Program zasadnutia RVR dňa 10. 3. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 3. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 705/SKL/2014 zo dňa 23. 9. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 17 ods. 1 písm. c)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o.                       číslo registrácie:   TKR/254

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 24/SO/2015                    
(na vysielanie programu Agatha Christie: Slečna Marpleová/Mŕtva v knižnici zo dňa 11.1.2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1
 
4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 869/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 3. 12.2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4/SO/2015                    
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 1. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: RD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 890/SO/2014                    
(na vysielanie programu Ordinácia v ružovej záhrade zo dňa 11. 12. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD 17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 899/SO/2014                     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 12. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD 17                 
8/ Prešetrenie sťažností
Sťažnosť č. 15/SO/2015, 16/SO/2015                
(na vysielanie programu Eurominúty z dní 6. a 7. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/219, TD 16

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 26/SO/2015            
(na vysielanie programu Eurominúty z dní 12. 1. 2015)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                         číslo licencie: T/219, TD 16

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 891/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 11. 12. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 901/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dva a pol chlapa zo dňa 12. 12. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 894/SO/2014                    
(na vysielanie programu Selector zo dňa 13. 12. 2014)
Vysielateľ: RTVS – vysielateľ na základe zákona            číslo licencie: RD/4

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 6/SO/2015                    
(na vysielanie programu Alpy zhora zo dňa 4. 1. 2015)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                číslo licencie: TD/1

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 895/SO/2014                     
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 30. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: T/41, TD 17

15/ Kontrolný monitoring
Správa č. 108/M/2015
(monitorované dni: 4.11.2014 )
Vysielateľ: SITY Media s.r.o.                                    číslo licencie: R/87, RD/18

16/ SK č.: 787/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 614/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Erotik kvíz show/6. 8. 2014/TV8
ÚK: PHONOTEX spol. s r.o.                                 číslo licencie:  TD/10

17/ SK č.:
•    735/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014
•    756/SKO/2014 zo dňa 21.10.2014
Doplnenie:  Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 581/SO/2014)
Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosti č. 582/SO/2014 a 583/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 36 ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba:  upútavky na koncert R. Müllera & Fragile / 14. – 17. 7. 2014/TV MARKÍZA, TV  DOMA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                     číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7,TD/47

18/ SK č.: 873/SKO/2014 zo dňa 2. 12. 2014
Doplnenie: Správa  o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 660/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 4  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikát/deň/programová služba: Dobré ráno/14. 8. 2014/ JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/39; TD/15
         
NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 41/SKL/2015 zo dňa 19. 1. 2015
Žiadosť o registráciu retransmisie
ÚK: VNET a.s., Bratislava                    

20/ SK č.: 114/SKL/2015 zo dňa 9. 2. 2015
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Radio ON s.r.o.                             číslo licencie: R/99

21/ SK č.: 115/SKL/2015 zo dňa 9. 2. 2015
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: MAC TV  s.r.o.                            číslo registrácie: T/39, TD/15

22/ SK č.: 11/SKL/2015 zo dňa 7. 1. 2015
Oznámenie o zmene licencie na televízne vysielanie
ÚK: Spartak TV, s.r.o.                             číslo registrácie: TD/8

23/ SK č.: 75/SKL/2015 zo dňa 2. 2. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: DSI DATA  s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/282

24/ SK č.: 70/SKL/2015 zo dňa 29. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Orange Slovensko, a.s.                         číslo registrácie: TKR/257

25/ SK č.: 62/SKL/2015 zo dňa 26. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO  s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/9

26/ SK č.: 63/SKL/2015 zo dňa 26. 1. 2015
Oznámenie o zmene registrácie retransmisie
ÚK: SATRO  s.r.o.                             číslo registrácie: TKR/121

27/ Stanovisko k oznámeniu o prevádzkovaní služby www.tv.trencianskyterajsok.sk
Poskytovateľ: pps slovakia s. r. o.
Stanovisko č. 155/AMS/2015

28/ Rôzne


                                                                            prof. Miloš Mistrík
                                                                             predseda Rady
                                                              pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak