Program zasadnutia RVR dňa 24. 3. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 24. 3. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 36/SO/2015                
(na vysielanie programu Miami Vice zo dňa 17. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 9/SO/2015                    
(na vysielanie programu Teleráno zo dňa 8.1.2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 52/SO/2015                     
(na vysielanie reklamy Slovnaft zo dňa 21.1.2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 46/SO/2015                
(na vysielanie programu Dr. Ludsky zo dňa 21. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 907/SO/2014                    
(na vysielanie programu Svätá omša zo sviatku Svätej rodiny zo dňa 28. 12. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 31/SO/2015                    
(na vysielanie programu Nedotknuteľní zo dňa 29.12.2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 125/SO/2015                
(na vysielanie programu Ranná show ZOO zo dňa 6.2.2015)
Vysielateľ: EUROPA 2, a.s.                        číslo licencie: R/105

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 908/SO/2014                    
(na vysielanie programu Chart show zo dňa 8. 11. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 81/SO/2015                    
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum zo dňa 1. 2. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 148/SO/2015                    
(na vysielanie programu Správy RTVS zo dňa 8. 12. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 25/SO/2015                     
(na vysielanie upútavky na program Krstný otec zo dňa 11. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 30/SO/2015                
(na vysielanie komunikátu Štartovací balíček TV JOJ zo dňa 14., 15. a 18. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 28/SO/2015                
(na vysielanie programu Eurominúty zo dňa 14. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219; TD/16

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 7/SO/2015                
(na vysielanie programu Asterix a prekvapenie pre Cézara zo dňa 1. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 8/SO/2015                
(na vysielanie programu 21 Jump Street zo dňa 4. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5/SO/2015                    
(na vysielanie programu Veštiareň zo dňa 3. 1. 2015)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: TD/7

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 47/SO/2015                    
(na vysielanie programu 100 názorov 2014 zo dňa 17. a 18. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/2

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 35/SO/2015                
(na vysielanie programu Stav ohrozenia zo dňa 13. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39; TD/15

20/ SK č.: 819/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 719/SO/2014, 686/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/deň/programová služba: Veľké noviny/ 19.9.2014 v čase od 19:30 hod a 19:55 hod do 23: 59 hod.,  20.9.2014 od 00:00 hod do 00:05 hod/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39; TD/15

21/ SK č.: 820/SKO/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 686/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3, § 35 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/upútavky/deň/programová služba: Bournovo ultimátum/Útek zo Sibíri/Výkupné/ 19.9.2014/JOJ  
ÚK: MAC TV s.r.o.                            číslo licencie: T/39; TD/15

22/ SK č.: 790/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 666/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)   zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Eurominúty/10. 9. 2014/ JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/219; TD/16

            
NEVEREJNÉ

23/ SK č.: 88/SKL/2015 zo dňa 15. 1. 2015
Žiadosť  o udelenie  licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: C.S.M. group s.r.o.                     

24/ SK č.: 53/SKL/2015 zo dňa 5. 1. 2015
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: CORPORATE LEGAL, s. r. o.                      číslo licencie: R/117

25/ SK č.: 78/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: ANTIK Telecom s.r.o.                         číslo registrácie: TKR/239

26/ SK č.: 116/SKL/2015 zo dňa 10. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo v Rimavskej Sobote        číslo registrácie: TKR/100

27/ SK č.: 91/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Regio TV, s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/314

28/ SK č.: 90/SKL/2015 zo dňa 30. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: T.F.M., spol. s r.o.                         číslo registrácie: TKR/143

29/ SK č.: 173/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                             číslo registrácie: TKR/272

30/ SK č.: 111/SKL/2015 zo dňa 4. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SNET a.s.                                 číslo registrácie: TKR/348

31/ SK č.: 881/SKL/2015 zo dňa 3. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca                číslo registrácie: TKR/185


32/ SK č.: 85/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik, Poltár            číslo registrácie: TKR/113                                                                                     prof. Miloš Mistrík
                                                                                       predseda Rady
                                                                          pre vysielanie a retransmisiu
                            


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak