Program zasadnutia RVR dňa 27. 10. 2015

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 908/SL/2015 zo dňa 21. 9. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o.                         číslo registrácie: R/126

3/ Sťažnosť č. 888/SL/2015 zo dňa 16. 9. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: L-MEDIA  s.r.o.                             číslo registrácie: R/107

4/ Sťažnosť č. 851/SL/2015 zo dňa 27. 8. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RADIO ROCK, s.r.o.                         číslo registrácie: R/110

5/ SK č. : 500/SKL/2015 zo dňa 26. 5. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Obec Pribylina                       

6/ SK č. : 616/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: MAC TV  s.r.o.                                 

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 754/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 803/SO/2015                
(na vysielanie programu Tvoj snúbenec, môj milenec zo dňa 12. 8. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 839/SO/2015                
(na vysielanie komunikátu na produkt Clavin zo dňa 20. 8. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 900/SO/2015                
(na vysielanie programu Agentura Jasno zo dňa 19. 9. 2015)
Vysielateľ: MAC TV, s.r.o.                                                   číslo licencie: T/219, TD/16

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 759/SO/2015                    
(na vysielanie upútavky Dědictví aneb Kurvahošigutntág zo dňa 23. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.               číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 882/SO/2015                    
(na program služby www.tvnoviny.sk zo dňa 18. 12. 2014)
Poskytovateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                       

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 856/SO/2015                    
(na vysielanie programu Ekonomika TA3 zo dňa  27. 8. 2015)
Vysielateľ: C.E.N.  s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 911/M/2015
(monitorovaný deň: 4. 9. 2015)
Vysielateľ: GAAD REAL, s.r.o., Prešov                číslo licencie: TD/49

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 916/M/2015
(monitorované dni: 3. a 8. 9. 2015)
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o                číslo licencie:  TD/112

16/ S SK č.: 664/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č.
(Sťažnosť č. 266/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b), § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Zvláštne správanie lekára/31.3.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

17/ SK č.:     
•    661/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015
•    612/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 301/SO/2015, 244/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: Strongbow/ Cider Kingswood /15. 4. 2015, 30.3 2015, 2.4.2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

18/ SK č.: 613/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 234/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 1, § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/reklama/deň/programová služba: V pätici po opici/Cider Kingswood /28.3 2015/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

19/ SK č.: 659/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 295/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/reklama/deň/programová služba: komunikát o službe divano/ Rodinka na výlete/13. 4. 2015/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: TD/109

20/ SK č.: 662/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 333/SO/2015, 334/SO/201, SO/335/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/upútavky/deň/programová služba: Kredenc/Chart Show/Búrlivé víno/Need for Speed /30. 3. 2015, 6. 4. 2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 1044/SKL/2015 zo dňa 15.10. 2015
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: OMEGA PLUS spol. s r.o.                     číslo licencie: T/74

22/ Rôzne


                                                                                             prof. Miloš Mistrík
                                                                                               predseda Rady
                                                                                pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak