Program zasadnutia RVR dňa 29. 9. 2015

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 499/SKL/2015 zo dňa 26. 5. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RSNET s.r.o., Rimavská Sobota                        

3/ SK č.: 741/SL/2015 zo dňa 6.7. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: RSNET TV 01, s.r.o., Rimavská Sobota                        

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 727/SO/2015                
(na vysielanie programu Správy RTVS z dní 8. - 11. 7. 2015)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/SO/2015                
(na vysielanie programu Jadro zo dňa 6. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: TD/47

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 798/SO/2015                    
(na vysielanie programu Báječná dovolenka zo dňa 22. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219; TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 758/SO/2015                
(na vysielanie šotu na film Vykoľajená zo dňa 3. 8. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 725/SO/2015                
(na vysielanie programu Kuriér 3 zo dňa 11. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 747/SO/2015                
(na vysielanie šotu Odzvoňme násiliu na ženách – podporme Istanbulský dohovor zo dňa 24. 7. 2015)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona             číslo licencie: TD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 746/SO/2015                
(na vysielanie programu Twilight sága: Úsvit 1 zo dňa 22. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 748/SO/2015                
(na vysielanie programu Prvé televízne noviny a Televízne noviny dňa 22. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 735/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny dňa 19. 7. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.             číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 726/SO/2015                    
(na vysielanie upútavky v programe Cililing a veľká záchranná akcia zo dňa 11. 7. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39; TD/15

14/ Kontrolný monitoring
Správa č. 804/M/2015
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015)
Vysielateľ: Rádio Prešov, s.r.o.                        číslo licencie: R/100

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 837/M/2015
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015)
Vysielateľ: Humenská televízia s.r.o.                    číslo licencie: T/94

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 838/M/2015
(monitorovaný deň: 24. 6. 2015)
Vysielateľ: MANIN PB, s.r.o.                        číslo licencie: T/165

17/ SK č.: 610/SKO/2015 zo dňa 9. 6.  2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 201/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kandidát /13. 3. 2015/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

18/ SK č.: 722/SKO/2015 zo dňa 7. 7. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 383/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Televeštiareň /6.5.2015/TV8
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.                                   číslo licencie: TD/10


NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 714/SKL/2015 zo dňa 30.6. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.

20/ SK č.: 342/SKL/2015 zo dňa 18.6. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: TV Central, s.r.o., Nitra

21/ SK č.: 274/SKL/2015 zo dňa 18.6. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na televízne digitálne vysielanie
ÚK: TV Central, s.r.o., Nitra

22/ SK č.: 877/SKL/2015 zo dňa 4. 9. 2015
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: Robert Huszti                    číslo registrácie: TKR/198

23/ SK č.: 854/SKL/2015 zo dňa 28. 8. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: HOMAYER TV s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/321

24/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby HNtelevízia (tv.hnonline.sk)
Poskytovateľ: Mafra Slovakia a.s.
Stanovisko č. 875/AMS/2015

25/ Rôzne                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                 predseda Rady
                                                                    pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak