Program zasadnutia RVR dňa 27. 1. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 27. 1. 2015 o 9:30 hod v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 636/SKL/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 68 ods. 7 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
ÚK: Rádio WOW s.r.o.                         číslo licencie: R/113    

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 827/SO/2014                    
(na vysielanie programu Extrémne prípady zo dňa 20.11.2014.)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD/15

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 776/SO/2014                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 2., 8., a 15. 10. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 783/SO/2014                    
(na vysielanie programu Reportéri zo dňa 2. 10. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona                    číslo licencie: TD/1

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 814/SO/2014                     
(na vysielanie programu Profesionáli zo dňa 13.11.2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/219, TD/16

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 778/SO/2014                
(na vysielanie Rádia SiTy zo dňa 4. 11. 2014)
Vysielateľ: SITY MEDIA s.r.o.                        číslo licencie: R/87; RD/18

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 784/SO/2014                    
(na vysielanie programu Veľké noviny zo dňa 23.10.2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                        číslo licencie: T/39, TD15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 854/SO/2014                
(na celodenné vysielanie Bánovského televízneho vysielania - BTV zo dní 13., 14. a 15.11.2014)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o.            číslo licencie: T/227

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 797/SO/2014                    
(na vysielanie programu Chlapi neplačú zo dňa 12.11.2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

11/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 761/SO/2014                    
(na vysielanie programu Téma: Komunálne voľby 2014 zo dňa 20. 10. 2014)
Vysielateľ: KULTÚRNY DOM Andreja Hlinku, a. s.                       číslo licencie: T/189, TD/34

12/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 840/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 14. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r. o.            číslo licencie: T/41, TD17

13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 785/SO/2014                    
(na vysielanie programu Téma dňa, Tak takto?! a V Politike v obd. 29. 10. – 15. 11. 2014)
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.                                       číslo licencie: TD14

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 830/SO/2014                    
(na vysielanie programu Ťažko zamilovaný z dňa 23. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                      číslo licencie: T/39, TD15

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 779/SO/2014                    
(na vysielanie na www.youtube.sk)

16/ SK č.: 757/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z .
(Sťažnosť č. 619/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň/programová služba: Región Mix/Hosť v štúdiuL-Rádia/
18. 7. 2014/L-Rádio
ÚK: L-MEDIA s.r.o.                             číslo licencie: R/107       

17/ SK č.: 82-PLO/O-1536/2010 zo dňa 9. 3. 2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 701/137-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES (Sťažnosť č. 701/137-2010)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/príspevok/deň: Infoexpres/„Šéf najvyššieho súdu má kúpeľňu za milión korún“/19. 1. 2010
ÚK: D.EXPRES, a.s.                            číslo licencie: R/66       

18/ SK č.: 791/SKO/2014 zo dňa 4. 11. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 666/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Vyžiadaný záznam/program/deň/programová služba: Eurominúty /10. 9. 2014 o cca 7:10 hod./ súvislý záznam/ JOJ PLUS
ÚK: MAC TV s.r.o.                                číslo licencie: T/219, TD/16   

19/ SK č.: 673/SKO/2014 zo dňa 9. 9. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 501/SO/2014, 502/SO/2014)
(vo veci možného porušenia  § 32 ods. 4 písm. a) a § 20 ods.3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: iQvíz/Hudobné želania/15.6. a 22.6.2014/TV8
ÚK: PHONOTEX, spol. s r.o.                         číslo licencie: TD/10

20/ SK č.: 755/SKO/2014 zo dňa 21. 10. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 665/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Som číslo štyri /6. 9. 2014/JOJ
ÚK: MAC TV s.r.o.                               číslo licencie: T/39, TD/15

21/ SK č.: 737/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014
Doplnenie: Správa č. 649/M/2014o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia  § 38 ods. 2 a § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované vysielanie/komunikáty/deň/programová služba: City Lady-Lekáreň u Martina/ Gamebot/Biocon 2000/22. 4., 23. 4., 24. 4., 25. 4. 2014/TV SEN
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r. o.                     číslo licencie: TD/67 - 71


NEVEREJNÉ

22/ SK č.: 1/SKL/2015 zo dňa 5. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: Drahoslav Černušák                    číslo registrácie: TKR/2    

23/ SK č.: 10/SKL/2015 zo dňa 8. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: Družstvo BELSAT                    číslo registrácie: TKR/2    

24/ SK č.: 14/SKL/2015 zo dňa 12. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: SiNET CTV s.r.o., Poprad                    číslo registrácie: TKR/3    

25/ SK č.: 17/SKL/2015 zo dňa 12. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: 3o media s.r.o., Habovka                    číslo registrácie: TKR/2    

26/ SK č.: 22/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015
Oznámenie zmeny registrácie retransmisie
ÚK: I. HEIZER – MINI SERVIS, s.r.o.                     číslo registrácie: TKR/    

27/ SK č.: 20/SKL/2015 zo dňa 13. 1. 2015
Žiadosť o zrušenie registrácie retransmisie
ÚK: PO-MA spol. s r.o., Banská Štiavnica                    číslo registrácie: TKR/    

28/ SK č.: 765/SKL/2014 zo dňa 24. 10. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. R/84
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
    Harad, a.s.
    FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                číslo licencie: R/84
ÚP: 10:00 hod.

29/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.    765/SKL/2014
TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.
Harad, a.s.
FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus                                                                                        prof. Miloš Mistrík
                                                                                          predseda Rady
                                                                             pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak