Program zasadnutia RVR dňa 10. 2. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 10. 2. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 57/SL/2014 zo dňa 22. 1. 2015
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: VNET, a.s., Bratislava                                 

3/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 888/SL/2014 zo dňa 12. 11. 2014
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DSI DATA s.r.o.                                                číslo registrácie: TKR/282

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Sťažnosť č. 883/SL/2014 zo dňa 20. 11. 2015
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2 a § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: PEGO Slovakia, s.r.o.
  GAYA, s.r.o.                                 

5/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
•    Sťažnosť č. 50/SL/2015 zo dňa 22. 1. 2015
•    Sťažnosť č. 841/SL/2014 zo dňa 20. 11. 2014
(vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o.                                        číslo registrácie: TKR/203

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 813/SO/2014                    
(na vysielanie programu Farma zo dňa 12. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 811/SO/2014                    
(na vysielanie programu Divočina zo dňa 17. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 828/SO/2014                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 21. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                           číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 809/SO/2014                
(na vysielanie programu K veci zo dňa 13. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona            

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 826/SO/2014, 834/SO/2014, 838/SO/2014, 847/SO/2014, 886/SO/2014, 906/SO/2014
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin Platinum z dní 19. 11. 2014, 21. 11. 2014, 24. 11. 2014, 29. 11. 2014, 9. 12. 2014, 17. 12. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.             číslo licencie: T/41, TD/17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 900/SO/2014                    
(na vysielanie programu Kurz sebaovládania zo dňa 12.12.2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.            číslo licencie: T/41, TD/17

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 832/SO/2014                
(na vysielanie programu Večera s Havranom zo dňa 18. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona           číslo licencie: TD/2

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 848/SO/2014                
(na vysielanie programu Avengers: Pomstitelia zo dňa 29. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39, TD/15

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 892/SO/2014                
(na vysielanie programu Vykúpenie z väznice Shawshank zo dňa 12. 12. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39, TD/15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 846/SO/2014                
(na vysielanie programu Noc v múzeu 2 zo dňa 29.11.2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                         číslo licencie: T/39, TD/15

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 798/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 11. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: T/41, TD/17

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 839/SO/2014                
(na vysielanie programu Štúdio svet zo dňa 22. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona        číslo licencie: RD/1

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 833/SO/2014                    
(na vysielanie programu Rallye smrti zo dňa 23. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.        číslo licencie: T/41, TD/17

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 815/SO/2014                
(na vysielanie programu Dobrý deň, Slovensko zo dňa 18. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 836/SO/2014                
(na vysielanie programu vysielanie Rádia Slovensko zo dňa 10. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona       číslo licencie: RD/1

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 835/SO/2014                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 13. 11. 2014; repr. 19. 11. 2014)
Vysielateľ: RTVS, na základe zákona                      číslo licencie: TD/1

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 831/SO/2014                    
(na vysielanie programu 2 baby na mizine zo dňa 24. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/47

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 845/SO/2014                    
(na vysielanie programu Sexy výhra zo dňa 29. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.         číslo licencie: TD/47

24/ SK č.: 793/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 657/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Beseda o piatej / 1. 8. 2014/ TV BRATISLAVA
ÚK: City TV s.r.o.                                                  číslo licencie: T/185  

25/ SK č.: 640/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 522/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Ty schudni a ty priber!(IV. séria, 6. a 7. epizóda)/
29. 6. 2014/WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: TD/109

26/ SK č.:
•    789/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
•    788/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
•    754/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014
•    753/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014
•    752/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014
•    674/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 690/SO/2014, 613/SO/2014, 615/SO/2014, 598/SO/2014, 596/SO/2014, 542/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Myšlienky vraha/ 17. 7. 2014, 12.8.2014, 13.8.2014, 5.8.2014, 4.8.2014, 9.7.2014 /TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

27/ SK č.: 53-PLO/O-441/2012 zo dňa 24. 1. 2012
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2011
(vo veci možného porušenia § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba : júl 2011/JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                              číslo licencie: T/219, TD/16

28/ SK č.: 706/SKO/2014 zo dňa 23. 9. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 567/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a), b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Veštiareň/18.7.2014/TV DOMA
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.              číslo licencie: TD/7


NEVEREJNÉ


29/ SK č.: 29/SKL/2015 zo dňa 15. 1. 2015
Oznámenie o zmene licencií na rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o.                             číslo licencie: R/119, RD/16

30/ SK č.: 42/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015
Oznámenie o zmene licencií na televízne vysielanie
ÚK: TV LUX s.r.o.                                                číslo licencie: T/207, TD/94

31/SK č.: 27/SKL/2015 zo dňa 14. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo                 číslo registrácie: TKR/131

32/ SK č.: 32/SKL/2015 zo dňa 19. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: Miroslav Maco - MULTICHANNEL                  číslo registrácie: TKR/307

33/ SK č.: 43/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: TV Štrba, s.r.o.                                            číslo registrácie: TKR/202

34/ SK č.: 44/SKL/2015 zo dňa 20. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: ELTRON s.r.o.                                              číslo registrácie: TKR/311

35/ SK č.: 55/SKL/2015 zo dňa 23. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o.            číslo registrácie: TKR/91

36/ SK č.: 913/SKL/2014 zo dňa 16. 12. 2014
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s.                                                číslo registrácie: TKR/272

37/ SK č.: 912/SKL/2014 zo dňa 18. 12. 2014
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: SledovanieTV.sk s.r.o.                                    číslo registrácie: TKR/339

38/ SK č.: 51/SKL/2015 zo dňa 29.12. 2014
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: KTR, s.r.o.                                                     číslo registrácie: TKR/155

39/ Rôzne

                                                                 prof. Miloš Mistrík
                                                                   predseda Rady
                                                         pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak