Program zasadnutia RVR dňa 7. 7. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 7. 7. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 475/SL/2015 zo dňa 25.5.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                        číslo registrácie: TKR/257

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 473/SL/2015 zo dňa 25.5.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.                    číslo registrácie: TKR/187

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 476/SL/2015 zo dňa 25.5.2015
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: SATRO s.r.o.                              číslo registrácie: TKR/121, TKR/9

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 475/SL/2015 zo dňa 25.5.2015
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Galaxy Media s.r.o.                        

6/ SK č.: 138/SKL/2015 zo dňa 10. 2. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: GAYA, s.r.o., Martin                        

7/ SK č.: 37/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: VNET, a.s., Bratislava                        

8/ SK č.: 304/SL/2015 zo dňa 17. 4. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Ján Drugda DJ NET, Čerenčany                        

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 468/SO/2015                
(na vysielanie zo dňa 25. 5. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 373/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 8. 5. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 346/SO/2015                    
(na vysielanie programu Miss Slovensko 2015 zo dňa 24. 4. 2015/hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 347/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rukojemník zo dňa 25. 4. 2015/hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 318/SO/2015                    
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 31. 3. 2015)
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                           číslo licencie: R/112

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 360/SO/2015                    
(na vysielanie tv Piešťany z dní 27. 4. – 4. 5. 2015 a služby www.piestanytv.sk, príspevok: Inšpekcia: Neboli zistené nedostatky)
Vysielateľ: TV Stream s.r.o.                           číslo licencie: TD/108

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 415/SO/2015                    
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 19. 5. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 466/SO/2015                    
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 26. 5. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 306/SO/2015                    
(na vysielanie programu Majster Kickboxu zo dňa 18. 4. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/219, TD/16

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 358/SO/2015                    
(na vysielanie upútavky Ghost Rider II zo dňa 1.5. a 2.5.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/SO/2015                    
(na vysielanie programu Súdna sieň zo dňa 19.5.2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 414/SO/2015                    
(na vysielanie programu Ranný rock s Tomaggiom zo dňa 19.5.2015)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o.                          číslo licencie: R/88

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 383/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televeštiareň zo dňa 6. 5. 2015)
Vysielateľ: PHONOTEX, spol. s r.o.                    číslo licencie: TD/10

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 372/SO/2015                    
(na vysielanie programu Splnený sen zo dňa 8. 5. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 307/SO/2015                
(na vysielanie programu Rin Tin Tin: Skutočný príbeh/ upútavky zo dňa 19. 4. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 374/SO/2015                    
(na vysielanie programu Večný príbeh zo dňa 9. 5. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 349/SO/2015                    
(na vysielanie programu To bude boj! zo dňa 25.4.2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                          číslo licencie: T/39, TD/15

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 470/SO/2015                    
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 27. 5. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: TD/109

27/ Kontrolný monitoring
Správa č. 278/M/2015
(monitorované dni: 7.4., 10.4.2015)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.                    číslo licencie: TD/53

28/ Kontrolný monitoring
Správa č. 279/M/2015
(monitorované dni: 7.4., 9.4.2015)
Vysielateľ: BYTY Čadca, s.r.o.                        číslo licencie: T/161

29/ SK č.: 310/SKO/2015 zo dňa 14.4.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 146/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS / Na východe Ukrajiny pokračujú tvrdé boje/Angela Merkelová odmietla vojnu/10. 2. 2015/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

30/ SK č.: 311/SKO/2015 zo dňa 14.4.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 131/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Lekár obhajuje úplatky /9.2.2015/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

31/ SK č.: 353/SKO/2015 zo dňa 28.4.2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 157/SO/2015)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Správy RTVS príspevok o hodnotení situácie na východnej Ukrajine zo strany NATO/20.2.2015/Rádio Regina
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/2

32/ SK č.: 143/SKO/2015 zo dňa 10. 2. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 833/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Rallye smrti/23.11.2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

33/ SK č.: 175/SKO/2015 zo dňa 24. 2. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 884/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Sexy výhra/2.12.2014/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                 číslo licencie: TD/47

34/ SK č.:
•    204/SKO/2015  zo dňa 10.3.2015
•    240/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 26/SO/2015, Sťažnosť č. 28/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/kumunikáty/deň/programová služba: Eurominúty /12.1.2015  o cca 06:59 /14.1.2015 o cca 07:02hod./JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                             číslo licencie: T/219, TD/16

        
NEVEREJNÉ

35/ SK č.: 504/SKL/2015 zo dňa 2. 6. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o., Bratislava                 

36/ SK č.: 463/SKL/2015 zo dňa  25. 5. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: Pavol Janík, Bratislava                

37/ SK č.: 566/SKL/2015 zo dňa 11. 6. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV REAL, s.r.o., Trnava                

38/ SK č.: 356/SKL/2015 zo dňa 12. 5. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na televízne vysielanie v KDS
ÚK: Službyt, s.r.o., Svidník                

39/ SK č.: 285/SKL/2015 zo dňa 10. 4. 2015
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie
ÚK: Obec Hermanovce, Obecný úrad Hermanovce                

40/ SK č.: 277/SKL/2015 zo dňa 8. 4. 2015
Žiadosť o udelenie  registrácie retransmisie
ÚK: Obec Bolešov, Obecný úrad                 

41/ SK č.: 654/SKL/2015 zo dňa 18. 6. 2015
Žiadosť o zmenu licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Slovak Sport, s.r.o.,  Nitra                    číslo licencií: TD/96, TD/116

42/ SK č.: SK č.: 469/SKL/2015 zo dňa 21. 5. 2015
Oznámenie  o zmene  licencie  na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                     číslo licencie: R/104
ÚP: 10:00 hod.                     

43/ SK č.: 914/SKL/2015 zo dňa 15. 12. 2014
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Dávid Kondicz - KONFER networks, Dvory nad Žitavou        číslo registrácie: TKR/313

44/ SK č.: 49/SKL/2015 zo dňa 22. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: SledovanieTV.sk s.r.o., Bratislava                     číslo registrácie: TKR/339

45/ SK č.: 568/SKL/2015 zo dňa 18. 6. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: PROGRES-T, s.r.o., Rovinka                     číslo registrácie: TKR/324

46/ SK č.: 219/SKL/2015 zo dňa 18. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie   
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                     číslo registrácie: TKR/255

47/ SK č.: 450/SKL/2015 zo dňa 25. 5. 2015
Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie na rozhlasové vysielanie č. R/117
ÚK: CORPORATE LEGAL, s.r.o.
        Mgr. Jozef Maruniak
        Mgr. Peter Ďurček                    číslo licencie: R/117

48/ SK č.: 312/SKL/2015 zo dňa 22. 4. 2015
Žiadosť o udelenie licencie na digitálne vysielanie
ÚK: SAT Plus, s.r.o., Bratislava    
               
49/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.     SK č.: 469/SKL/2015 - INTERSONIC spol. s r.o.                                                                                                            prof. Miloš Mistrík
                                                                                                              predseda Rady
                                                                                                 pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak