Program zasadnutia RVR dňa 24. 11. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 11. 2015 o 9:30 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 718/SKL/2015 zo dňa 7. 7. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Galaxy Media s.r.o., Rimavská Sobota

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 986/SO/2015                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 20. 8. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: TD/47

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 930/SO/2015                    
(na vysielanie programu Farma duel zo dňa 2. 10. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 915/SO/2015                    
(na vysielanie programu Priatelia zo dňa 28. 9. 2015/hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/7

6/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 913/SO/2015 a 1109/SO/2015                
(na vysielanie reklamného spotu VÚB Banky zo dňa 27. 9. a 17. 10. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.            číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 988/SO/2015                    
(na vysielanie programu Akčná výhra zo dňa 17.  9. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 917/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 9. 2015 a Správy zo dňa 18. 9. 2015)
Vysielateľ: Rozhlas a televízia Slovenska                           číslo licencie: RD/1

9/ Kontrolný monitoring
Správa č. 896/M/2015
(monitorované dni: 18. 9. 2015)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín - TVDK            číslo licencie: T/86

10/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1173/M/2015
(monitorované dni: 25. 9. 2015)
Vysielateľ: MEGA MAX MEDIA, s.r.o.                 číslo licencie: T/218

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 1229/M/2015
(monitorované dni: 30. 9. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: TD/122

12/ SK č.: 867/SKO/2015 zo dňa 25. 8. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 554/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/reklamy/deň/programová služba: Počasie/SLOVLAK Košeca, a.s. /31.5 2015 od 19:55 hod. do 00:05 hod./ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

13/ SK č.: 843/SKL/2015 zo dňa 24. 8. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: LEKOS, s.r.o., Michalovce                     

14/ SK č.: 1208/SKL/2015 zo dňa 28. 10. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TES Media, s.r.o.                     číslo licencie: TD/121

15/ SK č.: 1038/SKL/2015 zo dňa 9. 10. 2015
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/47

16/ SK č.: 1238/SKL/2015 zo dňa 4. 11. 2015
Žiadosť o udelenie zahraničnej doložky
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/17

17/ SK č.: 210/SKL/2015 zo dňa 18. 3. 2015
Oznámenie  o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Televízia Z, s.r.o.                     číslo licencie: TD/134

18/ Rôzne                                                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                                                  predseda Rady
                                                                                     pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak