Program zasadnutia RVR dňa 13. 10. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 13. 10. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 753/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 878/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 9. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 879/SO/2015                    
(na vysielanie programu 38 – Filmová pocta hokejovej legende zo dňa 7. 9. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 799/SO/2015                    
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 28. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 800/SO/2015                    
(na vysielanie programu Zaostrené na... zo dňa 27. 7. 2015)
Vysielateľ: Televízia Liptov, a.s.                    číslo licencie: TD/91

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 849/SO/2015                    
(na vysielanie programu Žurnál TA3 zo dňa 23. 8. 2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 745/SO/2015                    
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 25. 6. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39; TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 797/SO/2015                
(na program služby www.tivi.cas.sk, Neuveríte, koľko chlapov sa namotalo na sexicu Hrmovú, nie je tam aj ten váš? Sledujte skrytú kameru! zo dňa 31. 7. 2015)
Poskytovateľ: Ringier Axel Springer Slovakia, a. s.            

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 793/SO/2015                
(na vysielanie programu Rodinné prípady zo dňa 4. 8. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 852/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 27. 8. 2015)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: RD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 736/SO/2015                
(na vysielanie programu Zámena manželiek zo dňa 16. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 749/SO/2015                    
(na vysielanie programu Noviny o 12, Noviny o 17, Krimi a Noviny zo dňa 22. 7. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                     číslo licencie: T/39; TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 883/SO/2015 a 884/SO/2015                    
(na vysielanie reklamy COOP Jednota zo dňa 5. 9. 2015)
Vysielateľ:  MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r. o.                             číslo licencie: T/41, TD/17
                     MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39; TD/15

15/ SK č.: 503/SKO/2015 zo dňa 26.5.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.  
(Sťažnosť č. 220/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Podpálil sidom/5. 3. 2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

16/ SK č.: 609/SKO/2015 zo dňa 9.6.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 281/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/ deň/programová služba: Večera s Havranom/7. 4. 2015/Dvojka
ÚK: RTVS                                číslo licencie: TD/2

17/ SK č.: 663/SKO/2015 zo dňa 23. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 280/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: 5 proti 5 /7. 4. 2015/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

18/ SK č.: 614/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 261/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Frajeri vo Vegas /21. 3. 2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

19/ SK č.: 501/SKO/2015 zo dňa 26. 5. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 182/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Vo štvorici po opici 2/7. 3. 2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

20/ SK č.: 615/SKO/2015 zo dňa 9. 6. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosti č. 320/SO/2015, 223/SO/2015, 245/SO/2015, 249/SO/2015, 250/SO/2015, 260/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1, § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/upútavky/reklamné šoty/deň/programová služba: Počasie-TONDACH SLOVENSKO, s.r.o./Babovřesky 2/96 hodín: Odplata/Chart show/Búrlivé víno/Fast five/Arrov /Mechanik zabijak/ Tokarev/Frajeri vo vegas/Arrow/7. 3. 2015, 10. 3. 201, 11. 3. 2015, 15.3.2015, 18.3.2015, 31.3.2015/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17


NEVEREJNÉ

21/ SK č.: 876/SKL/2015 zo dňa 4. 9. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej  programovej služby
ÚK: TV-SKV s.r.o., Snina

22/ SK č.: 899/SKL/2015 zo dňa 14. 9. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na lokálne digitálne vysielanie televíznej  programovej služby
ÚK: TV Levoča, spoločnosť s ručením obmedzeným

23/ SK č.: 887/SKL/2015 zo dňa 11. 9. 2015
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: L-MEDIA s.r.o.                     číslo licencie: R/107

24/ SK č.: 902/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: D.Expres, k.s.                     číslo licencie: R/112

25/ SK č.: 905/SKL/2015 zo dňa 8. 9. 2015
Oznámenie o zmene  licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Best FM Media, spol. s r.o.                     číslo licencie: R/101

26/ SK č.: 880/SKL/2015 zo dňa 8. 9. 2015
Žiadosť o odňatie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Marián Matús, Snina                     číslo licencie: T/30

27/ SK č.: 886/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                     číslo licencie: T/207, TD/94

28/ SK č.: 907/SKL/2015 zo dňa 29. 9. 2015
Oznámenie o zmene  licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                     číslo licencie: T/39, TD/15

29/ SK č.: 904/SKL/2015 zo dňa 10. 9. 2015
Oznámenie o zmene  licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: TD/7

30/ SK č.: 844/SKL/2015 zo dňa 18. 8. 2015
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: SWAN plus, a.s.
                   
31/ Rôzne

                                                                                           prof. Miloš Mistrík
                                                                                             predseda Rady
                                                                               pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak