Program zasadnutia RVR dňa 13. 1. 2015

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 13. 1. 2014 o 9:30 hod.  v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 818/SL/2014 zo dňa 20. 10. 2014
Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 15a ods. 2  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Sťažnosť smeruje proti: VNET a.s., Bratislava        

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 760/SO/2014                    
(na vysielanie programu Hemendex zo dňa 28. 10. 2014)
Vysielateľ: D.EXPRES, k. s.                                          číslo licencie: R/112

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 810/SO/2014                
(na vysielanie programu Jack Reacher zo dňa 16. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 759/SO/2014                    
(na vysielanie programu Nebezpečné šelmy zo dňa 25. 10. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: TD/47

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 829/SO/2014                     
(na vysielanie programu Pád Bieleho domu zo dňa 22. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                číslo licencie: T/39, TD/15

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 774/SO/2014                
(na vysielanie programu Komunálne voľby 2014 zo dňa 2. 11. 2014)
Vysielateľ: Lotos Plus, s.r.o.                                         číslo licencie: TD/119

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 812/SO/2014                    
(na vysielanie programu Televízne noviny zo dňa 12. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.                číslo licencie: T/41, TD/17

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 796/SO/2014                
(na vysielanie programu Futbal – Európska liga Slovan Bratislava – Sparta Praha
zo dňa 23. 10. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona         číslo licencie: TD/2

10/ SK č.: 643/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Doplnenie: Správa č.  594/M/2014 o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorované dni/programová služba: 23. 5. a 24. 5. 2014/Televízia Východ
ÚK: EAST MEDIA, s.r.o.                                                  číslo licencie: T/197


NEVEREJNÉ

11/ SK č.: 766/SKL/2014 zo dňa 29. 10. 2014
Žiadosť o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: Trenčianska televízna spoločnosť, s.r.o., Trenčín                     

12/ SK č.: 897/SKL/2014 zo dňa 8. 12. 2014
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: MÉDIA MODRA,  s.r.o.                                           číslo licencie: R/120

13/ SK č.: 882/SKL/2014 zo dňa 5. 12. 2014
Oznámenie zmeny  registrácie retransmisie
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava                                     číslo registrácie: TKR/272

14/ SK č.: 765/SKL/2014 zo dňa 24. 10. 2014
žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodného podielu držiteľa licencie
č. R/84
ÚK: TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o.
        Harad, a.s.
        FILMANET COMPANY LIMITED, Nicosia, Cyprus
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.                        číslo licencie: R/84
UP: 10:00 hod.                            

15/ RôzneÚstne pojednávanie:

10:00 hod.    765/SKL/2014
TAM ART  PRODUCTIONS, s.r.o.                                                                               prof. Miloš Mistrík
                                                                                 predseda Rady
                                                                  pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak