Program zasadnutia RVR dňa 14. 4. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 14. 4. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 151/SO/2015                    
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 8. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 104/SO/2015                    
(na vysielanie programu Kresťanská nedeľa zo dňa 1. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: RD/1

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 126/SO/2015                
(na vysielanie programu Maxximum muziky zo dňa 2. 2. 2015)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                                           číslo licencie: R/105

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 154/SO/2015                
(na vysielanie programu Afterparty zo dňa 9. 2. 2015)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                                          číslo licencie: R/105

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 134/SO/2015                
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 11. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona      číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 128/SO/2015                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 3. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 82/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 30. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 58/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 22. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: RD/1

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 132/SO/2015                
(na vysielanie sponzorských odkazov Olmíci a Signal/Večerníček zo dňa 11. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/2

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 135/SO/2015                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 11. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona          číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 124/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 3. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 131/SO/2015                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 9. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 146/SO/2015                
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 10. 2. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: TD/1

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 56/SO/2015                
(na vysielanie programu Popoludnie so Sajfom zo dňa 21. 1. 2015)
Vysielateľ: RADIO, a.s.                                                      číslo licencie:  R/116

16/ SK č.: 876/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 656/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Noviny/Aliancia za rodinu/
14. 8. 2014/HCTV
ÚK: Hlohovská  televízia  s.r.o.                                        číslo licencie: TD/102

17/ SK č.: 794/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 688/M/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. g), § 16 ods. 3 písm. l), § 20 ods. 4, § 38 ods. 4, § 38 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: 16. 6. 2014 v čase od 12:00 do 20:00 hod./Mestská televízia Trnava
ÚK: Mestská  televízia Trnava,   s.r.o.                             číslo licencie: T/78, TD/92

18/ SK č.: 39/SKO/2015 zo dňa 13. 1. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 774/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Komunálne voľby 2014/2. 11. 2014 /Žilinská televízia FENIX
ÚK: Lotos Plus, s.r.o.                                                        číslo licencie: TD/119

19/ SK č.: 872/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 743/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Aféry/16. 10. 2014 v čase o cca 12:55 hod /JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                             číslo licencie: T/39; TD/15

20/ SK č.: 97/SKO/2015 zo dňa 27. 1. 2015
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 797/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Chlapi neplačú/12. 11. 2014 o cca 17:52 hod/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol.  s r.o.                         číslo licencie: T/41; TD/17

21/ SK č.: 41-PLO/O-429/2012  zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 666/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 34 ods. 1,  § 38 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Farmár hľadá ženu/Zetor Forterra 135/
28. 11. 2011, 31. 10. 2011/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                         číslo licencie: T/39; TD/15

22/ SK č.: 875/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 687/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: propagácia koncertu Kylie Minoque,  
R. Müllera a skupiny Fragile/21. 9. 2014 v čase od 20:00:00 hod do 22:00:00 hod. / TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                     číslo licencie: T/41, TD/17
            

NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 192/SKL/2015 zo dňa 5. 3. 2015
Žiadosť o predĺženie  licencie na rozhlasové  vysielanie
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o.                                 číslo licencie: R/104

24/ SK č.: 217/SKL/2015 zo dňa 3. 3. 2015
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s.                                       číslo licencie: T/210

25/ SK č.: 216/SKL/2015 zo dňa 17. 3. 2015
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: ISPER Networks s.r.o.                     

26/ SK č.: 218/SKL/2015 zo dňa 23. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: PROGRES-T, s.r.o.                                         číslo registrácie: TKR/324

27/ SK č.: 83/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Laštek s.r.o.                                                    číslo registrácie: TKR/235

28/ Rôzne


                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                predseda Rady
                                                                  pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak