Program zasadnutia RVR dňa 25. a 26. 5. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 25. 5. a 26. 5. 2015 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

25. 5. 2015, začiatok o 10:00 hod v sídle Rady

1. Verejné vypočutie žiadateľov – výberové konania :

1.1    Žiadateľ: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava
      SK: 289/SKL/2015, 292/SKL/2015
      vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz Košice, 103,9 MHz Spišská Nová Ves
ÚP: 10:00 hod                                 

1.2. Žiadateľ: AT MEDIA Slovakia, s. r. o., Senec
      SK: 291/SKL/2015
      vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec
ÚP: 10:20 hod                                 

1.3. Žiadateľ: RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra
       SK: 294/SKL/2015
       vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen
ÚP: 10:40 hod                                 

1.4. Žiadateľ: Rádio MODUS s.r.o.,  Nitra
       SK: 291/SKL/2015
       vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec
ÚP: 11:00 hod                                 

1.5.  Žiadateľ: Rádio WOW s.r.o.,  Bánovce nad Bebravou
        SK: 293/SKL/2015
        vo veci pridelenia frekvencie: 106,7 MHz Trenčín
ÚP: 11:20 hod                                

1.6.  Žiadateľ: Rádio Bojnice s.r.o.,  Bojnice
        SK: 290/SKL/2015
        vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Prievidza (Handlová)
ÚP: 11:40 hod                                


Prehľad ústnych pojednávaní dňa 25. 5.  2015 – výberové konanie

 
10:00 hod        C.S.M. group s.r.o., Bratislava
10:20 hod        AT MEDIA Slovakia, s. r. o., Senec
10:40 hod        RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra
11:00 hod        Rádio MODUS s.r.o., Nitra
11:20 hod        Rádio WOW s.r.o., Bánovce nad Bebravou
11:40 hod        Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice


26. 5. 2015, začiatok o 9:30 hod v sídle Rady


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 289/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 107,7 MHz  Košice
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava                    

3/ Výberové konanie
SK: 290/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 102,0 MHz Prievidza (Handlová)
ÚK: Rádio Bojnice, s.r.o., Bojnice                    

4/ Výberové konanie
SK: 291/SKL/2015
Vo veci pridelenia frekvencie: 102,4 MHz Senec
ÚK: Rádio MODUS s.r.o., Nitra
        AT MEDIA Slovakia, s. r. o., Senec                
         
5/ Výberové konanie
SK: 292/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 103,9  MHz Spišská Nová Ves
ÚK: C.S.M. group  s. r. o., Bratislava                    

6/ Výberové konanie
SK: 293/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 106,7  MHz  Trenčín
ÚK: Rádio WOW s.r.o.,  Bánovce nad Bebravou             
         
7/ Výberové konanie
SK: 294/SKL/2015
vo veci pridelenia frekvencie: 98,1 MHz Zvolen
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o., Nitra                     

8/ Sťažnosť č. 286/SL/2015 zo dňa 27. 2. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: RSNET s.r.o., RSNET 01 s.r.o., RSNET TV 01 s.r.o.

9/ Sťažnosť č. 196/SL/2015 zo dňa 5. 3. 2015
Dohľad nad dodržiavaním zákona  č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: Obec Pribylina

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 252/SO/2015                
(na vysielanie programu Navždy stratené dieťa zo dňa 14. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 182/SO/2015                
(na vysielanie programu Vo štvorici po opici 2 zo dňa  7. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 225/SO/2015                
(na vysielanie programu Nepoužiteľní zo dňa 2. 3. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 256/SO/2015                
(na vysielanie programu Majstrovský plán zo dňa 1. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 259/SO/2015                
(na vysielanie programu Rýchlo a zbesilo 5 zo dňa 14. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 226/SO/2015                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 12. 3. 2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 228/SO/2015                    
(na vysielanie programu Správy zo dňa 13. 3. 2015)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                        číslo licencie: TD/14

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 180/SO/2015                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 5. 3. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 211/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 19. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 224/SO/2015                    
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 4. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41; TD/17

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 195/SO/2015                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 9.3.2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 220/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 5. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 232/SO/2015                    
(na vysielanie programu Nikto nie je dokonalý zo dňa 24. 3. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 160/SO/2015                    
(na vysielanie programu Tajomstvá zo dňa 21. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: TD/7

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 229/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 10. 3. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 231/SO/2015                
(na vysielanie programu Tvárou v tvár zo dňa 13. 3. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 230/SO/2015                    
(na vysielanie zo dňa 22. 3. a 23. 3. 2015)
Vysielateľ: CORPORATE LEGAL, s. r. o.                číslo licencie: R/117

27/ SK č.: 176/SKO/2015 zo dňa  24. 2. 2015
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2014
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: október, november, december 2015/JOJ, JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.     číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109

28/ SK č.: 139/SKO/2015  zo dňa  10. 2. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 900/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.
Monitorovaný program/deň/programová služba: Kurz sebaovládania/12.12.2014/ TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: T/41, TD/17   

29/ SK č.: 391-PLO/O-5480/2013 zo dňa  19. 11. 2013
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 4098/311-2013)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 342/2012 Z. z.
Monitorovaný program/deň/programová služba: Grizzly Park /27. 8. 2013/DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                číslo licencie: TD/47   

30/ SK č.: 95/SKO/2015  zo dňa 27. 1. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 814/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Profesionáli /13.11.2014/ JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/219, TD/16

31/ SK č.: 141/SKO/2015  zo dňa 10. 2. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 846/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) a b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/reklamné šoty/deň/programová služba: Noc v múzeu 2/Mucosolvan a Mugotussol/29.11.2014, 12.12.2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39, TD/15

32/ SK č.: 420-PLO/O-6192/2010 zo dňa 21. 12. 2010
Doplnenie: Správa č. 91/10/TV o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 a  § 36 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň: Počasie/sponz. odkaz: Tondach Slovensko, s.r.o./27.09.2010
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

        
NEVEREJNÉ

33/ SK č.: 271/SKL/2015 zo dňa 1. 4. 2015
Žiadosť o licenciu na digitálne vysielanie
ÚK: Pc3100 Plus, s.r.o., Horná Ves                    

34/ SK č.: 365/SKL/2015 zo dňa 6. 5. 2015
Žiadosť o  registráciu retransmisie
ÚK: Towerhome,  a.s.                      

35/ SK č.: 364/SKL/2015 zo dňa 6. 5. 2015
Žiadosť o zrušenie  registrácie retransmisie
ÚK: Towerhome,  a.s.                           číslo registrácie: TKR/336

36/ SK č.: 72/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/161
                    
37/ SK č.: 71/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                číslo registrácie: TKR/254

38/ SK č.: 76/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DIGI SLOVAKIA,  s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/203

39/ Rôzne                                                                                            prof. Miloš Mistrík
                                                                                              predseda Rady
                                                                                 pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak