKL/2016 zo dňa 20. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/91
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/91

29/ SK č.: 48/SKL/2016 zo dňa 25. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/337
ÚK: BDTS s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/337

30/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby Live :O
Poskytovateľ: RTVS
Stanovisko č. 1308/ITV/2015

31/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby MyPrime
Poskytovateľ: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.
Stanovisko č. 30/AMS/2016

32/ Rôzne

                                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                          predseda Rady                                                                                                                                      pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak