Program zasadnutia RVR dňa 12. 1. 2016

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 12. 1. 2016 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 872/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Správa č. 750/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: 24-hodinový súvislý záznam/9.6.2015/tv Piešťany
ÚK: TV Stream s.r.o.                             číslo licencie: TD/108

3/ SK č.: 929/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015
Doplnenie: Správa č. 837/M/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/deň/programová služba: súvislý záznam od 18:00 hod do 21:00 hod/24.6.2015/Humenská televízia (HNTV)
ÚK: Humenská televízia s.r.o.                         číslo licencie: T/94

4/ SK č.: 864/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Správa č. 558/SO/2015 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 18b ods. 1) zákona č. 308/2000 Z. z.)
program/deň/programová služba: Súdna sieň/9.7.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                             číslo licencie: T/39, TD/15
    
5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1235/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29.10.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1239/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 1.11.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1232/SO/2015                
(na vysielanie programu Rozprávková jazda zo dňa 07.11.2015)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1176/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 23. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1183/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 27. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1170/SO/2015                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 22. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/47

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1172/SO/2015                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 23. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/47

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1178/SO/2015                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 24. 10. 2015)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie:  TD/47

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1169/SO/2015                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 21. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: TD/47

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1177/SO/2015                    
(na vysielanie upútaviek na programy Ako delfín a Mongol-Džingischán zo dňa 24. 10. 2015)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

                                    
NEVEREJNÉ

15/ SK č.: 1210/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015
Žiadosť o odňatie licencie na  televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/10
ÚP: 10:00 hod.

16/ SK č.: 1211/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                     
ÚP: 10:00 hod.

17/ SK č.: 1298/SKL/2015 zo dňa 11. 12. 2015
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: FILLECK, s.r.o.

18/ SK č.: 1319/SKL/2015 zo dňa 22. 12. 2015
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/177
ÚK: BYTENERG spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/177

19 /Rôzne

Ústne pojednávanie:
10:00 hod.    1210/SKL/2015
                       1211/SKL/2015
                        PHONOTEX spol. s r.o.                                                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                                                 predseda Rady
                                                                                                                    pre vysielanie a retransmisiu

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak