Program zasadnutia RVR dňa 16. 12. 2014

N á v r h  p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 16. 12. 2014 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 734/SO/2014                    
(na vysielanie programu Dámsky klub zo dňa 8. 10. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

3/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 691/SO/2014                    
(na vysielanie reklamného spotu Raiffeisen bank zo dňa 20. 9. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                     číslo licencie: T/41, TD/17

4/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 716/SO/2014                    
(na vysielanie programu GBS zo dňa 26. 9. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: TD/1

5/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 777/SO/2014                    
(na vysielanie sponzorského odkazu Clavin zo dňa 4. 11. 2014)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                     číslo licencie: T/41, TD/17

6/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 744/SO/2014                    
(na vysielanie programu Nočná pyramída zo dňa 13. 10. 2014)
Vysielateľ: RTVS, vysielateľ na základe zákona               číslo licencie: RD/1

7/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 775/SO/2014                
(na vysielanie programu Hry o život zo dňa 2. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                                                     číslo licencie: T/39, TD/15

8/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 795/SO/2014                
(na vysielanie programu Hry o život: Skúška ohňom zo dňa 8. 11. 2014)
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.                                                     číslo licencie: T/39, TD/15

9/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 713/SO/2014                
(na vysielanie programu Farma  zo dňa 25.9.2014 )
Vysielateľ:  MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r. o.                   číslo licencie: T/41, TD/17

10/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 720/SO/2014                
(na vysielanie programu Správy  zo dňa 16.9.2014 )
Vysielateľ: C.E.N. s. r. o.                                                       číslo licencie: TD/14

11/ Kontrolný monitoring
Správa č. 801/M/2014
(monitorované dni: 12. 10. 2014)
Vysielateľ: KdAH, a.s.                                                           číslo licencie: T/189

12/ Kontrolný monitoring
Správa č. 786/M/2014
(monitorované dni: 17.10.2014)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o.                                                 číslo licencie: R/90

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 781/M/2014
(monitorované dni: 17.10.2014)
Vysielateľ: Rádio One Rock, s. r.o.                                     číslo licencie: R/106

14/ SK č.: 710/SKO/2014 zo dňa  23. 9. 2014
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2014/TV MARKÍZA, TV DOMA, DAJTO
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                                číslo licencie: T/41, TD/17, TD/7, TD/47

15/ SK č.: 711/SKO/2014 zo dňa  23. 9. 2014
Doplnenie: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 2. štvrťrok 2014
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. m) zákona č. 308/2000 Z. z.)
Štatistika o odvysielanom programe za obdobie/programová služba: apríl, máj, jún 2014/JOJ, JOJ PLUS, WAU
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                 číslo licencie: T/39, TD/15, T/219, TD/16, TD/109

16/ SK č.: 736/SKO/2014 zo dňa 7. 10. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 577/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Upírske denníky /10. 7. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                              číslo licencie: T/41, TD/17

17/ SK č.: 641/SKO/2014 zo dňa 26. 8. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 459/SO/2014)
(vo veci možného porušenia § 20 ods. 3  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/deň/programová služba: Reflex /3. 6. 2014/TV MARKÍZA
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                            číslo licencie: T/41, TD/17
                
18/ SK č.:
•    527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
•    553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
Doplnenie: Správa o kontrole dodržiavania povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
(Sťažnosť č. 358/SO/2014, 359/SO/2014)
(vo veci možného porušenia   § 32  ods. 4  písm. a)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
Monitorovaný program/komunikáty/deň/programová služba: Sexy výhra/15. 4 2014, 16.4.2014/DAJTO
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                        číslo licencie: TD/47
ÚP: 10.00 hod.


NEVEREJNÉ

19/ SK č.: 849/SKL/2014 zo dňa 21. 11. 2014
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: JUNIOR GAME spol. s r.o., Bratislava                      

20/ SK č.: 780/SKL/2014 zo dňa 3. 11. 2014
Žiadosť  o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TV REGION spol. s r.o., Senica                     

21/ SK č.: 853/SKL/2014 zo dňa 28. 11. 2014
Žiadosť  o udelenie registrácie retransmisie
ÚK: SNET a.s., Bratislava                      

22/ SK č.: 799/SKL/2014 zo dňa 6. 11. 2014
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: SITY MEDIA s.r.o.                                                     číslo licencie: R/87, RD/18

23/ SK č.: 817/SKL/2014 zo dňa 18. 11. 2014
Oznámenie o zmene licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: RADIO ONE ROCK, s.r.o.                                      číslo licencie: R/106

24/ SK č.: 800/SKL/2014 zo dňa 24. 11. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie
ÚK: Gregor Agency – G.A. Records, s.r.o.                  číslo licencie: RD/19

25/ SK č.: 851/SKL/2014 zo dňa 25. 11. 2014
Žiadosť o zmenu licencie na regionálne digitálne televízne vysielanie
ÚK: Západoslovenská televízia s.r.o.                          číslo licencií: TD/114

26/ SK č.: 850/SKL/2014 zo dňa 25. 11. 2014
Žiadosť o odňatie licencie na digitálne televízne  vysielanie
ÚK: REGIONMEDIA, s.r.o.                                             číslo licencie: TD/51

27/ Rôzne


Ústne pojednávanie:
10:00 hod.    527/SKO/2014 zo dňa 24. 6. 2014
553/SKO/2014 zo dňa 7. 7. 2014
MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                                                                                     prof. Miloš Mistrík
                                                                                       predseda Rady
                                                                           pre vysielanie a retransmisiu 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak