Program zasadnutia RVR dňa 28. 4. 2015

Rada pre vysielanie a retransmisiu, Bratislava

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 28. 4. 2015 o 14:00 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 152/SO/2015                
(na vysielanie programu Športové noviny zo dňa 15. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/47

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 156/SO/2015                
(na vysielanie programu Kobra 11/Anjel smrti zo dňa 20. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/47

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 105/SO/2015                    
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 27. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/2

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 122/SO/2015                    
(na vysielanie programu Simpsonovci zo dňa 9. 2. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 181/SO/2015                
(na vysielanie programu Nočná show Europy 2 z dňa 6. 3. 2015)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                        číslo licencie: R/105

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 127/SO/2015                
(na vysielanie sponzorského odkazu Ocutein Brillant zo dňa 4. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/47

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 109/SO/2015                
(na vysielanie zo dňa 2. 2. 2015 (komunikát AZR))
Vysielateľ: TV LUX s. r. o.                              číslo licencie: T/207; TD/94

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 130/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 2. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/47

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 119/SO/2015                    
(na vysielanie programu Dobrodružstvo v tábore zo dňa 7. 2. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 118/SO/2015                
(na vysielanie programu Harry Potter a Polovičný princ zo dňa 6. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/47

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 120/SO/2015                    
(na vysielanie programu TA3 Špeciál - Referendum 2015 zo dňa 7. 2. 2015)
Vysielateľ: C.E.N. s. r.o.                        číslo licencie: TD/14

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 106/SO/2015                    
(na vysielanie programu Občan za dverami zo dňa 25. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 149/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 3. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 157/SO/2015                    
(na vysielanie Rádia Regina zo dňa 20. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona              číslo licencie: RD/2

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 150/SO/2015, 163/SO/2015                
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 17. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/47

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 121/SO/2015                
(na vysielanie programu Divoký Django zo dňa 8. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/47

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 137/SO/2015                    
(na vysielanie televízie SEVERKA zo dňa19. 1 - 7. 2. 2015)
Vysielateľ: Slov Media Group s. r. o.                       číslo licencie: T/D/106

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 170/SO/2015                    
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin zo dňa 27. 2. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                         číslo licencie: T/39, TD/15

20/ SK č.: 94/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 776/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Reportéri /S jedlom rastie chuť II./
2. 10. 2014/Jednotka
ÚK: RTVS, vysielateľ na základe zákona                     číslo licencie: TD/1

21/ SK č.: 40/SKO/2014 zo dňa 13. 1. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 812/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Televízne noviny/Predvolebné hry/
12. 11. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

22/ SK č.: 39/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 774/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Komunálne voľby 2014/ 2.11.2014 /Žilinská televízia FENIX
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.                              číslo licencie: TD/119

23/ SK č.: 96/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 778/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/programová služba: 4. 11. 2014 v čase od 12:50 hod do 16:10 hod./ Rádio SiTy
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                        číslo licencie: R/87; RD/18

24/ SK č.: 98/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 830/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ťažko zamilovaný /23. 11. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                 číslo licencie: T/39, TD15

25/ SK č.: 38/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 829/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Pád bieleho domu/reklamné šoty od 22:00:00 hod do 23:00:00 hod./ od 23:00:00 hod do 23.59:59 hod/ Hry o život: Drozdajka 1. časť /
22. 11. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39, TD/15

            
NEVEREJNÉ

26/ SK č.: 192/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015
Žiadosť o predĺženie licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                         číslo licencie: R/104
ÚP: 14:30 hod.         

27/ SK č.: 233/SKL/2015 zo dňa 19. 3. 2015
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: JOLIN, s.r.o.                              číslo licencie: R/124

28/ SK č.: 283/SKL/2015 zo dňa 9. 4. 2015
Žiadosť o odňatie licencií na televízne vysielanie
ÚK: Telemone, s.r.o.                              číslo licencie: T/216, T/217

29/ SK č.: 287/SKL/2015 zo dňa 13. 4. 2015
Žiadosť o odňatie licencií na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.                     číslo licencie: TD/113,TD/114

30/ SK č.: 284/SKL/2015 zo dňa 10. 4. 2015
Oznámenie o zmene licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV - Video                 číslo licencie: TD/18

31/ SK č.: 235/SKL/2015 zo dňa 30. 3. 2015
žiadosť o zmenu licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Levická televízna spoločnosť s.r.o.                  číslo licencie: TD/98

32/ SK č.: 199/SKL/2015 zo dňa 11. 3. 2015
Žiadosť o zmenu licencie na regionálne digitálne televízne vysielanie
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.                              číslo licencie: TD/119

33/ SK č.: 282/SKL/2015 zo dňa 9. 4. 2015
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: TESATEL, s.r.o.                            číslo licencie: TKR/310

34/ SK č.: 107/SKL/2015 zo dňa 5. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Ozarea – news, spol. s r.o.                     číslo registrácie: TKR/95

35/ SK č.: 84/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: TES Media, s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/290

36/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
14:30 hod.      192/SKL/2015
                          INTERSONIC spol. s r.o.                                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                                 predseda Rady
                                                                                     pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak