Program zasadnutia RVR dňa 22. 12. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 22. 12. 2015 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 1045/SL/2015 zo dňa 6. 10. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: VARES, s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/107

3/ SK č.: 857/SKL/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 479/SL/2015 zo dňa 28.5.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/203

4/ SK č.: 729/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 360/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 63a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: TV Stream s.r.o.

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 919/SO/2015                
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 22. 9. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1110/SO/2015                
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 17.10.2015)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s.r.o.                    číslo licencie: TD/10

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1179/SO/2015                
(na vysielanie programu iQvíz zo dňa 24.10.2015)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s.r.o.                    číslo licencie: TD/10

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1171/SO/2015            
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 22. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41; TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1107/SO/2015                
(na vysielanie upútavky na program SuperStar zo dňa 11. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41; TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1043/SO/2015                    
(na vysielanie programu Svetová vojna Z  zo dňa 10. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41; TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1047/SO/2015                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 14. 10. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1215/M/2015
(monitorované dni: 30.10.2015)
Vysielateľ: SATRO s.r.o.                            číslo licencie: T/19

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1214/M/2015
(monitorované dni: 30.10.2015)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                         číslo licencie: R/90

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1284/M/2015
(monitorované dni: 28. 9. 2015)
Vysielateľ: Západoslovenská televízia s.r.o.                         číslo licencie: TD/114

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1278/M/2015
(monitorované dni: 1. 10. 2015)
Vysielateľ: RADIO, a.s.                         číslo licencie: R/71

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1279/M/2015
(monitorované dni: 15. 10. 2015)
Vysielateľ: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/10

17/ SK č.: 873/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2015
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe  za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2015/JOJ, JOJ PLUS, WAU, RIK
ÚK: MAC TV s.r.o.             číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109, TD/144

18/ SK č.: 719/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 346/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. n) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Miss Slovensko/ hlasitosť reklamy/ 24.4.2015/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                              číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 870/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 656/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rodinné prípady/26.6.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

20/ SK č.: 660/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015         
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 253/SO/2015, 254/SO/2015, 258/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Mišo a Mona/24.3.2015/ Hemendex/25.3.2015, 26.3.2015/EXPRES
ÚK: D.EXPRES, k.s.                              číslo licencie: R/112    
ÚP: 9:30 hod

21/ SK č.: 923/SKO/2015 a  924/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 675/SO/2015, 758/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavka/deň/programová služba: Šerifovia/6.7.2015/DAJTO,  Vykoľajená/3.8.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/47,T/41, TD/17

22/ SK č.: 926/SKO/2015 zo dňa 29. 9. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 746/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Twilight sága: Úsvit časť 1/Zámena manželiek/22.7.2015/Mechanik zabijak/23.7.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 1210/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015
Žiadosť o odňatie licencie na  televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/10

24/ SK č.: 1211/SKL/2015 zo dňa 29. 10. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                     

25/ SK č.: 1241/SKL/2015 zo dňa 12. 11. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slov Media Group s.r.o.                      

26/ SK č.: 931/SKL/2015 zo dňa 7. 10. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: 1. Humenská a.s.                    

27/ SK č.: 1230/SKL/2015 zo dňa 5. 10. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: SLUŽBYT, s.r.o.                     

28/ SK č.: 1212/SKL/2015 zo dňa 30. 10. 2015
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                     číslo licencie: TD/73

29/ SK č.: 1276/SKL/2015 zo dňa 1. 12. 2015
Oznámenie o zmene licencií na  televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                     číslo licencie: T/207, TD/94

30/ SK č.: 1261/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. TD/151
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                     číslo licencie: TD/151
        Ing. Peter Karcol
        Miroslava Mališová

31/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.vucke.sk
Poskytovateľ: Košický samosprávny kraj
Stanovisko č. 1280/AMS/2015

32/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tvdita.webnode.sk
Poskytovateľ: Občianske združenie ADEVYK
Stanovisko č. 914/AMS/2015

33/ Rôzne

Ústne pojednávanie:
09:30 hod    660/SKO/2015
                      D.EXPRES, k.s. 

prof. Miloš Mistrík
predseda Rady                                                                                                                
pre vysielanie a retransmisiu                               


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak