Program zasadnutia RVR dňa 8. 12. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 8. 12. 2015 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 894/SL/2015 zo dňa 11. 9. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s.

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 921/SO/2015                
(na vysielanie programu Krstný otec II. zo dňa 2.10.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: TD/47

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 985/SO/2015            
(na vysielanie reklamy na NN poisťovňu zo dňa 7. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.              číslo licencie: T/41; TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1042/SO/2015                
(na vysielanie programovej služby Rádio LIPTOV zo dňa 12. 9. 2015)
Vysielateľ: L-MEDIA s. r. o.                         číslo licencie: R/107

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1108/SO/2015                
(na vysielanie programu Moja mama varí lepšie ako tvoja – špeciál zo dňa 16.10. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/39; TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 987/SO/2015                
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 12. 9. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

8/ Kontrolný monitoring
Správa č. 897/M/2015.
(monitorované dni: 17.9.2015)
Vysielateľ: TV ORAVIA s.r.o.                         číslo licencie: TD/36

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1259/M/2015
(monitorované dni: 28. 9. a 29. 9. 2015)
Vysielateľ: BELNET SNINA, s.r.o.                    číslo licencie: TD/95

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1174/M/2015
(monitorované dni: 23. 9. 2015)
Vysielateľ: AnTechNet, s.r.o.                             číslo licencie: T/196

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1271/M/2015
(monitorované dni: 23. 10. 2015)
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o.                             číslo licencie: R/126

12/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2015
Vysielatelia: Rozhlas a televízia Slovenska
             MAC TV s.r.o.
             MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.

13/ SK č.: 889/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 637/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zaostrené na .../20. 5. 2015/TV Liptov
ÚK: Televízia Liptov, a.s.                         číslo licencie: TD/91

14/ SK č.: 1112/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 800/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Zaostrené na .../27. 7. 2015/TV Liptov
ÚK: Televízia Liptov, a.s.                         číslo licencie: TD/91

15/ SK č.: 891/SKO/2015 zo dňa 8. 9. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 564/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Víkend/13 .6. 2015/Jednotka
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: TD/1

16/ SK č.: 1115/SKO/2015 zo dňa 13. 10. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 852/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rádiožurnál./27. 8. 2015/Rádio Slovensko
ÚK: Rozhlas a televízia Slovenska, vysielateľ na základe zákona     číslo licencie: RD/1

17/ SK č.: 721/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 414/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ranný rock s Tomaggiom/19. 5. 2015/Rádio Anténa Rock
ÚK: GES Slovakia, s.r.o.                         číslo licencie: R/88

18/ SK č.: 660/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 253/SO/2015, 254/SO/2015, 258/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklamy/deň/programová služba: Mišo a Mona/24. 3. 2015/ Hemendex/
25. 3. 2015, 26. 3. 2015/EXPRES
ÚK: D.EXPRES, k.s.                              číslo licencie: R/112


NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 1255/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV Stream s.r.o.                     číslo licencie: TD/108

20/ SK č.: 1256/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV PIEŠŤANY production, s.r.o.                    číslo licencie: TD/158    

21/ SK č.: 1209/SKL/2015 zo dňa 28. 10. 2015
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slov Media Group s.r.o.                    číslo licencie: TD/106

22/ SK č.: 1260/SKL/2015 zo dňa 19. 11. 2015
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                     číslo licencie: TD/151

23/ SK č.: 1244/SKL/2015 zo dňa 18. 11. 2015
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: IN TV, s.r.o.                     číslo licencie: TD/13, T/181

24/ SK č.: 621/SKL/2015 zo dňa 21. 9. 2015
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie č. R/126
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                     číslo licencie: R/126
        EuroClearing Association Praha s.r.o.
        Ing. Róbert Bartoš

25/ Rôzne


                                                                            prof. Miloš Mistrík
                                                                              predseda Rady
                                                              pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak