Program zasadnutia RVR dňa 9. 6. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 9. 6. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 308/SO/2015                    
(na vysielanie programu Kolabs zo dňa 19.4. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                  číslo licencie: T/219, TD/16

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 222/SO/2015                    
(na vysielanie programu GBS zo dňa 5. 3. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 247/SO/2015                
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 17. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 248/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 18. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 300/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 4. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 321/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 28. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 345/SO/2015                
(na vysielanie zo dňa 24. 4. 2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                   číslo licencie: TD/14

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 227/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 3. 2015/predelové komunikáty)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 269/SO/2015                    
(na vysielanie upútavky na program Panelák zo dňa 6. 4. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                 číslo licencie: T/39, TD/15
11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 288/SO/2015                    
(na vysielanie programu Reflex zo dňa 10. 4. 2015/hlasitosť reklamy)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 339/SO/2015                    
(na vysielanie programu Útok na Biely dom zo dňa 19.4.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 246/SO/2015                    
(na vysielanie programu Nebezpečne sama zo dňa 8.3.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: TD/7

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 309/SO/2015                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 19. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 202/SO/2015                    
(na vysielanie programu V politike zo dňa 15.3.2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                                         číslo licencie: TD/14

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 263/SO/2015 a 264/SO/2015                    
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 16. 3. a 19. 3. 2015)
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                                                 číslo licencie: R/112
                            
17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 325/SO/2015                
(na vysielanie programu Hancock  zo dňa 29. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                       číslo licencie: T/41, TD/17

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 281/SO/2015                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 7. 4. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 201/SO/2015                    
(na vysielanie programu Kandidát zo dňa 13. 3. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                       číslo licencie: T/39, TD/15

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 212/SO/2015                    
(na vysielanie programu Najlepší dom vyhráva – USA zo dňa 20. 3. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                      číslo licencie: TD/109

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 244/SO/2015 a 267/SO/2015                
(na vysielanie reklamy Kingswood zo dňa 30. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                    číslo licencie: T/41, TD/17
22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 234/SO/2015                 
(na vysielanie programu Stalingrad zo dňa 28. 3. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                    číslo licencie: T/39, TD/15

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 221/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                 číslo licencie: T/41, TD/17

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 330/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 29. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                  číslo licencie: T/41, TD/17

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 296/SO/2015; 297/SO/2015; 298/SO/2015 a 299/SO/2015             
(na vysielanie z dní 3. 3., 25. 3., 26. 3. a 1. 4. 2015)
Vysielateľ: TV Stream s. r. o.                                           číslo licencie: TD/108

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 261/SO/2015                    
(na vysielanie programu Frajeri vo Vegas zo dňa 21. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 260/SO/2015                
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 11. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 249/SO/2015                
(na vysielanie programu Chart Show zo dňa 18. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 250/SO/2015                
(na vysielanie programu 96 hodín: Odplata zo dňa 15. 3. 2015/predelové komunikáty)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 245/SO/2015                
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 2 zo dňa 7. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 223/SO/2015                
(na vysielanie programu Búrlivé víno zo dňa 10. 3. 2015/komunikát dvaja.sme.sk)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 320/SO/2015                    
(na vysielanie neoddelenej reklamy v programe Búrlivé víno zo dňa 31. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 257/SO/2015                
(na vysielanie programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad zo dňa 25. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

34/ SK č.: 207/SKO/2015 zo dňa 10.3. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z. č. 108/M/2014
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Popoludnie v meste/ Nemusí sa nám to páčiť, nemusíme ich mať radi, ale sú tu a majú svoj názor/4.11.2014/Rádio SiTy
ÚK: SITY Media s.r.o.                                                      číslo licencie: R/87, RD/18

35/ SK č.: 93/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 827/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Extrémne prípady/20.11.2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                            číslo licencie: T/39, TD/15

36/ SK č.: 203/SKO/2015 zo dňa 10. 3. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 890/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ordinácia v ružovej záhrade/11.12.2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                          číslo licencie: T/41, TD/17

37/ SK č.: 144/SKO/2015  zo dňa 10.2.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 845/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Sexi výhra/29.11.2014/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/47

38/ SK č.: 242/SKO/2015  zo dňa 24.3.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 5/SO/2015)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 4 písm. a), b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň: Veštiareň/3.1.2015/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/7

39/ SK č.: 140/SKO/2015  zo dňa 10.2.2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 846/SO/2014, 848/SO/2014, 892/SO/2014)
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3,  § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/reklamné šoty/deň: Noc v múzeu 2/Vykúpenie z väznice Shawshank /29.11.2014  od cca 15:16:20 hod/12.12.2014 o cca 20:31 hod./ 29. 11. 2014 od16:00:00 hod do 16:59:59 hod, od 17:00:00 hod do 17:59:59 hod, od 22:00:00 hod do 22:59:59 hod, od 23:00:00 hod do 23:59:59/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39, TD/15
   

NEVEREJNÉ

40/ SK č.: 208/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: PO-MA, spol. s r.o.                 

41/ SK č.: 361/SKL/2015 zo dňa 7. 5. 2015
Žiadosť o udelenie  licencie na  digitálne televízne vysielanie
ÚK: MAC TV s.r.o.                 

42/ SK č.: 348/SKL/2015 zo dňa 28. 4. 2015
Žiadosť  o zmenu  licencie  na digitálne televízne vysielanie
ÚK: BodvaTel s.r.o.                                             číslo licencie: TD/137

43/ SK č.: 343/SKL/2015 zo dňa 22. 4. 2015
Žiadosť o zmenu  licencie  na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV Karpaty, s.r.o.                    číslo registrácie: TD/13

44/ SK č.: 42/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015
Žiadosť o zmenu  licencie  na  televízne vysielanie
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV     číslo licencie: T/42

45/ SK č.: 467/SKL/2015 zo dňa 27. 5. 2015
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Ing. Martin Brodňan - ANTECH                 číslo registrácie: TKR/227

46/ Rôzne

                                                                    prof. Miloš Mistrík
                                                                      predseda Rady
                                                         pre vysielanie a retransmisiu
 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak