Program zasadnutia RVR dňa 26. 1. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 26. 1. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 54  ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Lotos Plus, s.r.o., Lietavská Lúčka                    číslo licencie: TD/119    

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1234/SO/2015                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 27. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1236/SO/2015                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 29. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1233/SO/2015                
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 24. 10. 2015)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r. o.                    číslo licencie: TD/10

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1248/SO/2015                
(na vysielanie programu Avengers: Pomstitelia zo dňa 13. 11. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1250/SO/2015                
(na vysielanie programu Policajná akadémia: Moskovská misia zo dňa 25. 10. a 27. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                              číslo licencie: T/41, TD/17, TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1249/SO/2015                    
(na vysielanie programu Mimoriadne správy TA3 zo dňa 14.11.2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1225/SO/2015                    
(na vysielanie programu Horná Dolná zo dňa 1. 11. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1226/SO/2015                    
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja zo dňa 30. 10. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1237/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 11. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1213/SO/2015                 
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 21. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1240/SO/2015                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 10. 11. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1247/SO/2015, 1251/SO/2015, 1252/SO/2015                 
(na vysielanie programu Šťavnatý vŕšok  z dní 8.,13., a 15. 11. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1207/SO/2015                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 28. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1231/SO/2015                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 6. 11. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1277/SO/2015                
(na vysielanie programu Prepadnutie v Pacifiku zo dňa 27.11.2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: TD/39, TD/15

18/ SK č.: 892/SKO/2015 zo dňa 8.9.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 734/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Rómsky policajt/7.7.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 1116/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 749/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Krimi/Noviny/Otec zabudol v aute dieťa /Dieťa zabudli v horúcom aute/22.7.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15
ÚP: 10:00 hod.    

20/ SK č.: 927/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 748/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Prvé televízne noviny/Televízne noviny/Tragická smrť dieťaťa/22.7.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17
ÚP: 10:20 hod.    

21/ SK č.: 1219/SKO/2015 zo dňa 27.10. 2015
Doplnenie: Správa č. 911/M/2015  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Zdravo/kúpele SPA APHRODITE Rajecké Teplice/4.9.2015/ Televízia Prešov
ÚK: GAAD REAL, s.r.o.                         číslo licencie: TD/49

22/ SK č.: 865/SKO/2015 zo dňa 25.8. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 560/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: FC Venuša/6.6.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

                                        
NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 1303/SKL/2015 zo dňa 11. 12. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo licencie: TD/35

24/ SK č.: 1304/SKL/2015 zo dňa 11. 12. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo licencie: TD/127

25/ SK č.: 1305/SKL/2015 zo dňa 11. 12. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo licencie: TD/128

26/ SK č.: 1306/SKL/2015 zo dňa 11. 12. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na  televízne vysielanie
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                     číslo licencie: TD/129

27/ SK č.: 1117/SKL/2015 zo dňa 21. 10. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                 číslo registrácie: TKR/254

28/ SK č.: 1118/SKL/2015 zo dňa 21. 10. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161
ÚK: Trnavatel,  spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/161

29/ SK č.: 15/SKL/2016 zo dňa 11. 1. 2016
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/233
ÚK: Družstvo BELSAT                     číslo registrácie: TKR/233

30/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.    1116/SKO/2015   MAC TV s.r.o.
10:20 hod.    927/SKO/2015        MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                 predseda Rady                                                                                                                                            pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak